Auteurs

Advertising

Grenzeloos God
Tilmann Haberer
  • isbn: 9789493220423
  • Ondertitel : Integraal kijken naar God, mens en wereld
  • 256 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 26,99 incl. Btw

zet op verlanglijstje

De Duitse theoloog Tilmann Haberer ontvouwt de christelijke traditie als een kosmisch drama. Het verhaal van God en de wereld begon met de oerknal en leeft sindsdien in iedere nanoseconde. Op elk moment en in alles gaat een liefhebbende wil schuil.

Zowel de ontwikkeling in onze persoonlijke overtuigingen als de traditiegeschiedenis van de religies doen ertoe. Vanuit een integrale manier van spreken over God, plaatst hij kernthema’s van het christendom (o.a. schepping en opstanding) in een bevrijdend perspectief, waarbij grenzen worden doorbroken. Daarbij put hij rijkelijk uit zijn eigen werk als wetenschapper, hulpverlener en pastor.

Grenzeloos God
is een sprankelend boek dat toont dat het christelijk geloof niet alleen aanzet tot denken en geloven, maar meer nog: tot een leven in liefde.

 


Lees een gratis fragment
Tilmann Haberer
(Neurenberg, 1955) is protestants theoloog, predikant en coach. Hij is in Nederland vooral bekend van het veelgelezen boek God 9.0: De spirituele groeikansen van het christendom, waarvan hij medeauteur is. Vanuit het oecumenische citypastoraat in München gaf hij leiding aan een crisisopvangcentrum. Zie ook tilmann-haberer.de

------------------------------------------------------------------------------------------

"Grenzeloos God: Integraal kijken naar God, mens en wereld" is een vertaling van "Von der Anmut der Welt: Entwurf einer integralen Theologie" (2021).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piet van Veldhuizen (1959) is protestants gemeentepredikant en vertaler. In 2019 won hij de preekwedstrijd van Liberaal Christendom over lastige bijbelteksten. Hij vertaalde onder meer God 9.0 en werk van opperrabbijn Jonathan Sacks. Zie ook woordenmetzielenzin.nl

 

Anderen over Grenzeloos God:

 

“Dit boek is heerlijke kost voor een gespreksgroep met Godzoekers die tegen een stootje kunnen.”
– Jan Offringa in Volzin

 

“Haberer spreekt over God als de dragende, alles doordringende ‘grond’ van de werkelijkheid. … De auteur legt duidelijk zijn kaarten op tafel, op zo’n manier dat je precies kunt volgen wat hij doet, waarom en met welk effect. … Haberer schreef een doordacht boek, en wat leuk is: hij daagt zowel liberalen als orthodoxen uit, en ook evangelischen. Niet om nu in de naam van Haberer je geloof te belijden, maar om zelfkritisch te durven denken over wat en hoe je gelooft.”

- Tjerk de Reus in De Nieuwe Koers

 

 

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.