Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

God en de moraal
Rochus Zuurmond
  • isbn: 978-94-92183-67-5
  • 184 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 19,95 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Aanbieding: Nu voordelig 3-pak met van Rochus Zuurmond
  + God en de moraal,
  + Niet te geloven
over de Apostolische geloofsbelijdenis, en
  + In hemelsnaam
over het Onze Vader.

Van € 57,85 voor slechts € 35,00. Dit is Zuurmonds complete serie 'geloof-gebod-gebed'.

Bestel hier de 3-pak voor € 35,00Trouw, Marijke Laurense:
'Een smakelijk kluifje voor theologisch en filosofisch geïnteresseerde lezers die zich eens graag op een heel ander been willen laten zetten.'


Friesch Dagblad, Tjerk de Reus:

'Wat Zuurmond te berde brengt over machten en goden verdient alle aandacht. Hij slaagt erin om een Bijbels perspectief neer te zetten op de grote issues van onze samenleving en op de verborgen religieuze structuren die politiek en maatschappij bepalen.
  Dat gaat dus verder dan een micro-ethiek, waarin het draait om wat ik voor mijzelf als goed en nuttig beschouw. Zuurmonds denkwijze leidt tot een brede blik op de samenleving, een blik ook die probeert te peilen wat zich áchter de waarneembare verschijnselen bevindt: machten, krachten, goden.
  Het gaat erom zicht te houden op het grotere geheel van mens en samenleving, om een kritisch besef te kweken jegens bepalende machten en goden en om ons te laten inwinnen voor het goede.'
Lees hele recensie in Friesch DagbladKunnen we uit de Bijbel morele gedragsregels afleiden? En zijn die universeel en altijd geldig, en dus ook direct toepasbaar hier en nu? De gerenommeerde theoloog Rochus Zuurmond beantwoordt deze vragen ontkennend. Bijbelse teksten, zoals de Tien Geboden en de Bergrede, zijn ontstaan onder andere omstandigheden dan de onze, met andere normen en waarden. Zelfs over naastenliefde denkt men anders. Dat maant tot voorzichtigheid.

 

De Bijbel gaat niet over wat wel en niet mag, maar over macht. Geloof stelt de vraag welke machten wij collectief en individueel vertrouwen. Zijn dat de goden van deze wereld? Of is het die vreemde, ontregelende God waarover de Bijbel verhaalt en die vaak keuzes maakt die strijdig lijken met onze politieke logica? De bijbelse teksten ondermijnen elke dominerende moraal en openen onze ogen voor het weerloze.


 

Prof. dr. Rochus Zuurmond (1930) is emeritus hoogleraar Bijbelse Theologie aan de Universiteit van Amsterdam en auteur van diverse boeken. Met God en de Moraal (over het gebod) maakt hij de klassieke trits ‘geloof-gebod-gebed’ compleet. Eerder schreef hij Niet te geloven (2010), over de Apostolische geloofsbelijdenis, en In hemelsnaam (2012), over het Onze Vader.

 

'Goed geschreven, met erg veel etymologische uitweidingen uit het Hebreeuws.'
Nederlandse Bibliotheek Dienst, filosoof Wim Fievez

'Een verrassend boek, wars van clichés. Adembenemend en stimulerend!’
dr. Egbert Rooze


‘Wat een glashelder en verrassend boek! Erudiet en scherp als altijd confronteert Zuurmond de theologie van de bijbelschrijvers met wat in christendom en christelijke cultuur de leidende gedachte is geworden: dat het in het geloof om moraal zou gaan, en in de Bijbel over wat wel en niet mag. Niet dus. Dit boek wijst een geheel andere richting: het gebod als toezegging (i.p.v. voorschrift), en de ethische vraag als machtsvraag. Dit is theologie die fris is en nieuw. Heel geschikt om in kringverband te lezen en te bestuderen. God en de moraal verdient een brede lezersschare, buiten, maar vooral ook binnen de kerk, want zeker dáár is dit boek nodig.’

dr. Wouter Klouwen
predikant Pauluskerk in Baarn

 

‘Een smakelijk kluifje voor theologisch en filosofisch geïnteresseerde lezers.’

 – Trouw

 

‘Wat heb ik hiernaar gesnakt! Van deze theologie kunnen predikanten nog vele pannen soep koken. Een geschenk’

dr. ds. Ad van Nieuwpoort

 

‘Een glashelder en fris boek. Heel geschikt om in kringverband te lezen en te bestuderen.’

dr. ds. Wouter Klouwen

 

 

 

 
Prof. dr. Rochus Zuurmond (1930) is emeritus hoogleraar Bijbelse Theologie. Hij is kenner van de teksten van het vroege christendom en schreef o.a. een commentaar op Paulus’ brief aan de Galaten en een studie over de historische Jezus. Internationaal is hij bekend om zijn baanbrekende publicaties over de betekenis van de antieke vertalingen voor de interpretatie van het Nieuwe Testament. Zie ook dit artikel uit het Reformatorisch Dagblad van 08-10-10.

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.