Auteurs

Advertising

Een gebroken wereld heel maken
Jonathan Sacks
  • 352 pagina's
  • Uitgave: paperback met flappen


€ 29,95 incl. Btw

zet op verlanglijstje


Een inspirerend boek. In bijna iedere alinea staan wel regels waar je op kunt kauwen of die je als tegeltjes in je huis wilt ophangen.

Nederlands Dagblad (Taede Smedes)Erratum voetnoten
Negen voetnoten in de tweede en derde druk bevatten de verkeerde tekst. Download hier de juiste voetnoten.In Een gebroken wereld heel maken onderzoekt de invloedrijke Britse rabbijn Sacks de betekenis van verantwoordelijkheid in het leven van mensen. Het boek biedt een ethiek van verantwoordelijkheid die geworteld is in de joodse Bijbel, traditie en theologie, in dialoog met filosofen en ethici uit andere culturen. Sacks plaatst zich midden in het leven. Levensverhalen van bijzondere ‘gewone’ mensen illustreren zijn betoog. Het oproepen tot verantwoordelijkheid is de kerntaak van de godsdienst, stelt hij in de hem kenmerkende openhartige en toegankelijke stijl.


Volgens Sacks is het in het huidige religieuze en politieke klimaat van groot belang dat wij in geloof onze vrijheid gebruiken om verantwoordelijkheid te aanvaarden voor onze medemensen en de samenleving als geheel.

Een gebroken wereld heel maken is een bemoedigend en hoopgevend boek.


Jonathan Sacks (1948-2020) was opperrabbijn van Groot-Brittannië en lid van het Britse Hogerhuis. In 2016 ontving hij de prestigieuze Templetonprijs voor zijn levensbeschouwelijke bijdrage aan het maatschappelijke debat en zijn rol in de interreligieuze dialoog. De prijs is eerder toegekend aan o.a. de dalai lama, Moeder Teresa en Tomás Halík.

 

Een van de meest kenmerkende en uitdagende ideeën van het jodendom is zijn ethiek van verantwoordelijkheid, de gedachte dat God ons mensen uitnodigt om – zoals de rabbijnen het uitdrukken – zijn ‘partners in het scheppingswerk’ te zijn. De God die de wereld met liefde geschapen heeft, roept ons op om met liefde te scheppen. De God die ons het geschenk van de vrijheid heeft gegeven, vraagt ons daar zo gebruik van te maken dat de vrijheid van anderen erdoor wordt geëerbiedigd en versterkt.
Leven is: door God geroepen worden tot verantwoordelijkheid. Dat is het thema van dit boek.

Jonathan Sacks in de inleiding

 

Lees de inhoudsopgave en de hele inleiding

 

Lees het interview met Jonathan Sacks dat hij gaf aan Nieuwwij.nl

 

Een gebroken wereld heel maken is ook een ideaal boek voor studie-/leeskringen. Zo schrijft Hein van den Heuvel, deelnemer van het Leerhuis in Meppel: 

Zelden ben ik zo vrolijk geworden van het boek waarin menig rake klap wordt uitgedeeld. [lees zijn volledige leeservaring]OVERIGE REACTIES:

 

Het is een inspirerend boek. Op bijna iedere pagina, ja in bijna iedere alinea, staan wel regels waar je op kunt kauwen of die je als tegeltjes in je huis wilt ophangen. Sacks is een geboren verhalenverteller. Theoretische uitweidingen worden doorspekt met anekdotes, joodse verhalen of Bijbelverhalen die Sacks op originele wijze duidt. Nergens valt het betoog droog. Zijn boek leest zoals een goede fles wijn wegdrinkt. De vertaling door Hans van der Heiden is geweldig.

Nederlands Dagblad (uitgebreide recensie door Taede Smedes)


Met tal van voorbeelden legt Sacks uit dat je als mens geroepen bent om de hand aan de ploeg te slaan, om je weerbaar op te stellen, om keuzes te maken. Kortom: om je verantwoordelijkheid te nemen, als partner van de Eeuwige.
Niet uit eigenbelang, maar vanuit verlangen naar het goede voor mens en wereld. De vrijheid om hiervoor te kiezen, behoort tot de kern van onze menselijke waardigheid.

Friesch Dagblad (uitgebreide recensie door Tjerk de Reus)


Dit alles en nog veel meer brengt Sacks op een geniale manier naar voren, in een fantastische schrijfstijl en een aansprekende vormgeving. Vanuit de Schriften, door de eigen ervaring en die van anderen doorlicht hij onze tijd en wijst hij als weg: barmhartigheid en vriendelijkheid. Koop dit boek of leen het. Maar lees het in elk geval...

Kerkblad van het Noorden, Dirk Visser

 

Een belangrijk boek.

Trouw


Een hoopvol boek dat boeiend is van de eerste tot de laatste bladzijde!

tijdschrift Sophie

 

Balsem voor een bekommerde (predikanten)ziel. Tijdens het lezen gebeurt er iets, je ziel huppelt mee: ja, ja, precies! Kleine gebaren. Kleine grote mensen. Dat je geroepen bent mens te zijn, dat dat de bedoeling is. Niet groter, maar ook zeker niet kleiner. En dat dat met zich meebrengt dat je verantwoordelijkheid neemt. In het kleine, dat grootse gevolgen kan hebben. Eenvoud. Goddelijk.

Doopsgezind.nl (Wieteke van der Molen)


Dit boek is in velerlei opzicht zeer de moeite waard.

Visserslatijn, periodiek van CSFR Rotterdam

 

Een gebroken wereld heel maken is een inspirerende gids voor degenen die oriëntatie zoeken voor hun handelen. Sacks laat zien
dat gerechtigheid meer is dan opkomen voor jezelf, maar juist voor anderen,
dat er wegen zijn die vrede naderbij brengen,
dat een ethiek van verantwoordelijkheid diepgang geeft aan het persoonlijke leven.

Prof. dr.  Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar in de rechtsgeleerdheid


Sacks behoort tot de meest vooraanstaande Europese denkers van dit moment.

Prof. dr. Marcel Poorthuis, hoogleraar interreligieuze dialoog in Tilburg

 

Jonathan Sacks is van huis uit rabbijn en filosoof, maar bovenal vanuit een tegelijk klassiek en origineel Joods perspectief leider in het ontwikkelen van onze gedachten. Met het verspreiden van zijn ideeën is hij voeder van onze ziel. In To heal a fractured world geeft hij een welkome bouwsteen om de wereld te verbeteren.

Ruben Vis, alg. secretaris van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, de overkoepelende organisatie van Joodse Gemeenten

 

 

 

Jonathan Sacks (1948-2020) was tot september 2013 opperrabbijn van Groot-Brittannië en de Commonwealth. Hij was een vermaarde Britse persoonlijkheid, lid van het Hogerhuis. Rabbijn Sacks wordt wereldwijd gezien als een belangrijk religieus leider.


Eerder verscheen van hem bij Skandalon Een gebroken wereld heel maken.

Het wereldwijde standaardwerk Verbond en dialoog. Joodse lezing van de Tora, beschouwingen over de eerste vijf bijbelboeken, wordt eveneens bij Skandalon uitgegeven. Het deel Exodus verscheen eind 2019 en kreeg lovende recensies. (5 sterren in Trouw).
Genesis en Leviticus verschijnen in december 2020. Numeri en Deuteronomium in de jaren erna.


Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.