Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

Trouwvieringen - Exegese en preken
Henk Janssen ofm en Klaas Touwen (red.)
  • isbn: 978-94-90708-14-6
  • 80 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 14,50 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Uitgebreide uitleg van de belangrijkste trouwteksten. Met suggesties voor de verkondiging.

De liefde geeft ons veel te vieren. Ook kerkelijk. In de kerk zelfs meer dan her en der gangbaar is. De auteurs van Trouwvieringen hebben een groot aantal trouwteksten uit de Bijbel verzameld met het oog op kerkelijke vieringen rondom liefdesrelaties. Bij deze teksten hebben ze uitgebreide uitleg geschreven. Uitleg is belangrijk, want die teksten hebben een geheim in zich en zijn weerbarstig. Ze verzetten zich met hand en tand om zomaar op Henk en Ingrid, Adam en Evert of Ada en Eva te worden toegepast. Elke uitleg gaat vergezeld van een preekvoorbeeld.


Trouwvieringen
reikt verder dan alleen het sacrament van het huwelijk. Wie erkent dat God hem of haar bemint, weet zich geroepen om in allerlei menselijke relaties lief te hebben: als gehuwden, als vrienden of vriendinnen, als religieuzen, als alleen-gaande (in verbondenheid met velen), als broeders en zusters in de geloofsgemeenschap. Op al zulke relaties is dit boek van toepassing.

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.