Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

Een met de Ene. Protestantse mystiek van Abraham Kuyper tot Maria de Groot
Kick Bras
  • isbn: 978-94-90708-78-8
  • 350 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 29,50 incl. Btw

zet op verlanglijstje

 

Zie tabblad 'recensies' voor de inhoudsopgave en de inleiding


Protestanten hebben veel meer met mystiek dan algemeen wordt aangenomen.  Weliswaar schafte het protestantisme de kloosters – broedplaatsen van christelijke mystiek – af en hadden protestantse theologen vaak scherpe kritiek op de mystiek. Maar het verlangen naar eenheid met God ging ook aan protestanten niet voorbij. Ze werden, soms tegen wil en dank, geraakt door dat wat mystiek ten diepste is: de ervaring van en het verlangen naar eenheid met de Ene, de Bron van ons bestaan.

Altijd zijn er protestantse denkers, dichters en stromingen geweest die ruimte gaven aan dit mystieke verlangen, ook in de twintigste eeuw. Dit boek laat zien hoe de Nederlandse protestantse mystiek zich in die eeuw ontwikkelde. Denkers als Abraham Kuyper, Aalders, Miskotte, Van Ruler, J.H. Bavinck en vele anderen passeren de revue. Maar ook dichters als Henriette Roland Holst, Willem de Mérode en Maria de Groot. De auteur geeft zo een representatief beeld van de veelheid aan visies op en beleving van mystiek in de verschillende protestantse stromingen.

Dit boek is geschreven voor een breed publiek in de hoop dat velen verrast zullen ontdekken hoeveel mystiek er in het Nederlandse protestantisme voorkomt. En wellicht inspireert deze ontdekking mensen in de eenentwintigste eeuw om hun eigen weg met de mystiek te gaan.


REACTIES:

 

Kick Bras slaagt erin aandacht voor een onderbelichte kant van het protestantisme te vragen. Tegelijkertijd biedt hij een breed en representatief beeld van de afgelopen eeuw, waarmee dit een prettig naslagwerk of studieboek is. Maar vooral biedt het een kennismaking met auteurs waar je niet zo snel mystieke teksten van zou verwachten.

Trouw


Op inspirerende wijze leidt Bras langs vergezichten die hij bij auteurs aantreft.

Nederlands Dagblad


De sprankelende afwisseling tussen de hoofdstukken zorgt dat je het boek met veel plezier tot je neemt, maar niet in één keer uitleest. Af en toe een hoofdstuk of twee, dan heb je weer genoeg stof tot nadenken.

literair tijdschrift Liter

  

Kick Bras heeft een mooi en informatief boek samengesteld, dat een verborgen rijkdom opdelft. Wie geïnteresseerd is naar sporen van mystiek in het recente Nederlandse protestantisme kan hier uitstekend terecht.

Nieuwwij.nl (Bert Altena)


Een goed leesbaar boek met interessante portretten … Het boek krijgt een prachtige climax als theologe en dichteres Maria de Groot voorbij komt. In haar mystieke zoektocht ontmoeten feministische theologie, joods denken en gnostiek elkaar.

Volzin (Jan Offringa)


Voor een bespreking van Hanneke Arts-Honselaar op bezinningsbureau.nl, klik hier

 


Dr. Kick Bras is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Hij publiceert over spiritualiteit, mystiek en meditatie. Eerder doceerde hij spiritualiteit aan de Theologische Universiteit van Kampen.