In wind en vuur. Alle liederen (3 dln)

Willem Barnard

In wind en vuur. Alle liederen (3 dln)

Alle liederen

 169,00

Gebonden met leeslint
driedelige set | Ruim 2000 blz. | Jaar van uitgave: 2023 |
ISBN 9789083041988

Wat is de betekenis van Willem Barnards poëtische liederen voor de geloofstaal, de liturgie en de kerk? De hoofdredacteuren van In wind en vuur, predikant Klaas Touwen en neerlandica Gerda van de Haar, spreken hierover in twee filmpjes.

 

Bekijk het 5 minuten filmpje over In wind en vuur


Bekijk het 1 minuut filmpje over In wind en vuur

 

 

Boekomschrijving

Willem Barnard (1920-2010), ook bekend als Guillaume van der Graft, is de belangrijkste kerklieddichter van de twintigste eeuw. Mede door Barnards liederen en schriftuitleg hebben veel kerken ongemerkt een renaissance in hun liturgie beleefd.

Voor Barnard vormden poëzie, liturgie en theologie een eenheid: in zijn liederen komt alles samen. Ook vandaag de dag kleuren zijn liederen volop protestantse, rooms-katholieke en oudkatholieke liedbundels, in zowel Nederland als Vlaanderen.

 

Het driedelige In wind en vuur brengt de schat van zijn 352 liederen, die hij schreef op ‘de adem van het jaar’, voor het eerst bijeen en licht de liederen uitgebreid toe.

 

Band I bundelt alle liederen. Ze zijn voorzien van een melodie, en soms ook van alternatieve melodieën. De bundel volgt de zondagen van het liturgisch jaar en kent ook rubrieken als getijden en gedenkdagen.
Download het liedregister incl. inhoudsopgave.

De banden II en III geven veelzijdige toelichtingen en analyses bij het werk van Barnard. Per lied wordt diepgaand inzicht geboden in poëtische, bijbelse, liturgische en muzikale aspecten. De vele registers en de handige indeling maken de bundel uiterst praktisch in gebruik.


Bekijk een voorbeeld van een lied uit Band I en de toelichting uit Band II (Lied 13: Een zaaier ging uit om te zaaien). Overzicht alle liederen Willem Barnard

 

In wind en vuur is niet alleen een liedbundel maar ook een inspirerend naslagwerk bij het (lied)oeuvre van Barnard, een oeuvre dat in alle toonaarden het goddelijk geheim bezingt. In wind en vuur opent Barnards liederen voor zingen en bidden, mediteren en studeren. Om, zoals Barnard het zelf zei, het geloof diep te inhaleren, liefst over de longen.  

 

---


Hoofdredactie:
Gerda van de Haar en Klaas Touwen, i.s.m. Pieter Endedijk, Eward Postma, Henk Schoon en Jasper Witteveen.

Met medewerking van:

 

de dichters en/of schrijvers Joost Baars, Benno Barnard, Menno van der Beek, Tewin van den Bergh, Frans Berkelmans OSB, Maarten Das, Edwin Fagel, Liesbeth Goedbloed, Maarten van der Graaff, Eva Gerlach, Ingmar Heytze, Hester Knibbe, Henk Knol, Pauliene Kruithof, Tjerk de Reus, Alexis de Roode, Peter Sierksma, Hans Uytenbogaardt, Victor Vroomkoning, Mieke van Zonneveld


de theologen Renata Barnard, Gerard van der Brug, Ward Cortvriendt, Helen Gaasbeek, Maria Pfirrmann, Rinse Reeling Brouwer, Beate Rose, Nico Vlaming, Wouter van Voorst,  Heleen Weimar


de hymnologen Wim Kloppenburg, Jan Smelik, Christiaan Winter

 

de componisten van nieuwe liederen Theo Goedhart, Toon Hagen, Jaco van Leeuwen, Kris Oelbrandt, Wim Ruessink en Christiaan Winter

Comité van aanbeveling:

 

• Mgr. Lode Aerts – bisschop van Brugge
• Marjolijn van Heemstra – dichter
• Hildegard C. Koetsveld OSB – Onze Lieve Vrouweabdij, Oosterhout
• Mgr. Gerard de Korte – bisschop van Den Bosch
• Huub Oosterhuis – dichter en priester
• Willem Jan Otten – dichter en essayist
• René de Reuver – scriba Protestantse Kerk in Nederland
• Hanna Rijken – theoloog en musicus
• André Troost – theoloog en lieddichter
• Sytze de Vries – theoloog en lieddichter
• Bernd Wallet – oudkatholiek aartsbisschop van Utrecht
• Johannette Zomer – sopraan

Het prachtige lied 'De aarde is vervuld' is op 15 augustus 2023 door het publiek verkozen tot Het Mooiste Barnardlied. Alle genomineerde liederen zijn nog te zien en te beluisteren op www.mooistebarnardlied.nl

Anderen over In wind en vuur:


"Ter zake en diepgravend … ook prima als dagboek te gebruiken … een prachtige uitgave"
CGK De Wekker

‘Keurig verzorgd boekwerk … al lezend kom je onder de indruk van de treffende manier waarop Willem Barnard allerlei eeuwenoude geloofsthema’s in woorden wist te vatten. … De toelichtingsdelen maken duidelijk waarom Barnard als de aartsvader van het Nederlandstalige kerklied geldt. … Samen vormen deze drie delen een papieren monument voor een begenadigd kerklied-dichter.’
– EO Visie * * * *  (Gert-Jan Schaap)

"Aan Willem Barnard is onze kerk en ben ik persoonlijk in hoge mate schatplichtig. Prachtig dat al zijn liederen beschikbaar en nu ook voor een nieuwe generatie toegankelijk zijn."
René de Reuver (scriba van de generale synode van de PKN)

Meerdere keren heb ik Willem Barnard mogen ontmoeten: een markant, wijs mens met een enorme liefde voor de Heilige Schrift. Hij is een voortreffelijk dichter. … Van harte aanbevolen."
Mgr. Gerard de Korte (r.-k. bisschop van Den Bosch)
 

"Willem Barnard wist van het mysterie: 'Wat ik niet kan geloven en nochtans geloof.'"
Jan-Willem Wits in het Nederlands Dagblad


Activiteiten:


'Liederen aan het begin van het kerkelijk jaar'

woensdag 21 februari, 19.30 uur, Hoogeveen


Bij Willem Barnard begint het kerkelijk jaar, waarvoor hij bij elke zondag zijn liederen schreef, verrassend genoeg niet op Advent. Naar oudkerkelijk besef laat hij het beginnen bij de Voorvasten, zeventig dagen voor Pasen, op zondag Septuagesima (in 2024 op 28 januari). Dat is omstreeks Toe Biesjwat, het joodse nieuwjaar der bomen (in 2024 op 25 januari). De data vallen nagenoeg samen. Barnard betrok ze op elkaar. Zijn liederen kenmerken zich door bijbelse samenhangen die hij opdeed bij rabbijnen en kerkvaders.

Op deze avond zullen we bekende en minder bekende liederen van Willem Barnard zingen. Ze worden toegelicht door ds. Klaas Touwen, een van de hoofdredacteuren van In wind en vuur. De avond vindt plaats op woensdag 21 februari 2024, om 19.30 uur in 'De Vredehorst', Zuidwoldigerweg 32, Hoogeveen. Organist is Wim Oostenbrink.

Je bent misschien ook geïnteresseerd in

Willem Barnard

Mens in wind en vuur (cd)

Liederen van Willem Barnard

Barnards 22 mooiste liederen in nieuwe, verassende uitvoeringen, met o.a. Johannette Zomer, sopraan.

Meer
Prijs  18,50