Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

Van liefde gesproken - Miniaturen bij het evangelie naar Johannes
  • isbn: 978-94-93220-06-5
  • 224 pagina's
  • Uitgave: paperback met flappen


€ 22,50 incl. Btw

zet op verlanglijstje

 

Jubileum-zing-ymposium
Sytze de Vries 75 jaar
U bent van harte uitgenodigd voor het Jubileum-zing-symposium 'OP VLEUGELS' op zondagmiddag 12 september 2021 in de Domkerk Utrecht. Vier kenners uit binnen- en buitenland staan stil bij de liederen en liturgische teksten van Sytze de Vries. En we gaan veel samen zingen onder leiding van dirigent Daniel Rouwkema en begeleid door Christiaan de Vries op het Bätzorgel van de Domkerk.
Geef snel op, 'wie het eerst komt die het eerst maalt!'. Lees meer.
Er is ook een voordelige set:
'Van liefde gesproken' samen met 'Op vleugels - nieuwe liederen'.
Van € 52 voor € 42. Bestel hier de set.

 

 

Online INTERVIEW van Sytze de Vries:
Auteur Sytze de Vries werd onlangs over Van liefde gesproken geïnterviewd door Skandalondirecteur Jan de Vlieger.
Met deze link kunt u het gesprek (40 minuten) terugkijken:
https://youtu.be/93My4lOL8a8Het Johannesevangelie is een ontdek-evangelie. Dit evangelie heeft, zo zou je kunnen zeggen, de structuur van bladerdeeg. Laag op laag, wel te onderscheiden, maar niet te scheiden. Lees maar, er staat meer dan er staat.

 

In meer dan honderd miniaturen doordenkt Sytze de Vries dit ‘evangelie van de liefde’. Johannes reflecteert daarin op Jezus’ leven en dood, in een route ‘van feest naar feest’. De taal die Jezus spreekt is vaak raadselachtig. Zijn woorden blijken niet letterlijk maar overdrachtelijk bedoeld; de mensen die hij ontmoet verkijken zich erop. Maar juist in die tweede laag schuilt het geheim van het evangelie; daarin wordt God zichtbaar en worden de verhalen wegwijzers naar een vernieuwd bestaan.

 

Sytze de Vries leest het Johannesevangelie zoals hij dit kan: dichterlijk en fijngevoelig, intiem en vertrouwelijk, altijd vanuit het hart. Daarmee is Van liefde gesproken uitermate geschikt voor persoonlijke meditatie, als leidraad voor gespreksgroepen, maar evenzeer als vingerwijzing bij het schrijven van een preek.

 
"Wie met het oog van de dichter – zoals Sytze de Vries ook is – kijkt, ontdekt verborgen diepten. De Vries weet de geheimtaal van het evangelie te ontsluiten en maakt er taal van het geheim van. ...Ook voor wie zelf al een paar keer door het evangelie is gegaan, staan er toch weer nieuwe dingen in. Dat zegt iets over de rijkdom van het origineel, maar ook over de theologische creativiteit van de auteur. ... Een goede gids voor wie dieper in het evangelie van Johannes door wil dringen en een inspiratiebron voor wie er (een leven lang) uit preken moet."
- Nieuwwij / ds. Bert Altena. Lees hele recensie


"Als ik huisarts was, zou ik mensen die moe en mat zijn miniatuurtjes van Sytze de Vries voorschrijven: één per dag, een paar maanden lang; het werkt!”

- Pieter Oussoren, vertaler Naardense BijbelLees een gratis inkijkexemplaar


Sytze de Vries leest een van zijn miniaturen (videofragment)Liederen en (tafel)gebeden bij Johannes
Achter in Van liefde gesproken is een lijst opgenomen van dertig liederen, zes gebeden en zes tafelgebeden van Sytze de Vries, inclusief hun vindplaats en een vermelding van het bijbehorende Johannesgedeelte. Sommige van de teksten zijn ook in dit boek zelf afgedrukt.

 

Sytze de Vries is theoloog, predikant en dichter. Hij publiceerde boeken met liturgische teksten, gebeden en liederen. Van zijn hand verschenen eerder Jij mijn adem, een verzamelbundel liederen, en de twee delen Het liefste lied van overzee met bekende Engelse kerkliederen in onze moedertaal. Het meest recent is Op Vleugels, een bundeling van nieuwe liederen, waarin ook een vertaling van alle koralen uit Bachs Mattëus- en Johannespassie. Zie ook www.sytzedevries.com

 

 

"Was dit verhaal verfilmd, het eindshot zou ongetwijfeld de lege kruik op de rand van de waterput zijn. Dat beeld symboliseert haar verandering. Ze heeft de kruik niet meer nodig, ze hoeft haar eigen dorst niet meer te lessen. Ze gaat terug naar haar dorp en vertelt daar wie ze ontmoet heeft: iemand die ‘mij alles heeft gezegd wat ik heb gedaan’. Dat moet de Gezalfde zijn! Ze weet zich zowel gekend als doorzien, de belangrijkste facetten van een ware ontmoeting. En dat heeft voor haar messiaanse allure.
    Tot dan toe heeft zij vertrouwd op de traditie der vaderen, op de eigen heilige huisjes en bronnen. Ook Samaritanen kennen de Tora, de Wet van Mozes. Ze achten zichzelf zelfs de oorspronkelijke bewaarders daarvan. Maar nu pas is ze zelf aangeraakt."

     Uit de miniatuur Geen heilige huisjes, geschreven bij Johannes 4:28

 

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.