Hoe handel ik eerlijk (ebook)

Matthias Olthaar

Hoe handel ik eerlijk (ebook)

 9,99

E-book | 240 blz. | Jaar van uitgave: 2021 |
ISBN 9789493220034

"Dit pamflet in de vorm van een parabel – dat leest als een Follow the Money-detective – beschrijft helder hoe goede bedoelingen niet perse goed uitwerken. Aangrijpend."
Kees van Ekris (podcastmaker Moderne Profeten, Dit dus!)

Ook als papieren boek verkrijgbaar. (Korting voor e-book bij Skandalon: € 10,95 i.p.v. elders € 13,50). En er zijn gespreksvragen te downloaden, ideaal voor kringen! Klik hier.


De talloze berichten over sociaal onrecht en ecologische schade bij wereldwijde productie maken soms moedeloos. Is het wel mogelijk om goede keuzes te maken in onze economie?

De idealistische ondernemer en rozenkweker Johan denkt van wel. In een spannend verhaal gaat hij op zoek naar een eerlijke productiewijze. Op reis in Ethiopië ontdekt hij dat de problemen diep zitten en dat gangbare oplossingen, zoals fairtrade en circulaire productie, onvoldoende zijn. Van zijn gesprekspartners leert hij om de Bijbelse profetieën over rechtvaardigheid in een nieuw licht te zien. Hij houdt vol en vindt een begaanbare weg.


Lees een gratis fragment


Matthias Olthaar (1985) en Paul Schenderling (1988) zijn beiden econoom. Matthias is onderzoeker en lector aan NHL Stenden Hogeschool. Hij werkt hij aan verduurzaming van ketens met en voor bedrijven middels toegepast onderzoek. Paul werkt als adviseur bij Berenschot op het terrein van werk en inkomen. De centrale focus van zijn werk is de invloed van werk, inkomen en sociale voorzieningen op de kwaliteit van leven.


Neem ook een kijkje op hun website www.genoegomteleven.nl

Anderen over Hoe handel ik eerlijk?

"Het boek leest als een roman, waardoor je meer in de problematiek betrokken wordt."
Confessioneel Credo

"Een origineel en spannend boek."
Ouderlingenblad

"Actueel, toegankelijk en idealistisch pamflet voor een vooral gelovig publiek over hoe een alternatieve, circulaire economie mogelijk is vanuit gelovig perspectief."
 – Dr. Taede A. Smedes (voor de Nederlandse Bibliotheekdienst)

"Goed boek! We moeten stoppen met wegkijken en ons wakker laten schudden."
Elbert Smelt (leadzanger Trinity, presentator van diverse EO-programma’s)

"Leest soepel ... 'Hoe handel ik eerlijk' is absoluut een aanrader."
 – tijdschrift Radix

"Hoe handel ik eerlijk? is van harte aanbevolen voor iedereen die zich inzet voor een humane, rechtvaardige wereld."
Dr. Samuel Lee (voormalig Theoloog des Vaderlands)

"De conclusies in het boek zijn onontkoombaar. Lezen!"
Reinier van den Berg (weerman, ondernemer, spreker)

"Een transitie is noodzakelijk om onze aarde leefbaar te houden. Deze studie kan daarbij de geest scherpen."
– Mgr. dr. Gerard de Korte (bisschop van Den Bosch)

"Je kunt een keuze maken om de toekomst te veranderen. En dit boek helpt daarbij! Meer dan waardevol om te lezen."
Minella van Bergeijk (directeur Tearfund Nederland)

"Verrassend hoe de schrijvers van dit boek putten uit hun onderweg opgedane economische kennis én luisteren naar de kritische stem van vooral de profeet Jesaja. Omdat zij deze béide bronnen aanboren laten ze zich niet ontmoedigen om deze bewustmaking onder ons Nederlanders aan te wakkeren. Ook hebben ze de moed om te zoeken naar kleinschalige en lokale alternatieven om het grote onverzadigbare monster van onze groei-economie te temmen in de richting van een bloei-economie. Het is een frisse poging om onze manier van consumeren, reizen en kleden onder de kritische loep te nemen. ...
Dank, schrijvers voor gerechtigheid, voor jullie waarschuwende bewustmaking. We kunnen niet meer zeggen: 'Wir haben es nicht gewusst'. Aansprekend is de verhalende toonzetting! Het narratieve voorkomt het ideologische, abstracte denken en toomt het vakjargon in. ... Het troost mij dat jongeren ons deze spiegel voorhouden."
Veluwse Kerkbode