Auteurs

Advertising

De menselijke onderneming
Otto Kroesen
  • Jaar van uitgave 2022
  • 380 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 32,99 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Vond er in de geschiedenis een crisis plaats, dan kon alleen een nieuwe en grote inspiratie een uitweg bieden. In De menselijke onderneming volgt Otto Kroesen het spoor van dergelijke inspiraties. Ze gaven mensen een nieuw geloof en zelfverstaan en mondden uit in een nieuwe inrichting van economie en de maatschappij.

Het grote verhaal begint bij de stammensamenleving, met hechte en ondernemende groepen. Hierna komen hiërarchische rijksculturen op, zoals Egypte en China, maar ook Israël en Griekenland hebben ons gevormd. Na de oudheid volgt onder meer de kerk van de martelaren, de islam en Europa; allemaal samenlevingen met een gemeenschappelijk verhaal.

Hebben moderne ondernemingen nog het besef van een groter verhaal? Mensen lijken alleen maar hun eigen (fragmentarische) levensverhaal te hebben. We worden geleefd, zijn ontworteld en thuisloos, verbrokkeld door drukke bedrijvigheid en vlugge sensaties. Kroesen kijkt niet alleen terug, maar duidt ook de uitdagingen van onze huidige tijd. Welk groot verhaal raapt ons bij elkaar?

Otto Kroesen was tot 2022 docent 'ethiek en cross-cultureel entrepreneurship' aan de Technische Universiteit Delft. Eerder was hij gemeentepredikant en studentenpastor. Met de godsdienst- en maatschappijgeschiedenis van Rosenstock-Huessy als oriëntatiepunt werpt hij een onverwacht licht op de omwentelingen van ons tijdperk. Eerder publiceerde hij 'Leven in organisaties: Ethiek, communicatie, spiritualiteit'.


Lees een gratis fragment


Otto Kroesen is universitair docent ethiek, techniekdynamica en duurzame ontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft. Als zodanig houdt hij zich bezig met de ethische, culturele en spirituele voorwaarden voor duurzame techniekontwikkeling in een mondiale samenleving.

Hij studeerde theologie in Kampen, promoveerde op de filosofie van Emmanuel Levinas en publiceerde onder meer een monografie over de sociologie van Eugen Rosenstock-Huessy. Hij werkte voorheen als gemeentepredikant in Krimpen aan de Lek en als studentenpastor in Delft.

Hij geeft trainingen onder het motto "Tempora Vitae", zie de website:
www.temporavitae.nl

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.