Oog in oog - op voorraad. Dagblad Trouw: ***** (hoogste waardering)

Kick Bras

Oog in oog

Christelijke mystiek in woord en beeld

 27,50

Full colour paperback met flappen | 224 blz. | Jaar van uitgave: 2017 | 3e druk |
ISBN 9789492183569

Zie voor lezingen door de auteur: www.kickbras.nl

Christelijke mystiek heeft een indrukwekkend religieus en cultureel erfgoed voortgebracht, waarvan we kunnen genieten in woord én beeld. In poëzie, preken, gebeden of visioenen, maar ook in beeldende kunst, zoals de schilder- en beeldhouwkunst, en de architectuur.

In Oog in oog presenteert en becommentarieert mystiekkenner Kick Bras teksten en kunstvoorwerpen uit allerlei eeuwen, landen en joods-christelijke tradities, en ontsluit hun blijvende zeggingskracht. Hij verbindt de verbale en visuele uitingen met elkaar, als verwanten die allemaal op die Ene, op het goddelijke mysterie, zijn gericht.

In 55 hoofdstukken maakt de lezer een pelgrimsroute langs een schat aan kunstwerken en teksten, van Hadewijch tot Bonhoeffer, van Giotto tot Rothko en van Chagall tot Caravaggio. Aan bod komen centrale thema’s als de mystieke ervaring, gods- en mensbeelden, en de mystieke weg, met al de metaforen en beelden die daaraan ontsproten.

Oog in oog is een rijk geïllustreerd, full colour boek dat uitnodigt tot kijken, lezen, overdenken en mijmeren, en dat alle ruimte geeft om tot nieuwe kennis en tot nieuwe inzichten te komen.

‘Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog.’

 –  Paulus in 1 Korintiërs 13:12

 

Dr. Kick BraKick Bras(1949) is theoloog en publiceert regelmatig over spiritualiteit. Als onderzoeker is hij gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, een wetenschappelijk onderzoeksinstituut voor de studie van de spiritualiteit in het licht van de joodse en christelijke traditie. Eerder doceerde hij spiritualiteit aan de Theologische Universiteit van Kampen. Van zijn hand verscheen bij Skandalon Een met de Ene. Protestantse mystiek van Abraham Kuyper tot Maria de Groot (2013) en Het bezielde landschap. Spiritualiteit in de schilderkunst (2019). Zie ook www.kickbras.nl.

Bestel Oog in oog en Het bezielde landschap extra voordelig samen in een set.

 

Anderen over Oog in oog:

‘Om de christelijke mystiek te doorgronden heb je een kenner als Bras nodig’

- Trouw ***** (vijf sterren)

'Het werk ontroert mij. Wat raakt mij dan? Al lezend voel ik mij ‘inclusief’. Het gaat over alle aspecten van een mensenleven'

- Nieuwwij

 

'Oog in oog is een helder opgebouwd boek, dat in klare taal mystiek nabij brengt en invoelbaar maakt – ook voor niet-ingewijden. Tegelijkertijd ontdoet het mystiek van het zweverige en ondoorgrondelijke dat er voor velen aan kleeft. Een prachtig boek.'
- Katholiek Nieuwsblad

Oog in oog zet je voor het blok. Je weet hoe het kan zijn, die innerlijke omgang met God, die vertrouwelijkheid, die vrede… Je leest erover en voelt de verwijdering, het contrast met je eigen leven. Dat is Oog in oog: een confrontatie met het vuur dat zo dikwijls in mijn hart gedoofd lijkt te zijn.

- Artway, door Marijke Herweijer

recensie in Reformatorisch dagblad

Dit prachtige boek is een rijp werk, inleidend van karakter, waarin Bras de mystieke teksten met de beeldende kunsten verbindt.

- Benedictijns tijdschrift

Een mooi overzicht van de christelijke mystiek, waarin de auteur ook de broodnodige doorwerking naar de praktijk beschrijft.

- Nederlands Dagblad (de hele recensie in het ND is alleen voor abonnees te lezen)

Niet alleen leert hij ons de teksten te lezen maar  en dat is een bewonderenswaardige vondst hij weet via kunst en teksten de kern van bijvoorbeeld de donkere nacht van de ziel en eenwording met God zo over te brengen dat deze voelbaar wordt. Wat helpt zijn de goed doordachte opbouw en de toegankelijke, nuchtere schrijfstijl waarin hij lastige gedeelten niet vermijdt.

- Trouw (*****)

‘Oog in oog’ ziet er niet alleen heel mooi uit - met veel afbeeldingen in kleur - het is ook nog eens prettig toegankelijk.

- Vrijzinnig.nl