Auteurs

Advertising

3-pak: Niet te geloven, God en de moraal, In hemelsnaam
Rochus Zuurmond
  • isbn: 978-94-92183-74-3
  • 504 pagina's
  • Uitgave: paperback

Aanbieding!
€ 25,00 incl. Btw

zet op verlanglijstje

 

Pakket van 3 boeken van Rochus Zuurmond over geloof, gebod, gebed


God en de moraal:

Kunnen we uit de Bijbel morele gedragsregels afleiden? En zijn die universeel en altijd geldig, en dus ook direct toepasbaar hier en nu? De gerenommeerde theoloog Rochus Zuurmond beantwoordt deze vragen ontkennend. Bijbelse teksten, zoals de Tien Geboden en de Bergrede, zijn ontstaan onder andere omstandigheden dan de onze, met andere normen en waarden. De Bijbel gaat niet over wat wel en niet mag, maar over macht. Geloof stelt de vraag welke machten wij collectief en individueel vertrouwen. Zijn dat de goden van deze wereld, of is het die vreemde, ontregelende God waarover de Bijbel verhaalt?


Niet te geloven:

Een uitleg van de Apostolische geloofsbelijdenis uit tegen de achtergrond van haar ontstaanstijd. Deze belijdenis blijkt een leidraad te zijn bij het lezen van de weerbarstige teksten van de Bijbel. Zuurmond herijkt klassieke termen uit de geloofsbelijdenis, zoals 'geloven', 'God', 'Kerk' en 'zonde', opnieuw aan hun bijbelse oorsprong. Door het Credo zijn status van leesregel terug te geven bewijst Zuurmond de 21e-eeuwse lezer – en de oude teksten – een grote dienst.


'Een verademing' - G. Bos in Confessioneel


In hemelsnaam:

Het Onze Vader is de belangrijkste liturgische tekst van de kerk. Maar wat is een goede vertaling? Zuurmond vergelijkt vele oude en nieuwe vertalingen en legt achterliggende motivaties uit. Bedoeld voor eenieder die meer over de originele tekst en de vertaalachtergronden wil weten.


'Prima opgezet, systematisch, overzichtelijk en goed leesbaar.' - bijbels tijdschrift Schrift

 

'Als ik betrokken was bij de voorbereidingen van het nieuwe kerkelijke winterseizoen zou ik een vurig pleidooi houden om dit boek aan het programma toe te voegen." Koen Zondag in Friesch Dagblad

 

'Een boek met een aantrekkelijke mix. Enerzijds toegankelijk voor niet-theologen, anderzijds komt het aan gedegenheid niet tekort.' - Parakleet

 

'De toelichtingen op de afzonderlijke beden van het Onze Vader zijn juweeltjes om te lezen.' - Kerk & Israel onderweg 

Prof. dr. Rochus Zuurmond (1930) is emeritus hoogleraar Bijbelse Theologie aan de Universiteit van Amsterdam en auteur van diverse boeken.

Prof. dr. Rochus Zuurmond (1930) is emeritus hoogleraar Bijbelse Theologie. Hij is kenner van de teksten van het vroege christendom en schreef o.a. een commentaar op Paulus’ brief aan de Galaten en een studie over de historische Jezus. Internationaal is hij bekend om zijn baanbrekende publicaties over de betekenis van de antieke vertalingen voor de interpretatie van het Nieuwe Testament. Zie ook dit artikel uit het Reformatorisch Dagblad van 08-10-10.

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.