Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

Mater Sapientia-Mystagogische functie van het moederschap van God en het geestelijke moederschap bij Augustinus
Kitty Bouwman
  • isbn: 9789492183071
  • 562 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 39,95 incl. Btw

zet op verlanglijstje

In de werken van Augustinus (354-430) komen veel moederbeelden voor. Deze studie werpt een nieuw licht op de betekenis van vrouwelijke beelden in zijn werk, en reconstrueert de verhouding tussen Augustinus en zijn moeder Monnica. Tevens belicht ze het moederschap van de levensgezellin van Augustinus, die de moeder was van zijn zoon. Zowel het geestelijke moederschap als het moederschap van God blijken sleutelbegrippen te zijn in de visie van Augustinus op het mystagogisch proces, waarin de mens wordt ingevoerd in het geheim van God. Langs die weg wordt zichtbaar hoe belangrijk de wijsheidstheologie voor Augustinus was. Daarin treedt Mater Sapientia (Moeder Wijsheid) op de voorgrond en is Jezus haar gezant. Deze theologische benadering is ondergesneeuwd in de hoofdstroom van de christelijke traditie die het goddelijke moederschap vereenzelvigt met Maria.

 

ANNE-MARIE KORTE, HOOGLERAAR RELIGIE EN GENDER:

‘Deze studie levert een belangrijke nieuwe bijdrage op het gebied van geestelijke begeleiding en mystagogie. Het haalt alternatieve modellen en voorbeelden van spirituele vorming en geloofsontwikkeling naar voren die gebaseerd zijn op moederlijke ervaring zoals het voeden, spenen en opvoeden van kinderen. Juist de teksten van Augustinus blijken een belangrijke bron te vormen van deze vrouwelijke mystagogie.’

 

PETER NISSEN, HOOGLERAAR SPIRITUALITEITSSTUDIES:

‘Dit onderzoek is niet alleen van belang voor de Augustijnse Studies, maar ook voor de studie van de spiritualiteit en de mystagogie. Het opent vensters naar een actuele herwaardering van bijna vergeten lijnen van spiritualiteit en geloofservaring.’

Vrouwe Wijsheid, het goddelijk vrouwelijke in de werken van Augustinus.

Lezing door Kitty Bouwman
7 mei 2016, Abdij van Berne, Heeswijk
voor meer informatie: www.abdijvanberne.nl.

 

In de geschiedenis van het christendom is het vrouwelijke aspect van God vereenzelvigd met Maria.

In de Bijbelse literatuur vinden we een betere kandidaat: Vrouwe Wijsheid.

De personificatie van Wijsheid tot een hemelse moeder heeft oude papieren, die teruggaan op de oudtestamentische wijsheidsliteratuur.

Ook de kerkvader Augustinus was ermee vertrouwd. Hij zag Wijsheid als een vrouwelijke, voedende gestalte én als een aspect van God.

In zijn werken treedt zij op de voorgrond en is Jezus haar gezant. Hij vertegenwoordigt haar genadige goedheid.

 

Joke van der Knaap - Van den Eerenbeemt gaat met Kitty Bouwman in gesprek over deze bijna verborgen kant van het christendom. 

 

Onlangs promoveerde Kitty Bouwman op een proefschrift over vrouwe Wijsheid: Mater Sapientia.

Ze is werkzaam als geestelijk begeleider en docente spiritualiteitsstudies.

Kitty Bouwman (1957) doceert de studie van de spiritualiteit, werkt als geestelijk begeleidster en is hoofdredacteur van Herademing, oecumenisch tijdschrift voor mystiek en spiritualiteit. Zij schreef dit proefschrift als buitenpromovenda aan de Universiteit van Utrecht.