Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

Boodschap aan elkaar
André Droogers
  • isbn: 978-94-92183-20-0
  • 180 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 14,95 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Deze publicatie biedt handreikingen om in een kerkelijke gemeenschap en in familieverband met elkaar in gesprek te gaan. Hoewel traditie en kerk aan gezag hebben ingeboet, is de behoefte aan bronnen voor inspiratie, ontmoeting, verbinding en zingeving onverminderd groot. […] Deze opzet biedt genoeg aanknopingspunten voor een creatieve eigen aanpak.

Woord en Dienst * * * *


Jong en oud, gelovigen en twijfelaars, zoekers en vinders worden met het boekje Boodschap aan elkaar uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan. Zonder de onderlinge verschillen toe te dekken, juist wanneer het over zingeving gaat.

Doopsgezind.nl * * * *


‘Dit hadden we eerder moeten doen!’ Zo reageren gesprekspartners uit verschillende generaties na een gesprek over vragen die er echt toe doen. Boodschap aan elkaar nodigt de lezer uit om zelf het generatiegesprek aan te gaan.

 

Gelovigen en atheïsten, kerkgangers en buitenkerkelijken, overtuigden en twijfelaars, zoekers en vinders – allemaal komen ze in dit boek aan het woord. Verschillen worden niet toegedekt, maar ter sprake gebracht en uitgepraat.

 

Boodschap aan elkaar is een praktische gids. Het boek biedt veel ideeën voor een zinnig gesprek tussen mensen uit verschillende generaties.

 

Meestal vormen zingevingsvragen een niemandsland dat gemeden wordt. Hier is de reisgids voor de avontuurlijke ontdekking ervan.

 

Bekijk hier een inkijkexemplaar


André Droogers (1941) is cultureel antropoloog, gespecialiseerd in religieonderzoek. Van 1989 tot 2006 was hij hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Recent publiceerde hij Zingeving als spel: Over religie, macht en speelse spiritualiteit en God 3.0: Hoe ziet God eruit in de 21e eeuw?.

 

‘Dit boek nodigt de lezer uit om het avontuur van het geloofsgesprek aan te gaan met ouders, broers of zussen en kinderen.’

Miranda Klaver, Onderzoeker religie en media, Vrije Universiteit

 

Een gesprek maakt ruimte in de ziel, heelt wonden en biedt perspectieven.’

Monique van Dijk-Groeneboer Onderzoeker jongeren en religie, Tilburg School of Catholic Theology (UvT)


Overhandiging 'Boodschap aan elkaar'

 

Annemiek Schrijver ontvangt het eerste exemplaar in haar programma Zin in het Weekend. Beluister hier het gesprek (vanaf minuut 32:40).


Voor een interview met André Droogers in de Leeuwarder Courant, zie tabblad 'Recensies'.


Interview in Tertio pag 1

Interview in Tertio pag 2


Recensie in Kerk in de Stad Zeist

Annotatie in Volzin

André Droogers (1941) is cultureel antropoloog, gespecialiseerd in religieonderzoek. Van 1989 tot 2006 was hij hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Recent publiceerde hij Zingeving als spel: Over religie, macht en speelse spiritualiteit en God 3.0: Hoe ziet God eruit in de 21e eeuw?.