Auteurs

Advertising

Ik bid dus ik ben. Pleidooi voor de christelijke traditie
Bert Hoedemaker
  • isbn: 978-94-92183-73-6
  • 224 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 22,50 incl. Btw

zet op verlanglijstje


'Een verrassend helder opus magnum' -  Katholiek Nieuwsblad

'Behoort tot de beste theologische werken van afgelopen jaren' - Taede Smedes

 

Veel mensen in onze samenleving raken vervreemd van de geloofsinhoud van de christelijke traditie. Ik bid dus ik ben pleit ervoor die inhoud opnieuw serieus te nemen en te doordenken. Niet om zo het geloof-van-vroeger te restaureren, wel omdat deze bewegelijke traditie de actuele problematiek van mens en mensheid kan verhelderen. Zo blijken traditionele geloofsinhouden als ‘schuld en verzoening’ allerminst passé: ze bieden juist een realistisch en hoopvol perspectief.

 
Het boek is een hommage aan de (religieuze) verbeelding. Het concentreert zich op het gebed als een levens- en denkhouding, die uit twee basisbewegingen bestaat: gedenken en verwachten.

 

Ik bid dus ik ben daagt de lezer uit om zijn of haar plaats in de wereld opnieuw en bewust in te nemen.

 

Bert Hoedemaker (1935) is theoloog en emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en de PThU.REACTIES'Bert Hoedemakers ervaring en enorme theologische belezenheid resulteren in een indrukwekkend boek dat tot de beste theologische werken van de afgelopen jaren gerekend kan worden. Via ... komt hij tot een doorwrochte doordenking van waar het in het christelijk geloof om gaat. Het boek slaat effectief een brug tussen orthodoxie en vrijzinnigheid, wat een bewonderenswaardige prestatie is. Bovendien heeft Hoedemaker een kristalheldere schrijfstijl.'

Nederlandse Bibliotheekdienst - Dr. Taede A. Smedes 
(Godsdienstfilosoof en theoloog)'Ik bid dus ik ben is een boeiend, diepgravend, knap gecomponeerd, evenwichtig en compleet werk. Het is uiterst helder, maar ook zeer compact geschreven. Eigenlijk kun je geen zin missen. ... Op iedere bladzijde proef je het plezier van de schrijver in het zoeken naar goede formuleringen.'
Ds. Iemke Epema op www.liberaalchristendom.nl


Opvallend: een protestantse emeritus-hoogleraar theologie, volop gevormd door de theologische vernieuwingsbewegingen van de twintigste eeuw, sluit zijn loopbaan af met een stevig pleidooi voor traditie. En dat ook nog met oog voor katholieke elementen daarin, zoals de Eucharistie.'
Katholiek Nieuwsblad, Anton de Wit, 1 februari 2019, meer lezen


'Hoedemaker levert een visie op de christelijke traditie die nieuwe gezichtspunten oplevert. Zijn betoog bevat bovendien meer dan een visie op de christelijke traditie. Hij legt voordurend verbindingen naar andere wetenschappen zoals de neurologie en de natuurwetenschap, en naar hedendaagse onderwerpen op het vlak van religie, zoals fundamentalisme. Kortom, Hoedemaker heeft een alleszins lezenwaardig boek geschreven dat een groot lezerspubliek verdient.'

Protestantse Kerkbode Groningen, Heleen Maat, 13 april 2019


'Ik bid dus ik ben wordt terecht zijn groots(t)e genoemd. Het is een terugblik op en samenvatting van een levenslang zelfstandig en onafhankelijk systematisch theologiseren en filosoferen, én een verlangen naar de definitieve en zichtbare doorbraak van het Koninkrijk van God waar de hele oikoumenè ingetrokken wordt.

Veluwse Kerkbode, ds. L.W. Smelt  


'Wat een frisse inzichten! Met dit prachtige boek toont Hoedemaker de rijke, voortgaande traditie van het christendom. Die is altijd in beweging en op weg naar Gods toekomst – ook de postmoderne mens kan hier bedding vinden.'

Prof. dr. Wouter Slob – predikant en bijzonder hoogleraar Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur

- lees lezing Slob over Ik bid dus ik ben

 

"Elke aanbeveling is een understatement"
Prof. dr. Mechteld Jansen – rector PThU

- lees lezing Jansen over Ik bid dus ik ben


"Een juweeltje. Ik ben onder de indruk van Hoedemakers diepzinnige en fijnzinnige benadering."
Rob van Drimmelen, econoom, oud-staflid van de Wereldraad van Kerken 

'Mensen  schuiven  tradities  te  gemakkelijk  opzij.  Er  is  

geen  andere  manier  waardoor  geloofsinhoud  wordt  overgeleverd.  

Maar  dan  wel  een  beweeglijke  traditie,  zonder  extern  vast  punt.'


Lees het interview met Hoedemaker in het Reformatorisch Dagblad


„Mensen schuiven tradities te gemakkelijk opzij. Er is

geen andere manier waardoor geloofsinhoud wordt overgeleverd.

Maar dan wel een beweeglijke traditie, zonder extern vast punt.”

„Mensen schuiven tradities te gemakkelijk opzij. Er is

geen andere manier waardoor geloofsinhoud wordt overgeleverd.

Maar dan wel een beweeglijke traditie, zonder extern vast punt.”
 

 

Heeft u vragen of wilt u zelf een lezing met Bert Hoedemaker organiseren?

Stuur dan een mail naar Bert Hoedemaker.

 

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.