De Bijbel als schepping (Paperback)

Friedrich Weinreb

De Bijbel als schepping (Paperback)

 37,50

Paperback met flappen | 782 blz. | Jaar van uitgave: 2020 | 9e druk |
ISBN 9789076564319 

Het ‘mysterie’ van het leven heeft bij Weinreb niets van doen met geheimzinnigheid of zweverigheid. Het is een ander soort weten, waarbij niet alleen het verstand, doch de gehele mens betrokken moet zijn ... De Bijbel op deze wijze benaderd, met verstand èn geloof, openbaart de zin van ons leven en de zin van onze wereld. Het kan niet anders of Weinrebs mystieke werk zal de eerlijke, naar waarheid zoekende moderne mens aanspreken, omdat het enerzijds het goddelijke in ons leven wil toelaten, maar anderzijds tevens  zoals hij het zelf in dit boek formuleert  voldoet aan ‘het gerechtvaardigde verlangen van intellectuele aanvaardbaarheid.

 Uit het voorwoord van Sjef Laenen (auteur van o.a. Joodse mystiek. Een inleiding)

Een tijdloze klassieker uit 1963. Nu in een vernieuwde negende druk. Genaaide paperback op groot formaat, met flappen. Valt heerlijk soepel open.

Weinrebs standaardwerk De Bijbel als Schepping biedt een diepgaand inzicht in de betekenis van de Tora. Het geldt als een hoogtepunt in de joodse mystiek. Achter de woorden, de gebeurtenissen en de vele ogenschijnlijke details gaan betekenisvolle lagen schuil, die Weinreb op een samenhangende manier begrijpelijk maakt. De structuur van de schepping, van het leven, drukt zich in de Tora net zo uit als in de mens. Wie meer van de Tora begrijpt, begrijpt ook meer van het mensenleven.


Lees een gratis fragment


Er is ook een voordelig 2-pak met Ik die verborgen ben beschikbaar.


Anderen (via bol.com) over De bijbel als schepping:

* * * * * Een buitengewoon goed boek
"Friedrich Weinreb is uiterst helder en scherpzinnig in woordkeuze, benadering en uiteraard uitleg ... om je als lezer een goede inkijk te geven in deze Bijbels-Hebreeuwse grondstructuur welke alles omvat ... Hetgeen me telkens weer zo diep raakt, blij en nederig maakt; vervuld van het wonder van de Tora en de schepping waar wij deel van uitmaken.
Ik kan me volledig aansluiten bij wat de samenvatting van Sjef Laenen schetst. Een buitengewoon goed boek over het meest belangrijke in ons leven: de zin en betekenis ervan." (29 juli 2019)

* * * * * Indrukwekkend
"Dit boek brengt je tot inzichten die je leven, in positieve zin, totaal veranderen. Het is ook een eindeloze bron van inspiratie, want zelfs na vele malen lezen ontdek je toch steeds weer nieuwe dingen. Ik ben dan ook ontzettend dankbaar dat het op mijn weg is gekomen. Wil je inzicht in de Bijbel, in de schepping en in jezelf krijgen dan is dit het ideale boek."
(19 februari 2019)

* * * * * Een ogenopener
"Dit boek geeft een invalshoek op het lezen van de Bijbel, met name op de eerst vijf boeken van het Oude Testament, die ik nog niet eerder was tegengekomen. Het heeft de vragen die ik nog had in één klap allemaal beantwoord en het heeft mijn geloofsbeeld voor een groot deel een andere invulling gegeven, zonder de basis ervan aan te tasten. Het is zonder meer fascinerend. Ik lees het boek nu voor de vijfde keer en nog steeds ontdek ik nieuwe dingen. Een aanrader voor zowel de gelovige als de niet-gelovige zoekende mens." (8 september 2015)

* * * * * Het beste boek ooit, na de bijbel!
"De wetenschap komt er steeds meer achter dat de wereld die je niet ziet meer reëel is dan de zichtbare wereld om je heen. Dit boek geeft hierover de diepe kennis door die van eeuwen her mondeling van leraar op leerling doorgegeven werd, omdat de leraar alleen dat kon vertellen wat de leerling kon bevatten. Hierbij is de Hebreeuwse taal de sleutel tot het werkelijk begrijpen. Weinreb laat zien wat een wonder de bijbel is, dat het vele verborgen wijsheden in zich heeft die haaks staan op de werkelijkheid om ons heen. Het is geen boek dat je even doorleest, je zult er bladzijde na bladzijde biddend op moeten kauwen. Maar je krijgt het gevoel dat je een klein stukje mag meekijken in het ontstaan en doel van deze wereld. Er ontstaat bij mij een groot ontzag en diepe dankbaarheid dat ik dit mag lezen." (15 januari 2015)

* * * * Boeiende en onderbouwde studie vanuit de Joodse overlevering
"Dit boek is een ongewoon boek. Het behandelt de Bijbel op ongekende wijze.
Het materiaal werd gevonden in het onmetelijke complex van de Joodse overlevering uit de oudheid. Het doordringen in de geheimen van het wezen van de wereld is het doel van deze studie.
De auteur stamt uit een kring waar de oude kennis, overgedragen van leraar op leerling, tot op de dag van vandaag nog aanwezig is. Hij heeft deze wijsheid jarenlang bestudeerd en hieruit een grote hoeveelheid materiaal opgebouwd. Het resultaat is een boeiend en goed onderbouwd geheel geworden. Het stimuleert je na te denken over onze afkomst en over onze manier van leven." (5 februari 2011)

* * * * * Ongelooflijk goed boek!
"Het is een van de allermooiste boeken die ik in mijn leven heb ontdekt." (21 juni 2010)