Auteurs

Advertising

In wind en vuur. Alle liederen. (3 delen)
Willem Barnard | Guillaume van der Graft
  • isbn: 9789083041988
  • Jaar van uitgave 2023
  • 2022 pagina's
  • Uitgave: Gebonden met leeslint, driedelige set


€ 169,00 incl. Btw

zet op verlanglijstje Uitnodiging minisymposium


Zaterdagmiddag 17 juni 2023
vind
t in de Abdij van Egmond
een feestelijk én inhoudelijk minisymposium plaats rondom

Willem Barnards verzamelde liederen, In wind en vuur.

Thema: Overvloedig leven diep in de woestijn

 

Gerda van de Haar en Klaas Touwen, als kernredacteuren van het Barnardproject, gaan in op de liturgische en poëtische kant van enkele liederen uit deze tijd van het kerkelijk jaar. Er is zang en samenzang onder leiding van de abdijcantor. Wees welkom!

 


Programma en meer


* * * * *


De boekpresentatie en vespers (zondag 23 april) kunt u terugkijken:

Boekpresentatie 14.00 uur

Vespers 16.00 uur


Voor meer Barnardlied-activiteiten, klik op tabblad 'lezingen'

 

 

 

 

 

Wat is de betekenis van Willem Barnards poëtische liederen voor de geloofstaal, de liturgie en de kerk? De hoofdredacteuren van In wind en vuur, predikant Klaas Touwen en neerlandica Gerda van de Haar, spreken hierover in twee filmpjes.

 

Bekijk het 5 minuten filmpje over In wind en vuur


Bekijk het 1 minuut filmpje over In wind en vuur

 

Voor informatie over de verkiezing 'Het Mooiste Barnardlied' (die t/m 15 augustus duurt), zie helemaal onderaan.

 

Boekomschrijving


Willem Barnard
(1920-2010), ook bekend als Guillaume van der Graft, is de belangrijkste kerklieddichter van de twintigste eeuw. Mede door Barnards liederen en schriftuitleg hebben veel kerken ongemerkt een renaissance in hun liturgie beleefd.

Voor Barnard vormden poëzie, liturgie en theologie een eenheid: in zijn liederen komt alles samen. Ook vandaag de dag kleuren zijn liederen volop protestantse, rooms-katholieke en oudkatholieke liedbundels, in zowel Nederland als Vlaanderen.

 

Het driedelige In wind en vuur brengt de schat van zijn 352 liederen, die hij schreef op ‘de adem van het jaar’, voor het eerst bijeen en licht de liederen uitgebreid toe.

 

Band I bundelt alle 352 liederen. Ze zijn voorzien van een melodie, en soms ook van alternatieve melodieën. De bundel volgt de zondagen van het liturgisch jaar en kent ook rubrieken als getijden en gedenkdagen. Band 1 is ook los te bestellen.
Download het liedregister incl. inhoudsopgave.

 
De banden II en III geven veelzijdige toelichtingen en analyses bij het werk van Barnard. Per lied wordt diepgaand inzicht geboden in poëtische, bijbelse, liturgische en muzikale aspecten. De vele registers en de handige indeling maken de bundel uiterst praktisch in gebruik.

Bekijk een voorbeeld van een lied uit Band I en de toelichting uit Band II (Lied 13: Een zaaier ging uit om te zaaien). Overzicht alle liederen Willem Barnard

 


In wind en vuur is niet alleen een liedbundel maar ook een inspirerend naslagwerk bij het (lied)oeuvre van Barnard, een oeuvre dat in alle toonaarden het goddelijk geheim bezingt. In wind en vuur opent Barnards liederen voor zingen en bidden, mediteren en studeren. Om, zoals Barnard het zelf zei, het geloof diep te inhaleren, liefst over de longen. 


---

Hoofdredactie:
Gerda van de Haar en Klaas Touwen, i.s.m. Pieter Endedijk, Eward Postma, Henk Schoon
en Jasper Witteveen.

Met medewerking van:

 

de dichters en/of schrijvers Joost Baars, Benno Barnard, Menno van der Beek, Tewin van den Bergh, Frans Berkelmans OSB, Maarten Das, Edwin Fagel, Liesbeth Goedbloed, Maarten van der Graaff, Eva Gerlach, Ingmar Heytze, Hester Knibbe, Henk Knol, Pauliene Kruithof, Tjerk de Reus, Alexis de Roode, Peter Sierksma, Hans Uytenbogaardt, Victor Vroomkoning, Mieke van Zonneveld


de theologen
 Renata Barnard, Gerard van der Brug, Ward Cortvriendt, Helen Gaasbeek, Maria Pfirrmann, Rinse Reeling Brouwer, Beate Rose, Nico Vlaming, Wouter van Voorst,  Heleen Weimar


de hymnologen Wim Kloppenburg, Jan Smelik, Christiaan Winter


de componisten van nieuwe liederen: Theo Goedhart, Toon Hagen, Jaco van Leeuwen, Kris Oelbrandt, Wim Ruessink en Christiaan WinterComite van aanbeveling:

 

• Mgr. Lode Aerts – bisschop van Brugge
• Marjolijn van Heemstra – dichter
• Hildegard C. Koetsveld OSB – Onze Lieve Vrouweabdij, Oosterhout
• Mgr. Gerard de Korte – bisschop van Den Bosch
• Huub Oosterhuis – dichter en priester
• Willem Jan Otten – dichter en essayist
• René de Reuver – scriba Protestantse Kerk in Nederland
• Hanna Rijken – theoloog en musicus
• André Troost – theoloog en lieddichter
• Sytze de Vries – theoloog en lieddichter
• Bernd Wallet – oudkatholiek aartsbisschop van Utrecht
• Johannette Zomer – sopraan

---

 

  • Bestel alleen deel I met alle liederen. Deze optie is interessant als u geen belangstelling heeft voor de toelichtingen bij de liederen in deel II en III. Bestel hier alleen band I voor € 85,-.

 

 

Anderen over In wind en vuur:

 

"Aan Willem Barnard is onze kerk en ben ik persoonlijk in hoge mate schatplichtig. Prachtig dat binnenkort al zijn liederen beschikbaar komen en ook voor een nieuwe generatie toegankelijk zullen zijn."
René de Reuver (scriba van de generale synode van de PKN)

Meerdere keren heb ik Willem Barnard mogen ontmoeten: een markant, wijs mens met een enorme liefde voor de Heilige Schrift. Hij is een voortreffelijk dichter. … Van harte aanbevolen."
Mgr. Gerard de Korte (r.-k. bisschop van Den Bosch)Kies uw mooiste lied van Willem Barnard 

 

Wat is volgens u het mooiste lied van de kerklieddichter Willem Barnard? Is het bijvoorbeeld Lieve Heer, gij zegt ‘kom’ en ik kom, Een zaaier ging uit om te zaaien of De eersten zijn de laatsten? Of is er een ander lied dat uw hart raakt?

Doe mee met de verkiezing van ‘Het Mooiste Barnardlied’!  Doe mee met de verkiezing van ‘Het Mooiste Barnardlied’! De verkiezing is gestart op 23 april toen Barnards verzamelbundel In wind en vuur - Alle liederen verscheen, en duurt tot en met 15 augustus, de geboortedag van Willem Barnard (1920-2010). In september wordt het winnende lied bekendgemaakt.

Stem voor uw lied op www.mooistebarnardlied.nl. We noemen alvast tien topliederen, die u kunt luisteren of lezen. U kunt ook uw eigen keuze insturen: een lied dat volgens u in deze lijst thuishoort. Doe mee, en maak kans op een mooie prijs. Onder alle indieners verloten we de driedelige uitgave In wind en vuur - Alle liederen t.w.v. 169 euro (of u ontvangt het aankoopbedrag terug). Voor meer info over In wind en vuur: zie www.skandalon.nl/barnard 

 

‘Het Mooiste Barnardlied’ is een samenwerking van KRO-NCRV, Nederlands Dagblad, Heilig spel, Muziek en Liturgie, Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, Stichting Kerkmuziek Netwerk (Kerkliedwiki), Stichting De Vertaalslag (Sytze de Vries) en uitgeverij Skandalon. 
Activititeiten rondom In wind en vuur

 

  • Maandag 9 t/m dinsdag 10 oktober, ‘En uw Naam wordt een lied in mijn mond’, PThU-cursus/nascholing over m.n. Barnards liederen voor de herfst- en adventstijd, m.m.v. dr. Eward Postma e.a. in Dominicanenklooster, Huissen. Lees meer


Willem Barnard (15 augustus 1920 – 21 november 2010) was een van de meest invloedrijke theologen in het Nederlands taalgebied. Hoewel hij dat beslist niet wilde zijn – theologen dient men te wantrouwen!

Mede door zijn teksten, zijn poëzie (onder de naam Guillaume van der Graft) en schriftuitleg hebben de kerken in Nederland evenwel een stille revolutie in hun liturgie doorgemaakt. Het Liedboek voor de Kerken bevat liefst 76 liederen van zijn hand. Hij is daarmee een van de aartsvaders van de Nederlandse theologie.

Willem Barnard overleed op 21 november 2010 op negentigjarige leeftijd in Utrecht.

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.