Auteurs

Advertising

Van liefde gesproken - Miniaturen bij het evangelie naar Johannes
  • isbn: 978-94-93220-06-5
  • 224 pagina's
  • Uitgave: paperback met flappen


€ 22,50 incl. Btw

zet op verlanglijstje

 

Er is ook een voordelige set:
'Van liefde gesproken' samen met 'Op vleugels - nieuwe liederen'.
Van € 52 voor € 42. Bestel hier de set.Het Johannesevangelie is een ontdek-evangelie. Dit evangelie heeft, zo zou je kunnen zeggen, de structuur van bladerdeeg. Laag op laag, wel te onderscheiden, maar niet te scheiden. Lees maar, er staat meer dan er staat.

 

In meer dan honderd miniaturen doordenkt Sytze de Vries dit ‘evangelie van de liefde’. Johannes reflecteert daarin op Jezus’ leven en dood, in een route ‘van feest naar feest’. De taal die Jezus spreekt is vaak raadselachtig. Zijn woorden blijken niet letterlijk maar overdrachtelijk bedoeld; de mensen die hij ontmoet verkijken zich erop. Maar juist in die tweede laag schuilt het geheim van het evangelie; daarin wordt God zichtbaar en worden de verhalen wegwijzers naar een vernieuwd bestaan.

 

Sytze de Vries leest het Johannesevangelie zoals hij dit kan: dichterlijk en fijngevoelig, intiem en vertrouwelijk, altijd vanuit het hart. Daarmee is Van liefde gesproken uitermate geschikt voor persoonlijke meditatie, als leidraad voor gespreksgroepen, maar evenzeer als vingerwijzing bij het schrijven van een preek.Liederen en (tafel)gebeden bij Johannes
Achter in Van liefde gesproken is een lijst opgenomen van dertig liederen, zes gebeden en zes tafelgebeden van Sytze de Vries, inclusief hun vindplaats en een vermelding van het bijbehorende Johannesgedeelte. Sommige van de teksten zijn ook in dit boek zelf afgedrukt.

 

Sytze de Vries is theoloog, predikant en dichter. Hij publiceerde boeken met liturgische teksten, gebeden en liederen. Van zijn hand verschenen eerder Jij mijn adem, een verzamelbundel liederen, en de twee delen Het liefste lied van overzee met bekende Engelse kerkliederen in onze moedertaal. Het meest recent is Op Vleugels, een bundeling van nieuwe liederen, waarin ook een vertaling van alle koralen uit Bachs Mattëus- en Johannespassie. Zie ook www.sytzedevries.comLees een gratis fragment


Sytze de Vries leest een van zijn miniaturen (videofragment)


Online interview Sytze de Vries door Skandalondirecteur Jan de Vlieger (40 min.)Anderen over Van liefde gesproken

 
"Wie met het oog van de dichter – zoals Sytze de Vries ook is – kijkt, ontdekt verborgen diepten. De Vries weet de geheimtaal van het evangelie te ontsluiten en maakt er taal van het geheim van. ...Ook voor wie zelf al een paar keer door het evangelie is gegaan, staan er toch weer nieuwe dingen in. Dat zegt iets over de rijkdom van het origineel, maar ook over de theologische creativiteit van de auteur. ... Een goede gids voor wie dieper in het evangelie van Johannes door wil dringen en een inspiratiebron voor wie er (een leven lang) uit preken moet."
- Nieuwwij / ds. Bert Altena. Lees hele recensie


"Boeiende minaturen ... Het is verleidelijk meer uit dit mooie boekje te citeren. Er zijn zoveel vergezichten, zoveel diepe waarheden en gedachten. Het boek leent zich er niet voor om in een adem uitgelezen te worden. Veelmeer is het een boek dat je ter hand neemt om een paar bladzijden te lezen. Vervolgens te overdenken. Het is zeer geschikt voor gespreksgroepen. Dat kunnen pastorale gespreksgroepen zijn. Maar ook gesprekken in het kader van catechese of vorming en toerusting. Voor het voorbereiden van een meditatie kan het op een gedachtenspoor zetten.
Wij moeten De Vries ervoor erkentelijk zijn dat hij zijn jarenlange omgang met het evangelie naar Johannes op papier heeft gezet. Een lezer wordt rijker door de leesoefeningen van De Vries."

- De Groninger Kerkbode / Henk Pol


"Als ik huisarts was, zou ik mensen die moe en mat zijn miniatuurtjes van Sytze de Vries voorschrijven: één per dag, een paar maanden lang; het werkt!”

- Pieter Oussoren, vertaler Naardense Bijbel

 

"Een sonate van Mozart laat zich niet kort samenvatten. Deze uiterst zorgvuldig opgetekende miniaturen zijn stuk voor stuk een wonder van taal, van persoonlijke mijmering rond één woord, één zin, een figuur of symbool uit het Vierde Evangelie. Het hart van Sytze leest, voelt aan, denkt na, bewaart zijn kritische twijfel en nodigt uit tot verwondering. Miniaturen moet je lang en aandachtig bekijken: in elke hoek kan je nog verrast worden door een ondeugende silhouet of een sierlijke, verstilde reiger. Er valt immers op iedere bladzijde tegelijk wat te leren – ook voor de exegetische vakidioot die ik mag zijn – en vooral heel wat in schoonheid te bewonderen en lief te hebben."

- Vrienden Bijbelhuis Zevenkerken / Br. Benoît Standaert

 

 

 

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.