Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

Het Lucasevangelie onder de loep
Nico Riemersma
  • Inclusief 978-94-9218-368-2
  • 320 pagina's
  • Uitgave: paperback met flappen


€ 29,95 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Het Lucasevangelie onder de loep

Opbouw, stijl en theologie"een goede inleiding voor iedereen die meer wil weten over de werkwijze van Lucas."
Ignis Magazine
Pieter van Petegem


"Riemersma biedt met zijn boek een duizelingwekkend grote schat aan informatie en inzichten die bij het lezen van verschillende perikopen van grote waarde is.

...
Deze uitgebreide exegetische en grammaticale informatie maakt dit boek zeer geschikt als naslagwerk bij de voorbereiding van de teksten die op het leesrooster staan.
...
Het 'Lucasevangelie onder de loep' is duidelijk afkomstig van een zeer kundige kenner van het Lucasevangelie, en niet alleen van het evangelie van Lucas maar ook van de exegese en de Griekse taal van het Nieuwe Testament. Hoewel het boek maar zeven keer overeenstemt met de perikopen op het oecumenische leesrooster, is het de moeite waard om het voor deze zeven keer ter hand te nemen."
In de Waagschaal, Evert-Jan Vledder, predikant te Hellevoetsluis


'Zijn studies leveren interessante en soms verrassende inzichten op, want geregeld durft hij een eigen standpunt innemen in interpretatiekwesties waarover geen eenstemmigheid heerst onder zijn collega's, of gaat zelfs in tegen die eenstemmigheid.
Slechts één voorbeeld: het antwoord van de twaalfjarige Jezus aan zijn ouders vertaalt hij als "Wist u niet dat ik onder die van mijn vader moet zijn" (Lc 2,49c).'
Vlaams Bijbeltijdschrift Collationes
Gangbare vertalingen laten 'die' verwijzen naar 'de dingen'. Volgens Riemersma laat close reading zien dat 'die' naar personen verwijst. Lees hier de spannende en overtuigende redenering.Het Lucasevangelie onder de loep brengt door ‘close reading’ de hoogstaande literaire vorm en de rijke theologische inhoud van het Lucasevangelie aan het licht. Deze nauwgezette manier van lezen zorgt voor een dieper tekstbegrip, waardoor dit evangelie extra glans krijgt. Het is uiterst behulpzaam bij het oplossen van problemen in de tekst waar een lezer voor komt te staan.

 

Dit boek bevat enerzijds thematische hoofdstukken: over de opbouw van het evangelie, de parallellen die Lucas trekt tussen o.a. Johannes en Jezus, maar ook over onderwerpen als barmhartigheid, de navolging en het reismotief. Daarnaast zijn er hoofdstukken die specifiek ingaan op scènes uit dit evangelie: wonderverhalen, gelijkenissen en sleutelpassages.

 

Het Lucasevangelie onder de loep heeft naast predikanten, theologiestudenten en bijbelwetenschappers ook de ‘gewone’ bijbellezer op het oog die graag meer inzicht in dit evangelie wil krijgen.

 

Dr. N.A. Riemersma is predikant, nieuwtestamenticus en docent aan de cursus Theologie voor Geïnteresseerden. Als oprichter en secretaris is hij verbonden aan de Lucaswerkplaats, een studiegroep over Lucas-Handelingen van Nederlandse en Vlaamse onderzoekers. In 2016 promoveerde hij aan de Universiteit van Tilburg op een proefschrift over Lucas 7,11-17 en twee andere dodenopwekkingen.


Inkijkexemplaar (H.12 over Elia, Johannes en Jezus, en de inhoudsoopgave)

 

"Riemersma struint als een geroutineerd detective door het Evangelie van Lucas heen op zoek naar alle aanwijzingen die hem iets kunnen zeggen over de betekenis van het evangelie. Geweldig!"
Dr. Arie W. Zwiep, Vrije Universiteit


‘Deze boeiende studie geeft een verrassend en nieuw inzicht in het Lucasevangelie. Ik beveel dit boek van harte aan bij vakgenoten en geïnteresseerde bijbelliefhebbers.’
Prof. em. dr. Adelbert Denaux
, Leuven-Tilburg


'Wie ervan houdt om een bijbeltekst op detailniveau te ontleden, moet zeker dit tweede boek van Riemersma lezen. ... Juist dan [bij close reading] komt naar voren hoe groot het wonder van het geloof kan zijn.'
Kerk in de Stad (Den Haag) - Margot C. Berends

 

  

Dr. N.A. Riemersma (1954) is predikant in Den Haag-Zuidwest en nieuwtestamenticus. In 2016 promoveerde hij aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift Aan de dode een wonder gedaan, een studie over de dodenopwekking in Lucas 7,11-17 (in relatie tot 1 Koningen 17,17-24 en Vita Apollonii IV,45).

 

Riemersma is oprichter en secretaris van de Lucaswerkplaats, een studiegroep over Lucas-Handelingen van Nederlandse en Vlaamse onderzoekers uit kerk en academie. Hij was in 2014 gastredacteur van Amsterdamse Cahiers met de uitgave van een themanummer over Lucas en Handelingen.

 

Hij doceert het vak Nieuwe Testament aan de cursus Theologie voor Geïnteresseerden (TVG) in Den Haag en verzorgt regelmatig lezingen. Hij is sinds 2017 redactielid van Amsterdamse Cahiers. Over Lucas-Handelingen verschenen tal van artikelen van zijn hand, onder meer in de tijdschriften  Interpretatie, Schrift, Collationes, Kerk en Theologie en Met andere Woorden.

 

www.nicoriemersma.nl


Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.