De profeten: voorw., inleid., hfdst 1 & 2 (e-book)

Abraham Joshua Heschel

De profeten: voorw., inleid., hfdst 1 & 2 (e-book)

 4,99

| 72 blz.

De eerste 70 bladzijden uit het boek: een pdf als proef en met de hoofdlijnen. 

 

The Prophets van Abraham Joshua Heschel sloeg bij verschijning in 1962 in als een bom. Meteen werd dit boek herkend als een meesterwerk, een boek vol bijbelse geleerdheid. Het is een briljant onderzoek naar de oudtestamentische profeet als uniek mens, en in die gedaante als boodschapper van God. Het boek toont de ongelofelijke betrokkenheid van de Eeuwige bij de geschiedenis van de mensheid. De profeten kijken naar de samenleving vanuit de optiek van God, die schreeuwt over onrecht en hartstochtelijk ijvert voor gerechtigheid.

 

Dit door velen gewaardeerde boek (zie de vele reviews op internet, voor voorbeelden klik hier) biedt lezers van het Oude Testament – joden, christenen en andere geïnteresserden – de mogelijkheid om op een intiem en diep niveau inzicht te krijgen in Israëls profetische beweging.

 

Deze uitgave kwam tot stand op verzoek van rabbijn prof. Yehuda Aschkenasy (1924-2011) en in samenwerking met de stichting ‘De profeten NU’.

 

De uitgave wordt van harte aanbevolen door:

Jacqueline Aschkenasy-van Dam, Hilversum
Ds. G. Hette Abma, em. predikant, Gouda
Drs. Marja J. van den Beld-Rijfkogel, predikant, Vught
Prof. dr. Christiane Berkvens-Stevelinck, em. hoogleraar Cultuurgeschiedenis en remonstrants predikant, Rotterdam
Dr. K. Blei, voorheen secretaris-generaal van de Ned. Herv. Kerk, Haarlem
Dr. Antoine Bodar, priester en auteur, Rome en Amsterdam
Daniël Beaupain, directeur Stichting Pardes, voorheen Folkertsma Stichting voor Talmudica, Amsterdam
Mr. Menno ten Brink, rabbijn, Amsterdam
Dr. C. Constandse, predikant, Bunnik
Dr. W. S. Duvekot, em. predikant, Utrecht
Ds. Wybrand Ganzevoort, em. Predikant, Voorzitter Prov. Commissie Kerk & Israël te Zeist
Ds. Willem Glashouwer, voorzitter Christenen voor Israël Internationaal Amersfoort
Dr. ir. J. van der Graaf, voorheen secretaris van de Geref. Bond in de Ned. Herv. Kerk te Huizen
Prof. dr. G. C. den Hertog, hoogleraar Systematische Theologie, Universiteit Apeldoorn
Prof. dr. Hans Jansen, hoogleraar te Brussel, Heusden
Dr. Tzvi Marx, rabbijn, Vught
Huub Oosterhuis, theoloog en dichter, Amsterdam
Ds. Pieter Oussoren, Naardense Bijbelvertaling Utrecht
Mevrouw prof. dr. R. D. N. van Riessen, hoogleraar Christelijke Filosofie, Universiteit Leiden
Prof. dr. Marcel Poorthuis, hoogleraar Interreligieuze dialoog, Universiteit Tilburg
Prof. dr. Simon Schoon, o.a. predikant te Nes Ammim, Amersfoort
Avraham Soetendorp, rabbijn, Den Haag
Dr. Henk Vreekamp, voorheen secretaris van de Hervormde Raad voor Kerk en Israël, Epe
Ds. Sjirk van der Zee, em. predikant, voorheen Voorzitter van de Hervormde Raad voor Kerk & Israël,  Sleeuwijk