Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

Grondvormen van theologische systematiek
Rinse Reeling Brouwer
  • isbn: 978-90-76564-77-7
  • 410 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 33,50 incl. Btw

zet op verlanglijstje

"Wie nog steeds meent dat dogmatiek saai en eentonig is, leze dit boek. Maar ook wie een hekel heeft aan systematiek. Want alleen wie systematisch te werk gaat krijgt zicht op de hoogten en diepten Gods."

Wessel ten Boom - Friesch Dagblad

Alles wat riekt naar 'systeem' in de theologie staat doorgaans in een kwade reuk. Het doet denken aan dwang, geslotenheid en miskenning van het afwijkende. In dit boek laat Rinse Reeling Brouwer zien dat het voor de theologie toch onontbeerlijk én vruchtbaar is (en altijd is geweest!) om in te gaan op systematische vragen. Met het oog daarop presenteert hij een aantal 'grondvormen': invloedrijke ordeningsmodellen van theologisch denken, die de verschillende geloofsartikelen van de christelijke geloofsbelijdenis in samenhang presenteren.

 

In elk hoofdstuk biedt hij in vertaling een leestekst aan waarin een klassiek theoloog zijn lezers inleidt in zijn systematische hoofdwerk. Daarbij bespreekt de auteur deze teksten en maakt zo de geschiedenis van het theologisch denken inzichtelijk.

Het boek valt te lezen als een doorlopend verhaal. Het begint met de valse start van Origenes, wiens originele voorstel uiteindelijk geen kerkelijke instemming vindt. Vervolgens worden theologische ontwerpen als die van Thomas van Aquino en Calvijn besproken en ook die van moderne klassiekers als Schleiermacher en Barth. Het eindigt bij de dogmatiek van Marquardt, een theoloog die het innemen van een ‘ketterse’ positie ten opzichte van de traditie voor onvermijdelijk houdt. Het is uiteindelijk aan de lezer zich te midden van de gepresenteerde modellen te positioneren.


"Rinse Reeling Brouwer schreef een verrassend goed en inzichtgevend boek. De informatie die hij bijeenbracht, treft men bij mijn weten zó gestructureerd nergens elders aan. Grondvormen van theologische systematiek biedt gedetailleerde overzichten van hoe belangrijke theologen tussen de 2e en de 20e eeuw de christelijke geloofsinhoud geordend hebben. Het gaat dus niet zozeer om die geloofsinhoud zelf (‘hoe dacht Augustinus over God, Calvijn over de kerk?’ etc.), maar om de ordening daarvan."

Gijsbert van den Brink - Nederlands Dagblad

 

Dr. Rinse Reeling Brouwer publiceert over godsdienst en maatschappij. Eerder verscheen o.a.: De God van Spinoza (1998) en De handzame Calvijn (2004). Hij is universitair hoofddocent theologiegeschiedenis en symboliek aan de Protestantse Theologische Universiteit.

  • Inkijk in Grondvormen
    Hier kunt u alvast een stuk lezen uit Grondvormen van theologische systematiek: p. 1-78.
  • Recensie Grondvormen
    Gijsbert van den Brink schrijft voor het Nederlands Dagblad een uitgebreide recensie van Grondvormen van theologische systematiek.