Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

European Unity in ecumenical thinking, 1937-1948
Jurjen Zeilstra
  • isbn: 978-90-23919-55-1
  • 454 pagina's
  • Uitgave: paperback
  • Uitgeverij Boekencentrum


€ 17,50 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Hoe dacht de oecumenische beweging tussen 1937 en 1948 over Europese eenheid? Deze studie laat vanuit verschillende nationale perspectieven zien hoe de bij de oecumene betrokken theologen en lekenexperts in die jaren bezig waren met Europa. De twee laatste hoofdstukken geven een overzicht van naoorlogse ontwikkelingen en analyseert welke inspirerende ideeën relevant zijn gebleven.

De eenheid van Europa was een concept waarmee de oecumenische beweging een antwoord trachtte te geven op verscheurdheid in totalitaire systemen en geweld. Men geloofde dat een zich vernieuwende kerk een boodschap van vrede had voor een oud continent. Het Europa van de toekomst waaraan men dacht, was een federaal gestructureerde stabiele politieke organisatie. Daar zouden humanitaire waarden in ere worden gehouden en een gezonde economie zou ten bate van allen functioneren. Was dit dagdromen tijdens de oorlog, of werden hier kostbare aspecten benoemd die vorm kregen in de huidige Europese Unie of daarin juist onderbelicht zijn gebleven?

 

‘Een waardevol inzicht in de manier waarop het Kerkelijk denken heeft bijgedragen aan de geestelijke oriëntatie van politici.’

A.M. Oostlander, in: Centraal Weekblad

‘Vooral waardevol als historische studie, op zijn terrein een standaardwerk.’

K.Blei, in: Kerk en Theologie

‘Doordat deze studie zich op het raakvlak van theologie en geschiedenis begeeft, komen er verbanden in ter sprake die in een strikt historische of theologische studie nooit aan de orde zouden komen. Dat is een verrassende ervaring.’

M.E. Brinkman, in: Gereformeerde Theologisch Tijdschrift

‘De studie (is) als geheel goed gedocumenteerd en (verschaft) veel waardevol materiaal.’

Th. Witvliet, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift

‘The merit of this study lies in its comprehensiveness… We can all benefit from Zeilstra’s able account of the successes and failures of fifty years ago’

J.S. Conway, in: Journal of Ecumenical Studies

‘A final chapter looks at the relevance of earlier material for the 1990s and beyond. This, the most readable in the book, is a valuable essay  in its own right.’

J. Arnold, president CEC, in: The Ecumenical Review

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.