Paulus zelf

Henk Janssen ofm

Paulus zelf

Zijn zeven eigen brieven

 15,95

Paperback | 108 blz. | Jaar van uitgave: 2014 | 2e |
ISBN 9789490708979

 

Zeer leesbare special van het Tijdschrift voor Verkondiging: exegese van en preekvoorbeelden bij de Brieven van Paulus. Rekent af met 'het misverstand' dat de apostel gebroken zou hebben met het jodendom. Door zijn bekering "veranderde hij niet van godsdienst maar van weg".

Volzin

 

Beide boeken [In naam van Paulus en Paulus zelf] vormen enerzijds een interessante, beknopte inleiding op de paulinische literatuur, die bijvoorbeeld bijbelse leesgroepen op weg kan helpen, en zijn anderzijds een aanrader voor voorgangers en homileten die aandacht willen besteden aan de tweede lezing in de zondagsliturgie – een lezing die jammer genoeg al te vaak tussen de mazen van het net valt.

Bijbels tijdschrift Ezra

 

Paulus is zoveel interessanter dan wat zijn aanhang van hem gemaakt heeft. Paulus was jood, hij is zijn leven lang nooit anders geweest. Als ‘christen’ stelde hij de deuren van het jodendom open voor alle volken, bovendien sloopte hij de muren tussen mannen en vrouwen, slaven en vrijen. Zijn universalisme vereiste grote denkkracht. De zeven ‘echte’ brieven van Paulus zelf leggen daarvan getuigenis af.


In Paulus zelf wordt door theologen uit Nederland en Vlaanderen een boekje opengedaan over deze zeven echte brieven: 1 Tessalonicenzen, Galaten, de beide Korintiërsbrieven, Romeinen, Filippenzen en Filemon. Paulus-watchers hebben zijn comeback voorspeld en inmiddels is hij in filosofie en jodendom een factor van betekenis. Maar in de kerk komt Paulus vooralsnog mondjesmaat ter sprake.

 

’s Mans tragiek is dat hij door anderen als christelijke autoriteit werd opgevoerd, bijvoorbeeld in de latere hem toegeschreven brieven, maar niet werd begrepen. Aan zijn naam kleeft een aantal hardnekkige vooroordelen: Paulus als de leerstellige dogmaticus; de apostel als zwartkijker en doemdenker; de tegenstander van alles wat in het leven, aardig, lief en leuk is; antisemiet en vrouwenhater; de vervormer van het evangelie. Aan het meeste van wat hem wordt aangewreven en nagedragen, had hijzelf echter part noch deel. Recent nieuwtestamentisch onderzoek heeft Paulus van deze aantijgingen gerehabiliteerd.

 

Zie ook In naam van Paulus over de brieven die aan Paulus zijn toegeschreven, maar niet van zijn hand zijn.

 

De auteurs zijn exegeten en homileten van naam, katholiek en protestants, onder meer: Adelbert Denaux, Peter Tomson, Bert Jan Lietaert Peerbolte, Maarten den Dulk, Rinse Reeling Brouwer, Victor Bulthuis. Bekijk een inkijkexemplaar.


Artikel in PKN-Kerkinformatie


 

Het boek Paulus zelf - de zeven echte brieven - is een aanrader voor elke voorganger die werk wil maken van de tweede lezing in de zondagsliturgie. Na elke inleiding volgt er een preekvoorbeeld over een fragment uit de behandelde brief. Dit zijn boeiende verwerkingen en doordenkingen van de brieven van Paulus, al is het woord ‘preekvoorbeeld’ niet helemaal goed gekozen: het gaat eerder om handreikingen voor een goede homilie.

 

Jean Bastiaens, Bijbelhuis Zevenkerken