Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

Catechismus van de compassie
Christiane Berkvens-Stevelinck en Ad Alblas
  • isbn: 978-94-90708-15-3
  • 144 pagina's
  • Uitgave: paperback met flappen


€ 19,50 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Een van de beste vier theologische boeken van 2010, volgens TROUW, 31 december 2010.

 

"De catechismus is niet alleen interessant voor ongelovigen, maar ook voor doorgewinterde kerkgangers die bereid zijn de grondwoorden van het geloof in een nieuw licht te doordenken."
Woord en Dienst, augustus 2011

Deze catechismus, uitgegeven in full colour, is opgebouwd rond twaalf kernwaarden uit het christendom, waarvan mededogen, compassie, de centrale is. Zij vormen een eindeloze bron van inspiratie voor kunstenaars, denkers, schrijvers en zogenaamde gewone mensen. Deze catechismus is geen cipier, maar een gids. Ze toont de bijbelse wortels van deze kernwaarden en laat de schoonheid en invloed ervan op de Europese cultuur zien.

 

Dit boek bouwt voort op The charter for compassion, het handvest van compassie. Initiatiefneemster van het wereldwijde handvest was Karen Armstrong. Volgens Armstrong is compassie ‘meevoelen met de ander. Jezus heeft nooit gevraagd om achter doctrines aan te lopen, maar wel om je hart voor de medemens te openen. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.’ Een inspirerend IKON-interview met haar is te beluisteren via www.ikon.nl/armstrong of op een apart verkrijgbare dvd.

 

Reacties op het boek

"Het is ontroerend te ervaren hoe de schrijvers erin slagen om de kern van compassie te raken. Ze maken hoorbaar wat Abraham Joshua Heschel noemt 'de fluistering van de waarheid: niet luider dan stilte, maar aansporend tot niet aflatende actie'."
Rabbijn Awraham S. Soetendorp

 

"Dit boek komt ‘als geroepen’. Het toont ons door middel van kunst, de bijbel, menselijke verhalen en door boeiend geschreven reflectie dat de tijd rijp is voor mededogen. Het vertelt ons dat mededogen zinvol, onontkoombaar en intelligent is. Mededogen is de weg, zo leert ons deze kunstige catechismus van compassie."
Annemiek Schrijver

"Ik zou compassie willen omschrijven als het vermogen om je te verplaatsen in een ander. Als je dat kunt, maak je jezelf niet meer tot het middelpunt van het heelal. Het stimuleren van compassie is volgens mij de oeropdracht van alle godsdiensten. Dat zorgt voor een gezonde, constructieve inrichting van de wereld. Geloof is een vuurtje waaraan je je kunt warmen of waarmee je de zaak in brand kunt steken. Deze catechismus laat godsdienst op zijn best zien."
Tom Mikkers in Trouw


"De consequente opbouw van de Catechismus van de compassie maakt dat de lezer niet in vrijzinnige vaagheid verzandt, maar zich iedere keer reikhalzend afvraagt welke associatie er komen gaat.  Veel Aha-erlebnissen, maar ook veel verrassende vondsten. De twaalf hoofdstukken bieden naast persoonlijke inspiratie veel stof tot nadenken voor gespreksgroepen en Bijbelkringen, maar ook voor een eigentijdse overdenking."
Martin Maassen op Doopsgezind.nl


Zie ook You tube, een interview met schrijfster Christiane Berkvens over dit boek: http://www.youtube.com/watch?v=L8lKPd0xwys

 

Zie ook IKON Kerknieuws over de catechismus van de compassie: http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=18659&lStrAction=archief

Christiane Berkvens-Stevelinck (1946) studeerde geschiedenis en theologie.  Ze is academiepredikante van de Leidse Universiteit en remonstrants predikante in Rotterdam en Breda. Daarnaast is ze bijzonder hoogleraar Europese cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar specialisatie is de verspreiding van cultuur in Europa in de 17e en 18e eeuw, met bijzondere aandacht voor boek- en bibliotheekgeschiedenis, correspondentienetwerken, erudiete tijdschriften, hugenoten en hun diaspora, remonstranten, jodendom en vrijmetselarij.

Ad Alblas (1951) studeerde theologie en specialiseerde zich in het pastoraat. Hij is predikant van de Leidse Binnenstadsgemeente (PKN) in de Hooglandse Kerk te Leiden. Daarnaast is hij ervaren personal- en scheidingscoach. Als voorzitter van de Leidse Raad van Kerken is hij betrokken bij de interkerkelijke en interreligieuze dialoog in die stad. Hij droeg bij aan de lancering van de Charter for Compassion en werkt mee aan de verdere verspreiding en uitwerking ervan. Zie ook www.advisie.org

Brigida Almeida (1962) volgde haar opleiding aan de Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch. Ze woont en werkt in Utrecht als illustrator/kunstenaar. Haar werk varieert van krantenillustraties tot prentenboeken, van tekeningen voor Sesamstraat tot vrije kunst. Zie ook www.brigida-utrecht.nl.

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.