Auteurs

Advertising

De ladder van de kloosterlingen
Jos de Heer & Guigo II de Kartuizer
  • Jaar van uitgave 2019
  • Ondertitel Spiritualiteit van de lectio divina
  • 240 pagina's
  • Uitgave: paperback met flappen


€ 22,95 incl. Btw

zet op verlanglijstje

De twaalfde-eeuwse monnik en prior Guigo II († 1188) schetst in zijn beroemde geschrift ‘De ladder van de kloosterlingen’ een weg naar vereniging met God. In de bijbelse Jakobsladder, die hemel en aarde verbindt, ziet Guigo vier treden: lezing, meditatie, gebed, contemplatie. Samen noemt hij dit lectio divina, biddend bijbellezen.

 

Jos de Heer biedt een nieuwe vertaling van dit wonderschone en destijds immens populaire geschrift, geeft uitleg en bespreekt de monastieke spiritualiteit. Een basisgids over de lectio divina die uitnodigt tot aandachtig lezen én leven. 

 

Jos de Heer was jarenlang voorzitter van Vacare, PKN-platform voor meditatief leven. Eerder verscheen van hem een driedelig Commentaar op  Lucas (eveneens te bestellen in losse delen).


InkijkexemplaarNederlands Dagblad:

"Wie serieus werk wil maken van lectio divina, vindt in dit boek veel verdieping. Dat is te danken aan de bezorger ervan, Jos de Heer, die eerder rijke commentaren schreef over de bijbelboeken Lucas en Handelingen. De manier waarop hij je bij de hand neemt, brengt je écht verder."


Trouw:
"Een praktische gids voor eigentijdse lectio divina"


CW Opinieblad:
"Een heel oude bron over de aard en betekenis van de lectio divina is een brief van Guigo II de Kartuizer, een twaalfde-eeuwer. Jos de Heer, gefascineerd door de middeleeuwse christelijke spiritualiteit, heeft Guigo's brief nu vertaald en beschikbaar gemaakt voor lezers in zijn boek De ladder van de kloosterlingen. De Heer vertelt er veel omheen, wat dit tot een mooi en goed boek maakt. Hij laat ook iets zien van zijn eigen geraaktheid door deze spiritualiteit."


NBD BIBLION (G. Mathijsen osb):

"Jos de Heer (1954), theoloog en predikant, biedt in dit boek veel meer dan tekst en vertaling van een klassieke tekst over de lectio divina, de omgang met de Heilige Schrift in de middeleeuwse kloostermilieus die ook vandaag door velen is herontdekt, in en buiten de kloosters. De Scala Claustralium met als ondertitel 'Epistola de vita contemplativa' werd geschreven door de kartuizer Guigo II die van 1174-'80 als negende Prior- Generaal de orde bestuurde. De vier stadia van geestelijke lezing: lezing, meditatie, gebed, contemplatie worden meesterlijk beschreven. Niet minder meesterlijk is de presentatie in deze uitgave: de inleiding, de tekst (in het Latijn en Nederlands) en de toelichting zijn op uiterst toegankelijke en 'smakelijke' wijze gepresenteerd, en dat maakt dit boek tot een ideale inleiding in de beoefening van contemplatief lezen. De spiritualiteit van dit geschrift wordt geplaatst tegen de achtergrond van oudere tradities en ook eigentijdse wijzen van tekstlezing worden aangereikt. De uitgave is verzorgd en verrijkt met voetnoten en literatuurlijst. De lezer met belangstelling voor spiritualiteit die dit boek overslaat, doet zichzelf te kort."


Deelnemen aan vier retraites over de lectio divina a.d.h.v. dit boek?

De retraites starten op 25 januari 2020: klik hier


Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.