Auteurs

Advertising

3-pak: Exodus + Leviticus + Numeri
Jonathan Sacks
  • isbn: 97-894-93220-35-5
  • 1120 pagina's
  • Uitgave: paperback met flappen

Aanbieding!
€ 77,50 incl. Btw

€ 99,97 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Dit is een voordelig 3-pak

€ 22,47 korting : € 77,50 ipv € 99,97


In dit wereldwijde standaardwerk bespreekt rabbijn Jonathan Sacks – wie anders dan hij – de belangrijkste toraverhalen. Hij leest ze door een groothoeklens: hij legt verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven.

De hoofdstukken zijn afzonderlijk te lezen.


Jonathan Sacks (1948-2020) was opperrabbijn van Groot-Brittannië en lid van het Britse Hogerhuis. In 2016 ontving hij de prestigieuze Templetonprijs voor zijn levensbeschouwelijke bijdrage aan het maatschappelijke debat en zijn rol in de interreligieuze dialoog. De prijs is eerder toegekend aan o.a. de dalai lama, Moeder Teresa en Tomás Halík.

 

 

Reacties op Genesis , Exodus, Leviticus en Numeri‘Sacks toont zich een waar meester van de tekst ... hij laat allerlei verrassende en nieuwe betekenissen van de tekst oplichten ... Een mustread voor iedereen die nadenkt over de verhouding tussen politiek en religie.’
– Trouw (recensent Sjoerd Mulder)
* * * * *

‘Jonathan Sacks schrijft korte essays die uitmunten in helderheid en actuele relevantie. Hij verstaat de kunst om Mozes zó te lezen dat de meest onbegrijpelijke passages meer dan boeiend worden. Sacks behandelt het hele bijbelboek, en laat geen hoofdstuk passeren of hij verrast in zijn uitleg met onvergetelijke visionaire inzichten. Iedere katholiek zou dit boek moeten lezen, hij zal met vernieuwd geloofsinzicht zijn doop in Christus beleven.’
– Benedictijns Tijdschrift

‘Veel nieuwe inzichten … een feest van herkenning … Het hele boek ademt Gods liefde voor zijn volk Israël, voor alle mensen en voor de hele schepping. Een aanrader.’
– Israel Today NL


‘Het commentaar biedt een schat aan informatie, niet alleen over het boek Exodus, maar ook over het joodse denken in het algemeen en zijn plaats in de wereld.’
– Nederlandse Bibliotheekdienst


‘Het commentaar leest als een roman, onder meer door het beeldend taalgebruik en Sacks’ inlevingsvermogen.’
– Woord en Dienst
* * * * *


‘... helder, vaak verrassend en steeds ook met bewustzijn van de wereld van vandaag … in uitstekende vertaling ... De 44 hoofdstukken kun je bijna altijd ‘los’ lezen. Dat maakt het boek aantrekkelijk en publieksvriendelijk.’
– Friesch Dagblad


‘Sacks gaat graag in op maatschappelijke thema’s, ongetwijfeld gevoed door zijn eigen engagement. Maar hij vertrekt steeds vanuit de tekst van Exodus, en dat maakt zijn beschouwingen vaak spannend en verrassend. … Ze verrassen door hun inzicht en wijsheid.’
– Katholiek Nieuwsblad


‘Prachtige stijl, toegankelijk. Kundige inleiding in de joodse lezing van de Tora. Fraai uitgegeven.’
– Nederlands Dagblad


‘Voor wie zoals ik Genesis en Leviticus als onderdeel van het Oude Testament kent, is het leerzaam om te ontdekken hoe rabbijn Sacks de vertrouwde verhalen vaak anders leest. Inspirerend is ook zijn steeds herhaalde standpunt dat een beschaving niet kan blijven voortbestaan zonder religie. Genesis en Leviticus zijn oude boeken, maar ze stellen vragen die voor onze samenleving nog niets aan actualiteit hebben ingeboet. We mogen Sacks dankbaar zijn voor deze serie.’
– Trouw
* * * * *


‘Leviticus heeft geen grote faam bij lezers: al die wetten en regels! Maar als je een paar hoofdstukken van Sacks’ boek over Leviticus gelezen hebt, ben je voorgoed op andere gedachten gebracht.’
– Katholiek Nieuwsblad


‘Dit prachtige boek, dat wat mij betreft nóg dikker had mogen zijn, smaakt naar meer. Gelukkig zijn ook de delen Exodus en Leviticus al verkrijgbaar en is Numeri in aantocht.’
– EO-visie
* * * * *


‘Zonder iets af te willen doen van de eerste twee delen, is het Leviticusdeel het spannendste.’
– Ophef


‘Voor liefhebbers van de Bijbel zijn dit werkelijk adembenemende stukken tekst ... Je kunt het in zijn geheel lezen, je kunt het als commentaar erbij pakken voor preken, je kunt het boek als een introductie in het jodendom lezen of als een oefening in zorgvuldig Bijbellezen.’
– Inspirare


‘Een fantastische serie. Sacks biedt inzicht en perspectief voor elke politicus.’
– Chris van Dam, CDA


‘Ik heb de eerste drie delen van Sacks over de Tora gekocht en lees daar met veel plezier in. In de eerste plaats natuurlijk vanwege de gedegen, fraaie en verrassende commentaren van de auteur. Maar daarnaast ben ik zeer onder de indruk van de vertaling. Die loopt, glanst en neemt je mee.’
– Willem Smouter, EO-bestuurder


‘Iedereen die geïnteresseerd is in de kunst van bijbeluitleg vindt in Sacks’ toracommentaren indrukwekkende en leerzame voorbeelden. Zijn uitleg voldoet aan de drie eisen voor het uitleggen van een (klassieke) tekst: ten eerste doet hij recht aan de condities waaronder de tekst ontstond, ten tweede plaatst hij de tekst in de geschiedenis van interpretaties die al gegeven zijn, en ten derde en vooral maakt hij duidelijk wat die tekst de huidige lezer te zeggen heeft. Ook voor filosofen is zijn uitleg van grote betekenis.’
– Paul van Tongeren, Denker des Vaderlands 2021-2023


‘De essays [van Numeri] munten uit door verrassende inzichten en onverwachte verbanden met de moderne tijd. ... Veel geïnteresseerden in Bijbelexegese heeft hij de ogen geopend voor een frisse kijk op oude teksten. ... Zijn boodschap is uiterst relevant voor de menselijke conditie in de moderne samenleving.’
– Nieuw Israelietisch Weekblad (NIW), Rob Cassuto


‘Wie gaat er nu het Bijbelboek Numeri bestuderen tijdens de vakantie? … ik moet zeggen dat ik zelden een boek heb gelezen dat zo toepasselijk was op mijn vakantieperiode. Weg van huis, weg van de geijkte patronen... Rabbijn Jonathan Sacks heeft mij meegenomen naar het ongewisse. Hij bracht mij naar de tijd die tussen het wonderbaarlijke Exodusverhaal en de verovering van het beloofde land in zit: naar de woestijn. Sacks brengt de overgangsperiode van de eerste naar de tweede generatie bevrijde Israëlieten heel dichtbij. Hij schetst het grote verschil van de generatie met een slavenmentaliteit naar de generatie van vrije mensen die zelf mogen kiezen. Numeri laat zien hoe Mozes er zelf bijna aan ten onder gaat, zijn leiderschap staat op het spel. Met als gevolg dat hij de transitie zelf niet mee mag maken. Dit boek is een must voor leiders, en voor iedereen die … Ik heb een geweldige vakantie gehad. Sterk aanbevolen!’
– Israel Today Nederland, Peter de Bruijne


‘Opnieuw een mooi uitgegeven en vormgegeven boek. Het is een genot om te merken met hoeveel liefde en zorgvuldigheid vertaler en uitgever zijn omgegaan met dit standaardwerk van Sacks.’
Volzin


Jonathan Sacks (1948-2020) was tot september 2013 opperrabbijn van Groot-Brittannië en de Commonwealth. Hij was een vermaarde Britse persoonlijkheid, lid van het Hogerhuis. Rabbijn Sacks wordt wereldwijd gezien als een belangrijk religieus leider.


Eerder verscheen van hem bij Skandalon Een gebroken wereld heel maken.

Het wereldwijde standaardwerk Verbond en dialoog. Joodse lezing van de Tora, beschouwingen over de eerste vijf bijbelboeken, wordt eveneens bij Skandalon uitgegeven. Het deel Exodus verscheen eind 2019 en kreeg lovende recensies. (5 sterren in Trouw).
Genesis en Leviticus verschijnen in december 2020. Numeri en Deuteronomium in de jaren erna.


Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.