Auteurs

Advertising

Slenteren in de stad van de mens - De cultuurtheologie van F.O. van Gennep (verschijnt 16 juni)
Gerrit van Meijeren
  • isbn: 9789493220188
  • 352 pagina's
  • Uitgave: paperback met flappen

Aanbieding!
€ 29,99 incl. Btw

€ 35,00 incl. Btw

zet op verlanglijstje

De kleurrijke hervormde theoloog Ted van Gennep (1926-1990) slenterde, zoals hij dat noemde, door de stad van de mens, en wat hij daar tegenkwam verwerkte hij in zijn theologisch denken en handelen. Vanuit zijn cultuurtheologische houding die doet denken aan K.H. Miskotte, kreeg hij een belangrijke stem in de kerk. Als rector van seminarium Hydepark en hoogleraar praktische theologie inspireerde hij vele studenten en predikanten. Zijn bijdragen aan het theologische debat - over seksualiteit en relaties, over de Opstanding - veroorzaakten meer dan eens opschudding.

Auteur Gerrit van Meijeren analyseert Van Genneps gesprek met de cultuur, gefocust op zijn  omgang met romans. Schrijvers als Tolstoj, Dostojewski, Camus, Malamud en Mary Shelley passeren de revue. Wat bedoelt Van Gennep met een ‘ethische’ lezing van literatuur? Hoe raakt die benadering aan de praktijk van het goede leven?

Dit onderzoek biedt eveneens een overzicht van de theologische leestraditie van literatuur, en de positie die Van Gennep daarin inneemt. Ook brengt het Van Genneps werk in gesprek met drie hedendaagse auteurs: de maatschappijanalyse van wetenschapper Hans Boutellier, de cultuurtheologie van Erik Borgman en de roman Zwarte schuur van Oek de Jong.

Gerrit van Meijeren (1965) is theoloog. Sinds 2018 is hij werkzaam als classispredikant in de Protestantse Classis Zuid-Holland Zuid. Deze studie is geschreven als proefschrift bij de Protestantse Theologische Universiteit. Promotoren: Henk de Roest en Erik Borgman.


Lees recensie in Friesch Dagblad

Lees recensie in Reformatorisch Dagblad

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.