Auteurs

Advertising

Filosofen op de kansel. Negen wijsgeren en de Bijbel - een ontmoeting
Margreet Klokke en Rienk Lanooy
  • isbn: 978-94-92183-35-4
  • 110 pagina's
  • Uitgave: paperback met full color afbeeldingen


€ 18,95 incl. Btw

zet op verlanglijstje

 

Wat gebeurt er als Jean-Paul Sartre het gesprek aangaat met Paulus, Socrates met Jezus, Nietzsche met Mozes? En wat als je klassieke of juist moderne filosofische teksten verbindt met oeroude bijbelverhalen?

 

Het gaat bruisen, want direct worden de grote levensvragen van alle tijden aangesneden, zoals: wat is vrijheid, wie ben je in relatie tot de ander en wat is zinvol leven. De ‘ontmoetingen’ tussen wijsgeer en bijbelfiguur zorgen voor gesprekken op het scherpst van de snede. Ineens lees je een bijbelverhaal of een besproken filosofie met andere ogen, verrassen je de overeenkomsten of verschillen, komt alles in een nieuw licht te staan.


Aan bod komen de filosofen Socrates, Plato, Augustinus, Descartes, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Sartre en Arendt.


Belangrijke inspiratiebron voor deze negen essays (‘preken’) en gebeden zijn de borstbeelden van Eveline van Duyl, waarvan er negen full colour zijn opgenomen in dit boek. Zij vangen op een humoristische en diepzinnige wijze het karakter en het gedachtengoed van de filosofen.

 

Alle teksten van dit boek komen voort uit een serie filosofiediensten in de Kloosterkerk in Den Haag. Pieter Lootsma, voormalig predikant van de Kloosterkerk, schreef het slothoofdstuk over Hannah Arendt en Johannes. Mareet Klokke en Rienk Lanooy zijn beiden predikant van de Kloosterkerk.


Bekijk een inkijkexemplaar


Lees het interview met het Reformatorisch Dagblad


 

"Het boek is zeer vlot leesbaar en vrij toegankelijk. De keuze van de filosofen is goed doordacht … Voor wie open wil dialogeren, biedt dit boek over de levensbeschouwingen heen zowel materiaal voor filosofische gesprekken als kansen tot wederzijds begrip voor ieders levenshouding."

Collationes


'Voor liefhebber en fijnproevers.'

Recensie in het Ouderlingenblad


 

 

Ds. Margreet Klokke (1960) studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Leiden en volgde er ook de opleidingen tot leraar en predikant. Sinds 2000 is ze predikant van de Haagse Kloosterkerk. Klokke is geïnteresseerd in het gesprek tussen kerk en cultuur, en gespecialiseerd in pastoraat – sinds kort is ze ook supervisor. Eerder schreef zij: Zeggen en zwijgen. Oecumenisch gebedenboek voor alledag (2005, samen met Marcel Poorthuis en Louis van Tongeren), Ziek (2007, met Roelie Willekes) en Op weg naar Pasen. Inspiratie voor de 40 dagentijd (2012, met Rien Poortvliet).  

 

Dr. Rienk Lanooy (1964) studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht en vervolgde zijn studie aan het Ecumenical Institute Bossey van de Wereldraad van Kerken in Genève, waarna hij de predikantsopleiding in Leiden volgde. Sinds 2009 is hij werkzaam als predikant bij de Kloosterkerk in Den Haag. Van Lanooy verscheen For Us and Our Salvation. Seven perspectives on Christian Soteriology (1994) en het proefschrift in 2013 Ecumenism and Salvation. A Critical Appraisal of the Concept of Salvation in Bilateral Ecumenical Dialogues (1970-2000).


-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Schrijver slothoofdstuk 'Frambozenbessenjam':


Ds. Pieter Lootsma (1957) studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Radbouduniversiteit in Nijmegen, waar hij zich specialiseerde in de praktische theologie. Van 2000 tot 2008 was hij als predikant verbonden aan de Kloosterkerk. Sindsdien werkt hij als freelance-predikant in het hele land en is hij parttime verbonden aan de Dorpskerk in Durgerdam en de Woudkapel in Bilthoven.

 

Beelden en foto's beelden: 


Eveline van Duyl(1957) is beeldhouwer en fotograaf. De beelden van de filosofen in dit boek zijn tussen 2009 en 2014 gemaakt. Van Duyl is gefascineerd door de denkkracht en -inspanning van de filosofen alsook de vaak bijzondere levensloop die daaruit voortvloeit. Het karakter, de tragiek: het zijn elementen die in haar beelden terug te vinden zijn. De serie filosofen breidt zich gestaag uit. Inmiddels zijn het er meer dan veertig. Momenteel maakt ze vooral hedendaagse filosofen, waaronder veel vrouwen. Zie ook: www.evelinevanduyl.com

 

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.