Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

Commentaar op Lucas (2), Lucas 5-13. Het verhaal van Jezus
Jos de Heer
  • isbn: 978-94-90708-62-7
  • 396 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 33,50 incl. Btw

zet op verlanglijstje


Wie is Jezus? Twintig eeuwen na zijn geboorte is die vraag nog steeds relevant en actueel. Na de val van de grote ideologieën die onze wereld richting en perspectief wilden geven, dreigt er een alles verkillende en verschralende scepsis ten aanzien van de idealen van menselijkheid en gerechtigheid. Het verhaal van Jezus vormt een rijke inspiratiebron voor iedereen die zoekt en verlangt naar de essentie
van leven en samenleven. Daarom is het belangrijk terug te keren naar deze rijke bron van onze cultuur en opnieuw aandacht te besteden aan de persoon van Jezus, zijn diepere drijfveren en betekenis voor het huidige tijdsgewricht.

Dit back to basics-werkboek verschaft op inspirerende wijze toegang
tot een van de belangrijkste bronteksten van het christelijk geloof. Deze hedendaagse uitleg van het tweedelige geschiedwerk van Lucas maakt Lucas’ tekst toegankelijk voor mensen die zich, zonder vooringenomenheid, zelfstandig een dieper inzicht willen verwerven in deze rijke bron.

In het eerste deel, De oorsprongen van het geloof, is Lucas 1-4
besproken als ‘bijbels abc’. Vanaf Lucas 5 gaat het verhaal in dit tweede deel over Jezus’ optreden echt beginnen. Lucas neemt de lezer mee op de weg die Jezus ging in de ontmoeting met allerlei mensen die in Hem het werk van Gods handen ervaren. Om dit tere geheim van Gods aanwezigheid in Jezus draait het verhaal. Jezus, dáár is God!

Jos de Heer schreef ook een derde deel: Commentaar op Lucas 14-24 – Jezus' passie

 


 

Klik hier voor de voordelige en complete set (3-pak) van Jos de Heers commentaar op het evangelie van Lucas.

 


 

Over Handelingen schreef Jos de Heer:

 

Commentaar op Handelingen –  Jezus’ Geestkracht wereldwijd