Auteurs

Advertising

Religie zonder angst en geweld: Hoofdlijnen van Eugen Drewermanns theologie van de menselijkheid
Matthias Beier
  • isbn: 978-94-90708-32-0
  • 256 pagina's
  • Uitgave: paperback met flappen


€ 24,99 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Volgens Eugen Drewermann is de kerkelijke malaise – spiritualiteit is hot, maar de kerk is uit – te wijten aan het feit dat veel mensen de religieuze symbolen letterlijk nemen, dat God vaak objectief wordt vastgelegd en dat moralisme de boventoon is gaan voeren. En Matthias Beier werkt die opvatting uit in een aanstekelijk boek.
Woord en dienst

 

Antropologie, biologie, kosmologie en ten slotte neurologie krijgen ruim aandacht en het mag een prestatie heten dat Beier het omvangrijke werk van Drewermann zo treffend weet samen te vatten. Naast de gedrevenheid van B., die hij met Drewermann gemeen heeft, is zijn boek zeer informatief.

Tijdschrift voor TheologieEen rebelse gelovige, zo kun je Eugen Drewermann wel noemen. Europa’s meest gelezen theoloog wond en windt er geen doekjes om. Tegen veel standpunten van de rooms-katholieke kerkleer ging hij in. Hij werd geschorst als priester en docent. Talloze mensen heeft hij echter geholpen om God op een nieuwe wijze te ervaren en vrij van angst te kunnen leven.

 

Nog steeds blijkt zijn ‘theologie van de menselijkheid’ voor velen van onschatbare waarde. Prof. Matthias Beier geeft in het boek Religie zonder angst en geweld de hoofdlijnen weer van het denken van deze eigenzinnige theoloog. Het werk van Drewermann is omvangrijk in aantal (meer dan 80 boeken) en veelomvattend van inhoud. Matthias Beier laat in dit boek het revolutionaire godsbeeld van Drewermann in al zijn facetten zien. Kern in Drewermanns theologie is de houding van Jezus, een menselijkheid die op absolute liefde is gebaseerd. Daarbij verwerpt Drewermann veel dogma’s die de rooms-katholieke kerk onderschrijft, zoals de goddelijkheid van Jezus en zijn opstanding uit de doden. Veel aandacht is er ook voor zijn bemoeienis met de moderne wetenschap, zoals bijvoorbeeld hersenonderzoek. Drewermann neemt de wetenschap uiterst serieus. God is volgens hem niet te bewijzen, net zomin als het bestaan van de ziel.

 

Woord en dienst schreef ook:

Veel theologische boeken zijn op z’n best boeiend en onderhoudend, maar zelden inspirerend. Eugen Drewermann is daarop een uitzondering en Matthias Beier is een voortreffelijk vertolker van zijn werk. Ondanks de veelheid aan invalshoeken en thema’s is hij erin geslaagd om een samenhangend verhaal te schijven. En dat is prijzenswaardig.

 

Ds. Rudolf J. Kooiman

Matthias Beier is theoloog en psycholoog. Hij is hoogleraar pastorale zorg en counseling aan het Christian Theological Seminary in Indianapolis/USA. Daarnaast is hij directeur van het Mental Health Counseling Program. Hij promoveerde op het werk van Drewermann (A Violent God-Image) en is betrokken bij het werk van de Studiekring Drewermann Nederland.

  • Recensie Woord en Dienst
    Een recensie van Religie zonder angst en geweld in Woord en Dienst, januari 2012, door ds. Rudolf J. Kooiman.