Auteurs

Advertising

Leven in volheid
Timothy Radcliffe
  • isbn: 9789493220102
  • Ondertitel Een christelijke verbeelding
  • 392 pagina's
  • Uitgave: paperback met flappen


€ 29,95 incl. Btw

zet op verlanglijstje

"Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid."
Johannes 10:10


Het christendom is één grote uitnodiging om voluit te leven, zegt de Engelse dominicaan Timothy Radcliffe. Als je dat laat zien, kan het christendom in deze tijd weer tot de verbeelding spreken.

Radcliffe ziet bondgenoten in romanschrijvers, dichters, filmmakers 'en iedereen die de schoonheid en de rommeligheid van het menselijk leven begrijpt, of ze nu gelovig zijn of niet'. Hij gaat in dit boek op reis met de leerlingen van Jezus, die 'vreemde man' die geneest, duivels uitdrijft en vergeving aanbiedt, zelfs in het zicht van de dood.

Vol mensenkennis, humor en taalplezier is Leven in volheid een pleidooi om ja te zeggen tegen het avontuur van het leven. 'Met oren en ogen wijd open.'

Lees het 'voorwoord' van Erik Borgman (ontbreekt in het boek)TIMOTHY RADCLIFFE o.p. (1945) is voormalig algemeen overste van de dominicaner orde.“Dit boek maakt dat je zin krijgt om te geloven"
TROUW * * * * 


"De kracht van dit boek is het kijken vanuit meerdere perspectieven, waardoor je zicht krijgt op wat insluit én uitsluit. ...
De dragende melodie in dit boek – het gesprek met de ander, de Ander – maakt het rijk als een getuigenis. Achter de hoeveelheid voorbeelden uit schilder- en beeldhouwkunst, film en literatuur vermoed je een schat in de akker. Die hoeveelheid zou kunnen storen. Je kunt het ook als verrijkend beschouwen en ondersteunend in je eigen zoektocht.
Nederlands Dagblad"In dit nieuwe boek etaleert de optimistische en geestige auteur het katholieke geloof ontspannen, bevrijdend, kortom als wat het is: een blijde boodschap. Hij laat de kritische mens van vandaag inzien dat het geloof geen morele code is, bedoeld om ons in het gareel te houden, maar een opwindende manier van leven." -
Benedictijns Tijdschrift


"Ervaringen die hij bij zijn vele reizen als orde overste heeft gemaakt, klinken door en maken het lezen van Leven in volheid tot een verrijkende ervaring"
Nieuwwij.nl

"Een aanstekelijk boek”
Erik Borgman

"Timothy Radcliffe getuigt onbeschaamd enthousiast over het evangelie.
Een hoopvol en krachtig boek." Stephan van Erp, Hoogleraar theologie (Leuven)


"Als er iets is wat je bijblijft van de lectuur van Leven in volheid, het laatste boek van de dominicaner monnik Timothy Radcliffe (1945), dan is het de lichamelijkheid van zijn denken. En dat is precies waar we behoefte aan hebben, in tijden van obsessionele gezondheidscultus en van tegelijkertijd (pandemische) lichaamsangst."
- Katholiek Nieuwsblad (Willem Jan Otten)


"Leven in volheid is een mooi boek voor de winter. De decembermaand is donker en ook na de zonnewende is het licht nog ver weg. Dan heb je iets aan een boek als dat van Radcliffe, dat moedgevend wil zijn: het 'Licht der wereld' geeft kiemkracht voor een werkelijk goed leven, in volheid." Friesch Dagblad (Tjerk de Reus)"In de christelijke verbeelding is het lichaam geen gevangenis waaruit we moeten ontsnappen. Het lichaam staat open voor liefde voor en van de ander en voor de incarnatie van degene die liefde is. Veel geestelijke vorming bestaat uit beter leren zien, beter leren luisteren, de complexiteit van het menselijk gelaat leren lezen, op gevoel leren leven. Onze openheid is geworteld in onze zintuigen, die ons in verwachting naar buiten richten. Een echt menselijk huis heeft deuren die open staan om vreemden te verwelkomen.

'Openheid' is een lievelingswoord van progressieve christenen. Dat ik het vaak gebruik kan een pleidooi lijken voor een nogal flauw christendom, waarin eigenlijk alles kan. Niets is minder waar. De weg naar echte openheid loopt vaak via orde en discipline. Zoals poëzie een complexe inspanning is die een bres slaat in een benauwde, banale verbeelding, zo wordt bevrijding uit gevangenschap bereikt door de veeleisende maar onvoorwaardelijke vriendschap van Jezus.

Ik hoop dat deze nadruk op zowel openheid als orde een weg is om de polarisatie die de kerk zo verwondt, tussen conservatief en progressief, liberaal en traditionalistisch, achter ons te laten."Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.