Auteurs

Advertising

Buiten de vesting: Deuterocanonieken en apocriefen.
Pieter Oussoren en Renate Dekker
  • isbn: 9789490708535
  • 716 pagina's
  • Uitgave: gebonden met stofomslag


€ 75,00 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Uitverkocht.

Er was nog één exemplaar beschikbaar.

Van binnen perfect en als nieuw. Stofomslag is duidelijk niet als nieuw. Licht beschadigd en een sticker erop: 'Leesexemplaar'. Binnenin, op een lege pagina, zit ook zo'n sticker.Buiten de vesting is uitverkocht. Buiten de vesting bestond uit twee delen:

  • de 11 deuterocanonieke boeken, zoals Tobit, Judit, Makkabeeën.

Deze door Pieter Oussoren vertaalde deuterocanonieken uit Buiten de vesting zijn nu verkrijgbaar in een editie van de Naardense Bijbel, Formaat Royaal.
 
 

  • 29 apocriefe boeken bij het Oude en Nieuwe Testament, zoals Evangelie van Maria Magdalena, Evangelie van Tomas, Evangelie van Judas, Openbaring van Paulus, De Psalmen 151-155, en fragmenten van Henoch.


Deze apocriefen bij OT en NT uit Buiten de vesting zijn nu verkrijgbaar in een aparte uitgave, getiteld de Gooische Bijbel.Zie tabblad 'Recensies' voor de inhoudsopgave

De grootste literaire prestatie van 2008. Even adembenemend als luchtgevend, deze fijnzinnig uit het Grieks, Hebreeuws, Koptisch en Latijn vertaalde aanvulling van deuterocanonieke en apocriefe boeken op de Bijbel.
Trouw

 


Buiten de Vesting
bevat een 'Naardense' vertaling van alle deuterocanonieke en vele apocriefe bijbelboeken. Uitgebreid ingeleid en toegelicht door Nico ter Linden en Auke Jelsma: klik hier voor die inleidingen.


Na de voltooiing van de Naardense Bijbel is Pieter Oussoren begonnen aan een ‘Naardense’ vertaling van de deuterocanonieke boeken van het Oude Testament zoals Judit, Tobit en de Makkabeeën. Buiten de vesting bevat ze allemaal, en zelfs nog extra: bijvoorbeeld de nauwelijks bekende psalmen 151-155 en de Psalmen en Oden van Salomo.

Ook in de nieuwtestamentische tijd zijn er vele boeken geschreven die nooit de rang van bijbelboek hebben bereikt. In Buiten de vesting is een zeer uitgebreide collectie opgenomen met onder andere de evangeliën van Maria Magdalena, Judas, Tomas en Filippus. Ook de Handelingen van Petrus, Johannes en Jakobus zijn vertegenwoordigd, net als de Openbaring van Paulus. Ten slotte heeft Pieter Oussoren ook delen vertaald van het omvangrijke boek Henoch waaruit al in het Nieuwe Testament (de brief van Judas) wordt geciteerd. De vertaling is zo letterlijk mogelijk, zonder theologische kleuring, zodat de lezer zelf kan zien wat er nu werkelijk staat.

In totaal bevat Buiten de vesting 40 boeken, misschien wel de uitgebreidste collectie die nu in één band voorhanden is. Het is daarmee een indrukwekkend vervolg op de Naardense Bijbel, die van links tot rechts alom geprezen is.


Buiten de vesting bevat tevens 36 fullcolorafbeeldingen van de bijbelse gewelfschilderingen uit Enkhuizen, Alkaar, Warmenhuizen en de Oude Kerk in Amsterdam.

Net als de Naardense Bijbel heeft ook Buiten de Vesting zeer enthousiaste reacties opgeroepen.
Pieter Sierksema, recensent in Trouw, nam Buiten de Vesting zelfs op in zijn top-3 overzicht van 2008: Even adembenemend als luchtgevend, deze fijnzinnig uit het Grieks, Hebreeuws, Koptisch en Latijn vertaalde aanvulling van deuterocanonieke en apocriefe boeken op de bijbel. De grootste literaire prestatie van het jaar.

 


Over de uitgave

De uitgave is een tweelingzus van de dundrukuitvoering van de Naardense Bijbel
die eveneens tijdelijk een aanbiedingsprijs heeft.

 

Recensie

Een uniek boek is verschenen! Alle deuterocanonieke en vele apocriefe bijbelboeken bij elkaar, nauwkeurig vertaald, woord voor woord, en prachtig uitgegeven door uitgeverij Skandalon, met rode cijfertjes en rode bladzijden tussen de boeken. [...] Het is een gelukkige greep geweest Ter Linden en Jelsma te vragen toelichtingen te schrijven voor Buiten de Vesting en beiden - dat is zonneklaar - hebben ze met plezier geschreven. Wie Buiten de Vesting aanschaft, heeft een kostbaar boek in handen!
M.G.L. den Boer (In de waagschaal, 13 december 2008)

 

Ds. Pieter Oussoren is emerituspredikant en vertaler van de Naardense Bijbel.

Drs. Renate Dekker is koptoloog en egyptoloog. Zij vertaalde de koptische geschriften naar het Nederlands.