Auteurs

Advertising

Adam, Eva en de Duivel
Marjo Korpel en Johannes de Moor
  • isbn: 978-94-92183-29-3
  • 336 pagina's
  • Uitgave: paperback met flappen


€ 29,95 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Aan het bijbelse paradijsverhaal liggen Kanaänitische mythen ten grondslag. Oude kleitabletten uit Ugarit, een vergane stad in het voormalige Kanaän, bevatten een oerversie van het verhaal van Adam en Eva. Samen met andere oudoosterse mythen droegen zij bij aan de vorming van de bijbelse verhalen over schepping, paradijs en zondvloed.

 

De nauwe verwantschap tussen de Kanaänitische en bijbelse verhaaltradities laat zich niet alleen in de taal zien, maar ook in de gedeelde naam voor de scheppergod (El), in de beschrijving van het paradijs, de ligging van de tuin van Eden op een berg, en de val van een slechte engel in de oertijd (de val van Satan).

 

Hoewel de overeenkomsten groot zijn, maakten de bijbelschrijvers hun eigen, scherpe keuzes. In de bijbelse tekst wordt de mens zelf verantwoordelijk voor de keuze tussen goed en kwaad. Niet langer is de mens een speelbal van de goden. Adam, Eva en de Duivel toont de fascinerende overeenkomsten en verschillen.


Inkijkexemplaar


Dr. Marjo C.A. Korpel is universitair hoofddocent Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen.

Prof. dr. Johannes C. de Moor is emeritus hoogleraar Semitische Talen en Culturen aan de Protestantse Theologische Universiteit.


Zie ook tabblad lezingen.


Korpel en De Moor schreven eerder het veelgeprezen de zwijgende god, waarin zij laten zien hoe God en goden tot mensen spraken, in zowel de bijbelse als de oudoosterse wereld, en wat het betekende als zij zwegen.

 

Friesch Dagblad: "Een fascinerend boek met een weids uitzicht op de religieuze cultuur in en rond Israël gedurende anderhalf duizend jaar."

 

Prof. Jacques van Ruiten: "Ik heb Adam, Eva en de Duivel met rode oortjes gelezen"


Tijdschrift voor Theologie: "een aanrader voor allen die zich interesseren voor de achtergrond en het ontstaansmilieu van de Bijbelse literatuur. Het boek is bovendien een echte eyeopener voor hen die veronderstellen dat de Bijbelse verhalen in het boek Genesis enkel en alleen van Joods/Israëlische afkomst zijn."

 

Prof. Karel van der Toorn: “Een pageturner. Het spannendste wetenschappelijke boek van het jaar. Je leest de bijbelse scheppingsverhalen nooit meer zoals van tevoren”.

 

Prof. Gijsbert van den Brink: "Wie nog denkt dat Mozes de Tora rechtstreeks uit de hemel heeft ontvangen, zou Adam, Eva en de Duivel eens moeten lezen."


Prof. H.G.L. Peels, hoogleraar Oude Testament, Theologische Universiteit Apeldoorn, in Theologia Reformata:

Geen oudtestamentische exegeet die zich met voornoemde teksten bezighoudt, kan voortaan zijn werk nog verrichten zonder rekening te houden met deze studie. ... Dit is niet het soort boek dat je even leest, interessant vindt, om daarna over te gaan tot de orde van de dag. Daarvoor roept dit boek gewoon te veel vragen op, en ze zijn fundamenteel. Ze raken aan zowel de exegese, de hermeneutiek, de bijbelse theologie als de dogmatiek. Ik heb groot respect voor de belezenheid en vakkennis van de scribenten. Ze hebben ons op originele wijze gediend met nieuwe inzichten en perspectieven, waardoor we allerlei bijbelteksten beter kunnen verstaan.

 

Jona Lendering, in Ancient History Magazine:

Een zeer interessant boek. ... Het biedt ons een inkijkje in de gigantische oceaan van gedeelde verhalen die mensen in de Oudheid elkaar hebben verteld. Korpel en De Moor laten zien dat oude verhalen nooit geïsoleerd gelezen kunnen worden. Daar moeten alle onderzoekers van oude literatuur zich bewust van zijn.

 

Prof. John Day, emeritus hoogleraar Oude Testament, Oxford:

Het is beslist een van de meest fascinerende boeken die ik in lange tijd gelezen heb!


Recensie in De Nieuwe Koers

 

Interview in Trouw

 

Artikel in het Algemeen Dagblad


Artikel in Nederlands Dagblad (9 september 2016): "Hadden ze bij de roemruchte synode van 1926 maar geweten van deze parallellen!"

 

 


De auteurs stellen zich beschikbaar voor lezingen over het thema van het boek (Adam, Eva en de Duivel) en uit het boek voortkomende thema's zoals o.a.:

• De adamitische mythe uit Kanaän

• Genesis 2-3 en mythe

• Bijbelse voorstellingen van de duivel

• Paradijstuinen in de Bijbel en de oudoosterse wereld


• De ouderdom van het monotheïsme


en verder alle mogelijke combinaties van bovengenoemde thema's dan wel eigen thema's/vragen naar aanleiding van het boek. In overleg af te spreken.


Voor inlichtingen en afspraken kan contact opgenomen worden met Marjo Korpel.


 

16 juni 2022 (Marjo Korpel): Lezing gemeenteavond Protestantse Gemeente De Glind en Achterveld. Plaats: Dorpskerk De Glind, Postweg 78, De Glind. Aanvang 20.00 uur. Thema: "Adam, Eva en de duivel in het oude Kanaän" 


 ARCHIEF m.b.t. lezingen naar aanleiding van het boek Adam, Eva en de Duivel: Kanaänitische mythen en de Bijbel.

(Lezingen in 2014 en 2015 naar aanleiding van de Engelse uitgave Adam, Eve, and the Devil, eerste druk Sheffield 2014, 2e uitgebreide druk augustus 2015).


 

28 mei 2019, Tilburg (Marjo Korpel):Lezing voor dispuut Emèt Qenee van de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato. Plaats: Vrijgemaakte Ontmoetingskerk, Diederikdreef 14, Tilburg. Aanvang 20.00 uur. Thema: "Is de duivel gebonden?"10 februari 2017 (Marjo Korpel): Jongerengroep Protestantse gemeente 's Hertogenbosch, Kerkstraat 20, aanvang 20.00 uur. Thema: "Adam, Eva en de Duivel: Kanaänitische mythen en de Bijbel". 

 

21 september 2016 Leerhuis Groningen, 19.45-22.00 uur, Nieuwe Boteringestraat 1-15. Thema: "Adam, Eva en de Duivel".


24 mei 2016 (Marjo Korpel en Johannes de Moor) Protestantse Theologische Universiteit,  Amsterdam, 15.00 uur. Boekpresentatie met reacties van Prof. Karel van der Toorn, UvA, Prof. Gijsbert van den Brink, VU en Prof. Jacques van Ruiten, RUG.Plaats: De Boelelaan 1105, Amsterdam, eerste verdieping, grote PThU zaal, 1E24. Voor programma en aanmelding zie de PThU-website. 


17 november 2015 (Marjo Korpel), Huizen, De Engel (Vrijzinnig Huizen), 20.00-22.00 uur. Thema: “Adam, Eva en de Duivel: Nieuw inzichten”.

27 oktober  2015 (Marjo Korpel en Johannes de Moor),  Earnewâldster Rûnte, Eernewoude, Geref. Kerk, 19.30-21.30 uur. Thema: “Adam, Eva en de Duivel: Nieuw inzichten”. In het kader van het jaarthema “It leauwen, wat rekket jin dêryn yn diepsten? / Het geloof, wat raakt je daarin ten diepste?”  


27 mei 2015  (Marjo Korpel), Veritas Forum Utrecht, Universiteit Utrecht, Academiegebouw, Aula, 20.00-22.00 uur. Thema: Bijbel: tussen literatuur en Goddelijke openbaring, Marjo Korpel en Hans van Stralen, in gesprek met Gor Khatchikyan.

4 november 2014 (Marjo Korpel en Johannes de Moor),  Leerhuis Doorn (kring Moderne Theologie, NPB Doorn), Ludenkapel, 20.00-22.00 uur. Thema: “Adam, Eva, en de Duivel: Een nieuw begin”.

8 en 22 oktober 2014 (Marjo Korpel), Leerhuis Johannescentrum Utrecht, 20.15-22.00 uur. Thema: “Adam, Eva, en de Duivel: Een nieuw begin”.

23 juli 2014: (Marjo Korpel, Johannes de Moor): Presentatie van Engelse versie van het onderzoek bij Society for the Study of the Old Testament (SOTS), St Hilda’s College, Oxford, Joint Meeting, 21-23 juli 2014.

16 mei 2014: (Marjo Korpel, Johannes de Moor):Presentatie van Engelse versie van het onderzoek bij Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België (OTW), Kampen (Theologische Universiteit, Broederweg). 


 

 

Marjo Korpel is universiteit hoofddocent Oude Testament aan de Protestantse Tehologische Universiteit te Groningen, en theoloog.


Johannes de Moor is (emeritus) hoogleraar Semitische Talen en Culturen van het Oude Nabije Oosten aan de Protestantse Theologische Universiteit. Beide auteurs hebben diverse internationaal hoogstaande publicaties op hun naam staan, vooral op het gebied van de oudoosterse talen en culturen waartoe de Bijbel behoort.