Auteurs

Advertising

Numeri. Boek van de woestijnjaren
Jonathan Sacks
  • isbn: 9789492183941
  • 400 pagina's
  • Uitgave: paperback met flappen


€ 34,99 incl. Btw

zet op verlanglijstje

 
Numeri
is ook verkrijgbaar in voordelige sets:

 
 
Wat is vrijheid en hoe bereik je het? In Numeri draait het om lessen in vrijheid en politiek leiderschap, en daarmee is Numeri ook vandaag een sleuteltekst. Individuele vrijheid is een groot goed in de Tora; hoe kan die bestaan naast samenleven en landsbelang?

Het volk is op weg naar de vrijheid van het beloofde land. Numeri laat zien dat de reis langer duurt dan gedacht: het volk moet nog oefenen in vertrouwen hebben én betrouwbaar zijn.

Numeri hecht veel waarde aan leiderschap, ook al is iedereen gelijk. Welk soort leider is nodig? Hoe om te gaan met geklaag, interne conflicten, en lieden die ontevredenheid opstoken om zelf de macht te kunnen grijpen? Sacks laat zien waarom Mozes de ideale leider is voor de uittocht, maar ongeschikt voor de intocht. De nieuwe situatie vraagt ander leiderschap. Welke eisen stelt de Tora aan Mozes' opvolger?

De reis naar het beloofde land is psychologisch, moreel en spiritueel. Ze duurt zo lang als de tijd die de mens nodig heeft om te veranderen.

Dit is deel vier van rabbijn Jonathan Sacks' vijfdelige standaardwerk bij de boeken van Mozes. Hij legt verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven. Elk essay is afzonderlijk te lezen.over de lange reis naar vrijheid. Er is interne verdeeldheid. De reis is vooral psychologisch, moreel en spiritueel. De reis duurt zo lang als de tijd die de mens nodig heeft te veranderen.

Deuteronomium verschijnt eind 2023.


Download gratis drie essays uit Numeri van Sacks.Anderen over Numeri:


"Je kunt je haast niet voorstellen dat een serie commentaren op de vijf boeken van Mozes zo interessant en actueel kan zijn. En dan is Numeri misschien nog wel het vervelendste boek van de Thora. Het geklaag van het volk Israël tijdens de reis door de woestijn blijkt ons een geweldige spiegel voor te houden."
Trouw - Beste religieboek 2022, aldus recensent Wolter Huttinga

 "De essays munten uit door verrassende inzichten en onverwachte verbanden met de moderne tijd. ... Veel geïnteresseerden in Bijbelexegese heeft hij de ogen geopend voor een frisse kijk op oude teksten. ... Zijn boodschap is uiterst relevant voor de menselijke conditie in de moderne samenleving."
Nieuw Israëlitisch Weekblad

 

"Het bijbelboek Numeri is taai, maar dit boek óver Numeri zuigt je direct naar binnen. Sacks grijpt je bij je (post)moderne kladden en zet je terug in de woestijn. Precies daar worden je ogen geopend: langzaam begrijp je wie je bent en waarom. …
Nog nooit las ik een commentarenserie over de bijbel waarin de tekst zo volkomen serieus wordt genomen en in zijn waarde wordt gelaten. Er wordt niks ‘weg verklaard’. Sacks gaat er eenvoudigweg van uit dat iedere tekst er staat omdat dat de bedoeling is, hoe onbegrijpelijk ook. …
En ondertussen bouwt hij een inzicht in tekst en leven dat zó stevig staat dat het je voorgoed verandert."

Mondig (tijdschrift van Doopsgezinden), ★ ★ ★ ★

Lees de hele recensie


"Wie gaat er nu het Bijbelboek Numeri bestuderen tijdens de vakantie? ... ik moet zeggen dat ik zelden een boek heb gelezen dat zo toepasselijk was op mijn vakantieperiode. Weg van huis, weg van de geijkte patronen... Rabbijn Jonathan Sacks heeft mij meegenomen naar het ongewisse. Hij bracht mij naar de tijd die tussen het wonderbaarlijk Exodusverhaal en de verovering van het beloofde land in zit: naar de woestijn.
Sacks brengt de overgangsperiode van de eerste naar de tweede generatie bevrijde Israëlieten heel dichtbij. Hij schetst het grote verschil van de generatie met een slavenmentaliteit naar de generatie van vrije mensen die zelf mogen kiezen.
Ik heb een geweldige vakantie gehad. Sterk aanbevolen!"

 Israel Today Nederland


"Het is ontzettend knap dat Sacks op een geloofwaardige manier een stel oude volkstellingen en woestijnverhalen laat klinken als uiterst relevante politiek-filosofische literatuur. ... Het vervelende geklaag van het volk, het chagrijn van Mozes die zijn flair als leider definitief kwijt is, de opstanden die uitbreken en de straffen die volgen: Sacks weet ze te laten resoneren met de traagheid en de taaiheid van de politieke realiteit van vandaag. ... De ultieme les van Numeri? Democratie is een kwestie van heel hard werken en veel geduld. ... Dat is een harde boodschap, maar ik ben ervan overtuigd dat dit precies de boodschap is die we af en toe gewoon moeten horen."
Trouw ★ ★ ★ ★


Waarom wisselen de wetten en geschiedverhalen over Israël elkaar af? Hoe zit het met Bileam en de pratende ezel? En waarom is Mozes in Numeri zo anders dan in de eerdere boeken? Sacks bespreekt het allemaal en maakt het heel actueel: hoe wordt een volk tot een echt volk waar gerechtigheid heerst? Dit jaar dienden dezelfde thema’s zich aan: populisme in de politiek en polarisatie in de samenleving. Sacks geeft geen directe antwoorden, maar helpt je de laag onder deze vraagstukken te doorgronden. Ik overweeg een prekenserie over Numeri en ik ben vast de enige niet.
Petrus Magazine (Elsbeth Gruteke)

"boeiend en leerzaam ... [een] actueel boek dat moed, inzicht en kracht geeft om de levensreis te gaan."
Israël en kerk


 "Jonathan Sacks is een intellectuele reus. Hij weet inzichten uit de religie aan de moderne wereld te verbinden, en op een overtuigende manier het verhaal van het geloof opnieuw te vertellen. Een zeldzame prestatie."
Tony Blair


"Sacks heeft een geweldige prestatie geleverd ... Zowel de wijsheid van oude commentatoren als de moderne wetenschappers neemt hij mee in zijn betoog, zoals hij ook zijn lezers meevoert op hún reis door de Tora."
The Jewish Standard

"Denker des Vaderlands 2021-2023: 'Iedereen die geïnteresseerd is in de kunst van bijbeluitleg vindt in Sacks' toracommentaren indrukwekkende en leerzame voorbeelden."
Paul van Tongeren

"Het commentaar leest als een roman, onder meer door het beeldend taalgebruik en Sacks' inlevingsvermogen."
Woord & Dienst ★ ★ ★ ★

"Jonathan Sacks weet lastige leesobstakels overtuigend op te klaren tot verbluffend heldere en zelfs sensationele inzichten. ... De geniale lezer die Sacks is, maakt de lectuur van Numeri voor de lezer tot een feest."
Benedictijns Tijdschrift


"Sacks heeft het vermogen de afzonderlijke visies
uit het jodendom van de afgelopen eeuwen in zijn boek samen te brengen en ons op die manier te betrekken in het grote lernen. Daarnaast verstaat hij de kunst om de rijkdom van de Hebreeuwse taal voor de leek begrijpelijker te maken. Zijn deskundigheid gaat bovendien samen met een betrokkenheid op de wereld die voelbaar is tussen de fraaie regels door. Een aanrader."
Nederlands Dagblad


"De vertaling is een indrukwekkend stuk werk. Ook dat draagt ertoe bij dat het lezen van dit boek een feest is."

Kerk & Israël Veluwe

 

 

‘Een goedgekeurde moord?’ - digitale bijeenkomst

Jakob de Leeuwe over Pinechas in Numeri

 

Pinechas begaat in Numeri een moord, en God prijst hem daarvoor. Gewelddadig en aanstootgevend zou je kunnen zeggen. Recent weerde het Amerikaanse schooldistrict in Utah de Bijbel uit de schoolbibliotheken om dit soort verhalen. Of boekverboden zijn toe te juichen, is voer voor discussie, maar wat vertelt het verhaal zelf? Pinechas neemt het recht in eigen hand (wat verboden is) en doodt de overtreders. God keurt dit volgens het verhaal goed. Wat kan dit betekenen? Dit en meer, met talmoedvertaler, Tora- en Sacks-kenner Jacob de Leeuwe. Skandalondirecteur Jan de Vlieger interviewt De Leeuwe over Numeri van Jonathan Sacks, en u kunt daar digitaal bij zijn!

Dinsdag 27 juni, 19.30-20.15 uur, bijeenkomst meemaken via deze YouTube-link


 

Kijk terug: Denkers van nu over Numeri van Jonathan Sacks


- Interview met theoloog Alain Verheij over m.n. de opstand van Korach.

- Interview met rabbijn Jacob de Leeuwe over m.n. Bileam en de ezelin.

 Interviewer is Skandalon-directeur Jan de Vlieger.


Jonathan Sacks (1948-2020) was tot september 2013 opperrabbijn van Groot-Brittannië en de Commonwealth. Hij was een vermaarde Britse persoonlijkheid, lid van het Hogerhuis. Rabbijn Sacks wordt wereldwijd gezien als een belangrijk religieus leider.


Eerder verscheen van hem bij Skandalon Een gebroken wereld heel maken.

Het wereldwijde standaardwerk Verbond en dialoog. Joodse lezing van de Tora, beschouwingen over de eerste vijf bijbelboeken, wordt eveneens bij Skandalon uitgegeven. Het deel Exodus verscheen eind 2019 en kreeg lovende recensies. (5 sterren in Trouw).
Genesis en Leviticus verschijnen in december 2020. Numeri en Deuteronomium in de jaren erna.


Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.