Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

Leven in organisaties: Ethiek, communicatie, spiritualiteit
Otto Kroesen
  • isbn: 978-90-76564-58-6
  • 219 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 21,00 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Steeds heeft het handelingsrepertoire van de mensen in de geschiedenis van de cultuur zich vernieuwd. De nieuwste verworvenheden van het ‘christelijke’ Westen gaan in onze tijd een verbintenis aan met oudere lagen van cultuur, religie en samenleven. Een duurzame samenleving is alleen denkbaar als nieuwe en oude verworvenheden, Oost en West, van elkaar kunnen leren en elkaar wat te zeggen hebben inzake ‘governance’ en ‘management’.

Een boek voor wie wil reflecteren op en actie ondernemen voor een bijdetijdse en humane organisatie. Het laat de kwaliteiten zien die de Westerse mens in de geschiedenis verworven heeft; ze zijn afkomstig uit verschillende spirituele bronnen. In de globaliserende samenleving worden ze tot gemeenschappelijk erfgoed en kunnen ze doelgericht worden ingezet voor elke organisatie.

Otto Kroesen is universitair docent ethiek, techniekdynamica en duurzame ontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft. Als zodanig houdt hij zich bezig met de ethische, culturele en spirituele voorwaarden voor duurzame techniekontwikkeling in een mondiale samenleving.

Hij studeerde theologie in Kampen, promoveerde op de filosofie van Emmanuel Levinas en publiceerde onder meer een monografie over de sociologie van Eugen Rosenstock-Huessy. Hij werkte voorheen als gemeentepredikant in Krimpen aan de Lek en als studentenpastor in Delft.

Hij geeft trainingen onder het motto "Tempora Vitae", zie de website:
www.temporavitae.nl

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.