Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

3-pak Commentaar op Lucas
Jos de Heer
  • isbn: 978-94-92183-66-8
  • 1132 pagina's
  • Uitgave: paperback

Aanbieding!
€ 79,50 incl. Btw

€ 100,50 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Voordelige en complete set van Jos de Heers commentaar op het evangelie van Lucas. Dit commentaar op het evangelie van Lucas zet de betekenis van deze eeuwenoude tekst in begrijpelijk Nederlands om en actualiseert ze. Het maakt de nieuwste exegetische en historische inzichten toegankelijk voor een breed publiek en wil hierbij recht doen aan de literaire kwaliteit én de theologische zeggingskracht. Veel aandacht krijgt de joodse achtergrond van dit geschrift, waarbij tegelijk wordt gepoogd de culturele achtergrond van het Hellenisme van de eerste eeuw te honoreren.

Wie is Jezus? Waar staat hij voor en hoe inspireert hij ons ook vandaag nog in ons zoeken naar een vollediger, rechtvaardiger en zinvoller leven? Een perspectiefrijke toekomst vraagt om inzichten en wijsheden die de tand des tijds hebben doorstaan. Om het kaf van het koren te scheiden kunnen we te rade gaan bij de bronnen van onze westerse beschaving.

Zo’n belangrijke bron is het tweedelige bijbelboek van Lucas en Handelingen. Hierin wordt het begin van de beweging van Jezus en zijn volgelingen historisch beschreven. Lucas geeft zorgvuldig weer hoe Jezus’ oorsprong ligt in de geschiedenis van God met Israël. U treft hier geen vrome fantasieën over Jezus aan, maar back to basics! Jezus blijkt van meer dan gewone betekenis tot op de dag van vandaag.


In deze serie Lucas-Handelingen van Jos de Heer zijn verschenen:

Commentaar op Lucas 1-4 – De oorsprongen van het geloof

Commentaar op Lucas 5-13 – Het verhaal van Jezus

Commentaar op Lucas 14-24 – Jezus' passie

Commentaar op Handelingen –  Jezus’ Geestkracht wereldwijd
Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.