Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

De Messias en de macht van Rome - commentaar op Johannes
Egbert Rooze en Paul de Witte
  • 348 pagina's
  • Uitgave: paperback met flappen

Aanbieding!
€ 19,95 incl. Btw

€ 29,95 incl. Btw

zet op verlanglijstje


Dit commentaar is het resultaat van jarenlange cursussen in vele leerhuizen in verschillende landen. De deelnemers waren zeer enthousiast over de waardevolle inzichten  die deze lezing geeft van het vierde evangelie.


De eerste messiaanse (christelijke) gemeenschappen ontstaan in de ‘nacht’ van het Romeinse imperium aan het begin van onze jaartelling. De Jeruzalemse tempelelite ten tijde van Jezus steunde Rome's expansiepolitiek. De tempel – het economisch, politieke en ideologische hart van het jodendom – werd daarmee een schakel in de ongehoorde uitbuiting door Rome. De schrijver die te boek staat als 'Johannes de evangelist' schrijft het verhaal van Jezus als een gecodeerde tekst om in die repressieve tijd verzet te bieden. Een tekst die 'vertrouwen' en 'solidariteit' oproept voor nieuwe messiaanse gemeenschappen.

 

Het Evangelie naar Johannes is op het eerste gezicht een ontoegankelijk geschrift. Het geldt als zweverig, duister en hier en daar nota bene anti-Joods. Pas als de lezer de leessleutels kent, gaat de boeiende wereld van deze verzetsliteratuur open. De auteurs hebben veel aandacht voor de literaire eigenheid van de tekst en de historische context: het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de situatie van de eerste christelijke gemeenschappen waarvoor Johannes schrijft. Dan schijnt er verassend nieuw licht uit dit evangelie en voor de welwillende lezer ook een actueel appel.


Met een voorwoord van Ton Veerkamp, de auteur van Deze wereld anders, Politieke geschiedenis van het Grote Verhaal

Het commentaar op Johannes borduurt voort op de studie Deze wereld anders van de theoloog Ton Veerkamp. Veerkamp geeft daarin een verrassende, maatschappijkritische Bijbelse theologie ten beste. Daarin speelt de aandacht voor de context van de respectievelijke Bijbelboeken een grote rol. Vaak overkomt je het gevoel: waarom wisten we dit niet eerder.Inkijkexemplaar


Toespraken tijdens de presentatie in Aalst, 20 februari 2016


'Commentaren op bijbelboeken zijn in de regel traag en geduldig. Ze zijn grotendeels een herneming en verwerking van eerder geschreven commentaren met enkele toevoegingen op basis van recente resultaten van onderzoek. Weinig nieuws onder de zon. Het commentaar op het evangelie van Johannes uit de koker van Egbert Rooze en Paul De Witte vormt een uitzondering op de regel.'

Alex van Heusden (lees meer)


'Of je je nu thuis voelt bij een politieke benadering of niet, het boek van Rooze en De Witte is goed in staat om lezers voor zich te winnen. Een plezierig boek al met al, dat ook nog eens een aangenaam soort gedrevenheid verraadt bij de auteurs. Je treft hier een fascinatie voor de persoon van Jezus aan die verder gaat dan alleen opgetogenheid voor diens politieke visie.'

Recensie in Friesch Dagblad door Tjerk de Reus


Recensie in Nederlands Dagblad

Dr. Egbert Rooze (1948-2020) was docent Bijbelse Theologie in leergangen en opleidingen in België, Nederland, Duitsland en Zuid Afrika. Hij werkte dertig jaar als predikant in Nederland (PKN) en België (VPKB). Eerder publiceerde hij Marcus als tegenevangelie (2012), Schepping is bevrijding (2009) en Amalek geweldig verslagen (1995).

 

Paul De Witte (1946) studeerde Praktische Theologie (KU Leuven 1972). Hij begeleidt Bijbelse leerhuizen en is coördinator voor Bijbel en Liturgie binnen de christelijke basisgemeenschap Jebron in Aalst (België).

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.