Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

Ik bid dus ik ben. Pleidooi voor de christelijke traditie
Bert Hoedemaker
  • isbn: 978-94-92183-73-6
  • 224 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 22,50 incl. Btw

zet op verlanglijstje


     


 

Ik bid dus ik ben:


- past bij het thema van de Maand van de Filosofie (april): 'Ik stuntel, dus ik ben'. 


De mens stuntelt en worstelt maar is voortdurend in gesprek: met zichzelf, de ander, de wereld en ‘God’. Soms neemt dit de vorm van een gebed aan. Religieuze verbeelding en tradities helpen om de complexe werkelijkheid te duiden en te begrijpen. Het ‘gestuntel’ kan zo op een hoopvolle manier in het bestaan worden geïntegreerd. 


- een verrassend helder opus magnum van een filosofisch ingestelde theoloog


Ik bid dus ik ben is een hommage aan de (religieuze) verbeelding en een protest tegen de alleenheerschappij van de rationaliteit. Dit boek onderzoekt op scherpzinnige wijze de relevantie van de christelijke traditie in al haar bewegelijkheid. Traditionele geloofsinhouden blijken, als ze opnieuw worden doorvoeld en doordacht, allerminst passé. Ze kunnen de actuele problematiek van mens en mensheid juist verhelderen. Zo biedt het thema ‘schuld en verzoening’ een realistisch en hoopvol perspectief.


Een rode draad in het boek is de aandacht voor het gebed, dat voor het geloof niet alleen een levens- en denkhouding maar ook een voedingsbodem is. Het gebed kent twee basisbewegingen: gedenken en verwachten; die houden het gebed levend en actueel.

Ik bid dus ik ben daagt niet-gelovigen én gelovigen uit hun plaats in de wereld, in gesprek met de eigen tijd, opnieuw en bewust in te nemen.


Bert Hoedemaker (1935) is theoloog en emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en de PThU."Bert Hoedemakers ervaring en enorme theologische belezenheid resulteren in een indrukwekkend boek dat tot de beste theologische werken van de afgelopen jaren gerekend kan worden. Via ... komt hij tot een doorwrochte doordenking van waar het in het christelijk geloof om gaat. Het boek slaat effectief een brug tussen orthodoxie en vrijzinnigheid, wat een bewonderenswaardige prestatie is. Bovendien heeft Hoedemaker een kristalheldere schrijfstijl."

Nederlandse Bibliotheekdienst - Dr. Taede A. Smedes (Godsdienstfilosoof en theoloog)


"Hoedemaker schreef met 'Ik bid dus ik ben' een verrassend helder opus magnum.
Opvallend: een protestantse emeritus-hoogleraar theologie, volop gevormd door de theologische vernieuwingsbewegingen van de twintigste eeuw, sluit zijn loopbaan af met een stevig pleidooi voor traditie. En dat ook nog met oog voor katholieke elementen daarin, zoals de Eucharistie."
Katholiek Nieuwsblad, Anton de Wit, 1 februari 2019


"Wat een frisse inzichten! Met dit prachtige boek toont Hoedemaker de rijke, voortgaande traditie van het christendom. Die is altijd in beweging en op weg naar Gods toekomst – ook de postmoderne mens kan hier bedding vinden.”

Prof. dr. Wouter Slob – predikant en bijzonder hoogleraar Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur

- lees lezing Slob over Ik bid dus ik ben

 

"Elke aanbeveling is een understatement"
Prof. dr. Mechteld Jansen – rector PThU

- lees lezing Jansen over Ik bid dus ik ben


"Een juweeltje. Ik ben onder de indruk van Hoedemakers diepzinnige en fijnzinnige benadering."
Rob van Drimmelen, econoom, oud-staflid van de Wereldraad van Kerken 

'Mensen  schuiven  tradities  te  gemakkelijk  opzij.  Er  is  

geen  andere  manier  waardoor  geloofsinhoud  wordt  overgeleverd.  

Maar  dan  wel  een  beweeglijke  traditie,  zonder  extern  vast  punt.'


Lees het interview met Hoedemaker in het Reformatorisch Dagblad


„Mensen schuiven tradities te gemakkelijk opzij. Er is

geen andere manier waardoor geloofsinhoud wordt overgeleverd.

Maar dan wel een beweeglijke traditie, zonder extern vast punt.”

„Mensen schuiven tradities te gemakkelijk opzij. Er is

geen andere manier waardoor geloofsinhoud wordt overgeleverd.

Maar dan wel een beweeglijke traditie, zonder extern vast punt.”
 

 

LEZINGEN

 

Zaterdagmiddag 6 april in DEZINNEN, klik hier. 

 

Heeft u vragen of wilt u zelf een lezing met Bert Hoedemaker organiseren?

Stuur dan een mail naar Bert Hoedemaker.

 

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.