Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

In hemelsnaam - over vertaling en betekenis van het Onze Vader
Rochus Zuurmond
  • isbn: 978-94-90708-40-5
  • 160 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 18,95 incl. Btw

zet op verlanglijstje

'In hemelsnaam heeft niet alleen aan kerkgangers die het Grieks niet machtig zijn, veel te bieden, maar aan iedereen die in het Onze Vader geïnteresseerd is. De toelichtingen op de afgedrukte oude en nieuwere vertalingen maken deze bijzonder interessant; ze zijn beknopt en to the point.

Al snel wordt duidelijk dat hier een docent aan het woord is die de juiste toon en dosering weet te treffen: het boek heeft een prima opzet, is systematisch, overzichtelijk en goed leesbaar.'

recensie in Bijbels tijdschrift Schrift

Voor de hele recensie zie tabblad "recensies"

 

In hemelsnaam is een must voor ieder die meer wil weten over de betekenis van de oorspronkelijke tekst van het Onze Vader en zijn vertaalachtergronden.

Het Onze Vader is de belangrijkste liturgische tekst van de kerk. Maar wat is een goede vertaling? Zuurmond vergelijkt vele oude en nieuwe vertalingen en legt achterliggende beweegredenen uit.

Rochus Zuurmond schreef eerder Niet te geloven over de geloofsbelijdenis en de bijbel. En in 2018 God en de moraal over bijbelse ethiek.

"Als ik betrokken was bij de voorbereidingen van het nieuwe kerkelijke winterseizoen zou ik een vurig pleidooi houden om dit boek aan het programma toe te voegen."
Koen Zondag in Friesch Dagblad
Lees hier de hele recensie.


“Met gemak had dit boek 10 keer zo dik kunnen zijn. Zuurmond verstaat echter de kunst om zijn conclusies beknopt en met directe voetnootverwijzingen weer te geven. Een boek met een aantrekkelijke mix. Enerzijds toegankelijk voor niet-theologen, anderzijds komt het aan gedegenheid niet tekort.”
Parakleet


“Een informatief boekje [...] vooral de toelichtingen op de afzonderlijke beden van het Onze Vader zijn juweeltjes om te lezen.”
Kerk & Israel onderweg

Prof. dr. Rochus Zuurmond (1930) is emeritus hoogleraar Bijbelse Theologie. Hij is kenner van de teksten van het vroege christendom en schreef o.a. een commentaar op Paulus’ brief aan de Galaten en een studie over de historische Jezus. Internationaal is hij bekend om zijn baanbrekende publicaties over de betekenis van de antieke vertalingen voor de interpretatie van het Nieuwe Testament. Zie ook dit artikel uit het Reformatorisch Dagblad van 08-10-10.