Auteurs

Advertising

In wind en vuur. Alle liederen. (3 dln, verschijnt 23 april 2023)
Willem Barnard | Guillaume van der Graft
  • isbn: 9789083041988
  • Jaar van uitgave 2023
  • 2022 pagina's
  • Uitgave: Gebonden met leeslint, driedelige set

Aanbieding!
€ 125,00 incl. Btw

€ 175,00 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Verschijnt 23 april 2023, introductiekorting tot verschijnen.Overzicht alle liederen Willem Barnard (uit 'In wind en vuur') 
(Download pdf) 

Boekpresentatie en vespers

 In wind en vuur


De boekpresentatie van In wind en vuur en de (Barnard)vespers komen eraan! Op zondagmiddag 23 april 14.00 uur (inloop 13.30) zal de driedelige set het licht zien, die naast al Barnards liederen vol staat met diepe inzichten in zijn liederenwerk. De locatie is Barnards thuiskerk: de Utrechtse oud-katholieke kathedraal, Willemsplantsoen 2, vlak bij Utrecht C.S.

We zingen op deze middag veel Barnardliederen in samenspel met het koor o.l.v. Christiaan Winter; de liederen van die middag worden toegelicht door de redacteuren van In wind en vuur. Na een pauze is er om 16.00 uur een vespers, en daarna een 'borrel' als feestelijke afsluiting. U kunt zich vanaf nu aanmelden. Wees er snel bij, want vol is vol! Het kaartje kost 20 euro.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar barnard@skandalon.nl. Gelieve daarbij het aantal personen (max. 2 p.p.) op te geven.

 

 

 

 

Wat is de betekenis van Willem Barnards poëtische liederen voor de geloofstaal, de liturgie en de kerk? De hoofdredacteuren van In wind en vuur, predikant Klaas Touwen en neerlandica Gerda van de Haar, spreken hierover in twee filmpjes.

 

Bekijk het 5 minuten filmpje over In wind en vuur


Bekijk het 1 minuut filmpje over In wind en vuur

 


Willem Barnard
(1920-2010), ook bekend als Guillaume van der Graft, is de belangrijkste kerklieddichter van de twintigste eeuw. Mede door Barnards liederen en schriftuitleg hebben veel kerken ongemerkt een renaissance in hun liturgie beleefd.

Voor Barnard vormden poëzie, liturgie en theologie een eenheid: in zijn liederen komt alles samen. Ook vandaag de dag kleuren zijn liederen volop protestantse, rooms-katholieke en oudkatholieke liedbundels, in zowel Nederland als Vlaanderen.

 

Het driedelige In wind en vuur brengt de schat van zijn 352 liederen, die hij schreef op ‘de adem van het jaar’, voor het eerst bijeen en licht de liederen uitgebreid toe.

 

Band I bundelt alle 352 liederen. Ze zijn voorzien van een melodie, en soms ook van alternatieve melodieën. De bundel volgt de zondagen van het liturgisch jaar en kent ook rubrieken als getijden en gedenkdagen. Band 1 is ook los te bestellen.
Download het liedregister incl. inhoudsopgave.

 
De banden II en III geven veelzijdige toelichtingen en analyses bij het werk van Barnard. Per lied wordt diepgaand inzicht geboden in poëtische, bijbelse, liturgische en muzikale aspecten. De vele registers en de handige indeling maken de bundel uiterst praktisch in gebruik.

 

In wind en vuur is niet alleen een liedbundel maar ook een inspirerend naslagwerk bij het (lied)oeuvre van Barnard, een oeuvre dat in alle toonaarden het goddelijk geheim bezingt. In wind en vuur opent Barnards liederen voor zingen en bidden, mediteren en studeren. Om, zoals Barnard het zelf zei, het geloof diep te inhaleren, liefst over de longen. 


---

Hoofdredactie:
Gerda van de Haar en Klaas Touwen, i.s.m. Pieter Endedijk, Eward Postma, Henk Schoon
en Jasper Witteveen.

Met medewerking van:

 

de dichters en/of schrijvers Joost Baars, Benno Barnard, Menno van der Beek, Tewin van den Bergh, Frans Berkelmans OSB, Maarten Das, Edwin Fagel, Liesbeth Goedbloed, Maarten van der Graaff, Eva Gerlach, Ingmar Heytze, Hester Knibbe, Henk Knol, Pauliene Kruithof, Tjerk de Reus, Alexis de Roode, Peter Sierksma, Hans Uytenbogaardt, Victor Vroomkoning, Mieke van Zonneveld


de theologen
 Renata Barnard, Gerard van der Brug, Ward Cortvriendt, Helen Gaasbeek, Maria Pfirrmann, Rinse Reeling Brouwer, Beate Rose, Nico Vlaming, Wouter van Voorst,  Heleen Weimar


de hymnologen Wim Kloppenburg, Jan Smelik, Christiaan Winter


de componisten van nieuwe liederen: Theo Goedhart, Toon Hagen, Jaco van Leeuwen, Kris Oelbrandt, Wim Ruessink en Christiaan WinterComite van aanbeveling:

 

• Mgr. Lode Aerts – bisschop van Brugge
• Marjolijn van Heemstra – dichter
• Hildegard C. Koetsveld OSB – Onze Lieve Vrouweabdij, Oosterhout
• Mgr. Gerard de Korte – bisschop van Den Bosch
• Huub Oosterhuis – dichter en priester
• Willem Jan Otten – dichter en essayist
• René de Reuver – scriba Protestantse Kerk in Nederland
• Hanna Rijken – theoloog en musicus
• André Troost – theoloog en lieddichter
• Sytze de Vries – theoloog en lieddichter
• Bernd Wallet – oudkatholiek aartsbisschop van Utrecht
• Johannette Zomer – sopraan

---

 

  • Voorintekenen op de drie delen 'In wind en vuur'. Klik hierboven op 'In winkelwagen'. U heeft dan € 50 korting op de driedelige set. De normale winkelprijs na verschijning zal € 175 bedragen. Voor bestellen in België, klik hier.


  • Bestel alleen deel I met alle liederen. Deze optie is interessant als u geen belangstelling heeft voor de toelichtingen bij de liederen in deel II en III. Bestel hier alleen band I voor € 69,50 (na 23 april wordt het € 85,-).

  

Anderen over In wind en vuur:

 


"Aan Willem Barnard is onze kerk en ben ik persoonlijk in hoge mate schatplichtig. Prachtig dat binnenkort al zijn liederen beschikbaar komen en ook voor een nieuwe generatie toegankelijk zullen zijn."
René de Reuver (scriba van de generale synode van de PKN)

Meerdere keren heb ik Willem Barnard mogen ontmoeten: een markant, wijs mens met een enorme liefde voor de Heilige Schrift. Hij is een voortreffelijk dichter. … Van harte aanbevolen."
Mgr. Gerard de Korte (r.-k. bisschop van Den Bosch)Willem Barnard (15 augustus 1920 – 21 november 2010) was een van de meest invloedrijke theologen in het Nederlands taalgebied. Hoewel hij dat beslist niet wilde zijn – theologen dient men te wantrouwen!

Mede door zijn teksten, zijn poëzie (onder de naam Guillaume van der Graft) en schriftuitleg hebben de kerken in Nederland evenwel een stille revolutie in hun liturgie doorgemaakt. Het Liedboek voor de Kerken bevat liefst 76 liederen van zijn hand. Hij is daarmee een van de aartsvaders van de Nederlandse theologie.

Willem Barnard overleed op 21 november 2010 op negentigjarige leeftijd in Utrecht.

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.