Auteurs

Advertising

Bhagavad Gita
  • isbn: 978-94-92183-96-5
  • 322 pagina's
  • Uitgave: gebonden met leeslint
  • Vijfde Druk


€ 29,95 incl. Btw

zet op verlanglijstje


Eindelijk een herdruk van dit Indiase leerdicht. De bekende metrische vertaling van Guus en Kuuk Nooteboom.

Vijfde, genaaid gebonden editie. Opvolger van
ISBN 9789490708764 (= vierde druk).De Bhagavad Gita is een van de mooiste boeken uit de wereldliteratuur, een klassieker van de mensheid. Dit 'lied van de Heer' vertolkt het gesprek tussen de boogschutter Arjuna – die twijfelt aan de zin van de strijd –  en zijn wagenmenner Krishna, die de Heer is, het Hoogste Wezen. Krishna is betrokken en openbaart Arjuna de schoonheid van het leven en de zin van de strijd. Krishna biedt helderheid. Krishna toont zich als degene die overstroomt van liefde.


De Bhagavad Gita ontstond rond het begin van de jaartelling en is gecomponeerd als leerdicht. Van oorsprong werd zij gezongen en gereciteerd. Deze poëtische vertaling van Nooteboom is metrisch, net als het origineel. Uniek in het Nederlands. Ook de originele Sankriet-teksten zijn opgenomen, evenals de transcriptie.

 

Deze vertaling is voor het eerst uitgegeven in 1989 door Ankh-Hermes (ISBN 90-202-3318-1) en later eenmaal herdrukt. Die editie is al jaren uitverkocht. In overleg met Ankh-Hermes en de erfgenamen heeft uitgeverij Skandalon in 2013 een derde druk uitgegeven: de omslag is herzien en de uitgave is uitgebreid met een actuele inleiding van sanskritist prof. dr. Jan E. M. Houben. In 2015 verscheen de vierde druk, en in 2019 de vijfde druk. De enorme vraag naar deze titetl toont de waardering voor deze vertaling.Vergelijk vertalingen

 

Uitgeverij + Vertaling

Tekst Bhagavad Gita, H6, vers 17

 

Skandalon, Guus Nooteboom

Yoga verdrijft het leed voor hen
die evenwichtig matig zijn
in spijs en drank, vermaak en slaap,
in waken en bedrijvigheid

Panta Rhei, Erik Mossel

Voor wie regelmatig eet en ontspant, zijn
werk op de juiste wijze verricht, gelijkmatig slaapt en
wakker is, vernietigt yoga alle verdriet.

Ankh-Hermes, C. Keus

Yoga verdrijft alle pijn voor hem, die matig is in eten en ont-
spanning, matig in zijn gedragingen, matig in slapen en wa-
ken.


Vergelijk hier zeven vertalingen van de Bhagavad Gita. (Indien niet leesbaar, mail info@skandalon.nl)


 

 

Meer over de Bhagavad Gita


Bekijk een verhelderend artikel van Paul van Oyen
over de betekenis van de Bhagavad Gita. Het is in 2017 gepubliceerd in tijdschrift Reflectie.


Uit het Ten Geleide:
De Bhagavad Gita is zonder twijfel het meest bekende geschrift van het hindoeïsme. Het werk dateert van ongeveer het begin van onze jaartelling en is opgenomen in het reusachtige Sanskriet-epos Mahabharata. Ook veel niet-hindoes zijn er door geïnspireerd. Nog steeds wordt er in de meest verschillende contexten naar verwezen. Men kan zich afvragen waaraan deze tekst zijn grote populariteit te danken heeft. In elk geval niet aan het sensationele karakter van de inhoud. De Gîta is niet meer en niet minder dan een ethisch-religieuze beschouwing in versvorm (grotendeels geschreven in niet-rijmen- de disticha, sloka's genaamd). De lezer wordt geconfronteerd met een ernstige, wel verheven maar toch rustige, betoogtrant. Hij wordt niet gepaaid met mooie verhalen of andere literaire kunstgrepen. Het is waarschijnlijk deze simpele waardigheid en directheid die de tekst heeft doen aanslaan bij miljoenen bewonderaars.


Centraal staat voor dè Gita de vraag hoe wij in alle aardse verwarring een rustpunt in onszelf kunnen vinden en ongeschonden bewaren. Dit wordt mogelijk als wij ons toevertrouwen aan het Hoogste Wezen (identiek met de spreker zelf, Krisjna, maar de naam doet er minder toe), en werken aan een toenemende realisatie van dit Wezen in onszelf.


Talloze malen is de Gita binnen en buiten India geïmiteerd, bewerkt, becommentarieerd en vertaald. Er wordt gezegd dat ze na de Bijbel het meest vertaalde boek ter wereld is. En inderdaad: de actualiteit van de boodschap is nog steeds zodanig dat het de moeite loont om de inhoud voor iedere nieuwe generatie opnieuw toegankelijk te maken.


Deze vertaling van Guus Nooteboom voegt aan de interpretatie nog een extra element toe, namelijk dat van de herschepping. De vertaler was tevens een dichter, voor wie de inhoud pas volledig ging leven doordat ze in een weliswaar secundair, maar toch authentiek scheppingsproces werd omgezet in een 'eigen-taalse' en eigentijdse kunstuiting.

  • Recensie NBD Biblion
  • Overzicht vertalingen
    In dit overzicht vindt u verschillende vertalingen van enkele fragmenten uit de Bhagavad Gita. De eerste, geel gemarkeerde vertaling, is die van Guus Nooteboom, uitgegeven door Skandalon.