Auteurs

Advertising

God in de kring van de goden. Griekse tragedies en het christendom
Jan de Jongh
  • isbn: 978-94-92183-23-1
  • 220 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 21,95 incl. Btw

zet op verlanglijstje


Veel mensen ervaren in hun leven de macht van het lot en gevoelens van tragiek. Deze ervaring kon lange tijd niet verenigd worden met het godsbeeld van het westerse christendom. Alle dingen werden daarin immers bestuurd door één God, die het goede met ons voorhad. Dit godsbeeld is voor velen niet meer geloofwaardig.

 

De aloude Griekse tragedies bieden wél ruimte aan het tragische, en zij raken ons nog altijd diep. In het tragische lot van de helden en heldinnen herkennen wij ons eigen én gezamenlijke levensverhaal.

 

Auteur Jan de Jongh laat in God in de kring van de goden een nieuwe benadering van de christelijke God zien, waarin ruimte is voor de ervaring van het tragische en de ‘machten’. Hij schetst een theologie die verwoordt en verbeeldt wat mensen ervaren.

 

‘Jan de Jongh behandelt een onderwerp dat op dit moment in het brandpunt van de belangstelling staat. Met de terugkeer van de religie, die in het secularisatie-denken van de vorige eeuw al afgeschreven leek, staan we in de moderne maatschappij voor allerlei nieuwe, maar ook oeroude vragen. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze weet de auteur in een toegankelijke stijl zijn lezers aan te spreken’.

Hans Achterhuis - emeritus hoogleraar filosofie, Denker des Vaderlands 2011-2013


Een voltreffer van Skandalon. In dit boeiende boek ...

tijdschrift ReflectieInterviews:


Dagblad Trouw, 'De Griekse goden spelen nog mee', 9 maart 2016, zie www.trouw.nl [inloggen vereist]


Drs. Jan de Jongh werkte als predikant in de Protestantse Kerk en als studentenpastor aan de Universiteit Twente. Hij schreef een reeks boeken en artikelen over liturgie. In Godspraak is Beeldspraak (2006) en Het Geheim verbeelden (2011) beschrijft hij de kracht en de praktijk van de religieuze verbeelding.

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.