Liberaal christendom

Rick Benjamins

Liberaal christendom

Ervaren, doen, denken

 22,50

Gebonden met stofomslag | 240 blz. | Jaar van uitgave: 2015 | 3e druk |
ISBN 9789492183217

 

'Smakelijke kost voor de reflectieve christen.'

Dagblad Trouw  * * * *

 

Een liberale, ruimdenkende en tolerante vorm van christelijk geloven is gangbaar in brede lagen van de Nederlandse kerken. Maar waar het liberale jodendom publiekelijk op veel sympathie kan rekenen en we vandaag de dag uitzien naar een liberale islam, komt zoiets als liberaal christendom tot op heden nauwelijks in beeld. In dat manco voorziet deze nieuwe uitgave.

 

Het boek Liberaal christendom: ervaren, doen, denken laat zien hoe we vandaag de dag van God kunnen spreken, met de Bijbel kunnen omgaan en vanuit christelijke inspiratie kunnen leven. Anders dan vaak gedacht wordt ben je niet óf orthodox óf niks.

 

Dit boek is de presentatie van een liberaal christendom waar binnen én buiten de kerk naar werd uitgekeken.

 

Liberale vroomheid

Zonder opdringerigheid wordt in Liberaal christendom het belang van christelijk geloof uitgesproken. In een ruimdenkende en creatieve omgang met de christelijke traditie komen in dit boek grote vragen aan bod, zoals over het bestaan van waarheid en van God. Ook wordt ingegaan op actuele vragen rond Jezus, de Bijbel en de relatie tussen kerk en wereld. Verder krijgen religieuze speelvelden als liturgie, gebed en ritueel de nodige aandacht. En in hoofdstukken over geweld, vrijheid, liefde, seks, creativiteit en gastvrijheid wordt beschreven hoe een liberale geloofshouding doorwerkt in het alledaagse leven.

 

Enkele citaten uit het boek:

Theologie is een vorm van bezinning op wat het betekent om mens te zijn in de wereld, staande in een lange religieuze traditie die ons te denken geeft.

Arne Jonges (hoofdstuk 2, Begrijpen)

 

De dialoog met de Bijbel begint al ín de Bijbel; het boek organiseert zijn eigen tegenspraak.

Alke Liebich (hoofdstuk 9, De Bijbel als gesprekspartner)

 

God is niet een dwingende kracht in de rug, maar een scheppende kracht voor ons uit, die ons uitdaagt om dat wat een mens tot slaaf maakt achter zich te laten.

Wilma Hartogsveld (hoofdstuk 16, Vrijheid)

 

 

'BESTE THEOLOGISCHE BOEK 2017' (shortlist)

 

Bekijk hier een inkijkexemplaar


Lees hier een interview met de auteurs

 

Download gespreksmateriaal (docx)

 

Download gespreksmateriaal (pdf)


Bekijk een kort filmpje over het boek (1.32 minuut)

 

De auteurs zijn allen verbonden met Op Goed Gerucht en/of de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, twee bewegingen die met name binnen de Protestantse Kerk in Nederland actief zijn. De redactie van dit boek was in handen van prof. dr. Rick Benjamins, drs. Jan Offringa en  prof. dr. Wouter Slob.

Bijdragen leverden: Klaas Douwes, Henri Frölich, Wilma Hartogsveld, Yvonne Hiemstra, Arne Jonges, Wilhelm Lagrouw, Alke Liebich en Sytze Ypma.

 

Lezingen Liberaal Christendom: zie tabblad 'lezingen'.

 

Reacties:

 

Anton Dingeman in Trouw over Liberaal christendom

 

'Heerlijk dat er theologen opgestaan zijn om deze zware kost voor ons te vertalen naar een theologie van deze tijd, en dat in de vorm van een handzaam en zeer bruikbaar boek. Een absolute must-read voor iedereen die inmiddels vastgelopen is in het ondoordringbare en archaïsche taalgebruik van de grote dogmatici’. 

Woord & Dienst

 

'Dit boek is één grote samenvatting is van "mijn jaren van geloven", om de titel van het boek van Niek Schuman te citeren. […] Deze bundeling van gedachten, studie en beschouwingen kan menig gelovige verder helpen.'

Reinder Tuitman in de Protestantse Kerkbode Groningen

 

‘Heel geschikt voor gespreksgroepen, vooral ook omdat je de hoofdstukken los van elkaar kunt lezen […] met waardevolle verwijzingen, als bronnen en om verder te lezen. … een eindoordeel? Een prachtig boek! We hebben maar één advies: lezen, liefst samen met anderen!’

Tijdschrift Vrijzinnig

 

'Al met al een mooi boek, met veel variatie in onderwerpen, grotendeels tamelijk licht gehouden, met tal van gedachten die uitnodigen tot verdere doordenking en bespreking. Juist ook heel geschikt voor geestelijk verzorgers, die zich naar mijn ervaring over het algemeen niet zo verdiepen in theologisch gedachtengoed - hun biedt dit boek in een notendop een schat aan theologische gedachten, in een nieuw of voor het eerst kunnen inspireren.'

Tijdschrift Geestelijke Verzorging

 

'Een boeiend overzicht van hedendaags vrijzinnig denken. [...] goed geschreven verhalen vol actualiteit en met nuttige verwijzingen naar teksten van relevante denkers.'

Volzin

 

‘Dit boek schetst de contouren van een liberale theologie. Wars van conservatisme en secularisme gaan de schrijvers met de lezer het gesprek aan over religie en geloof. In korte, stevige teksten raken zij daarbij ook heikele kwesties. Elk hoofdstuk is bovendien goed te gebruiken als inleiding bij groepsgesprekken. Je proeft de denkkracht die in elk van de thema’s is geïnvesteerd.’

Mechteld Jansen, rector Protestantse Theologische Universiteit

 

(I) 'Een prachtig boek dat verdient met aandacht gelezen en herlezen te worden. Een boek waarvan je hoopt dat niet alleen kerkmensen het lezen, maar ook opgepakt wordt door precies die politici en opiniemakers die met verbazing toezien hoe religie weer op de agenda is gekomen'. 

(II) 'Het boek pendelt tussen zeer heldere filosofische en theologische beschouwingen, en aan de andere kant mooie en ontroerende uitingen van een persoonlijk doorleefd geloofsleven.'

Predikant & Samenleving

 

'Een aanrader voor gesprekskringen die de dialoog met de christelijke traditie niet schuwen, evenmin als bezinning op de plaats van de vrijzinnigheid daarbinnen.'

Ad Rem

 

‘De lezer […] mag onder de indruk raken van de integere en bescheiden wijze waarop de schrijvers ons meenemen door een rijke religieuze traditie die we massaal achter ons lijken te laten.'

Simone van der Meer, kerkjournalist in Amerongen

 

'Ik proef in het hele boek een hartstocht voor de ware menselijkheid.'

Wim Dekker in Friesch Dagblad

 

De grote kracht van geloof zoals het in Liberaal christendom wordt gepresenteerd, is het overstijgen van het eigenbelang en het doen van liefde (in theologische termen: het waar maken van God) in een voortdurend gesprek met de ander. Dat zijn zaken die zeker niet zonder risico zijn, maar waar de wereld vandaag de dag meer dan ooit behoefte aan heeft. Dit mooie en diepzinnige boek geeft een meerstemmige aanzet tot een leven dat op liefde gebaseerd is.

Leeuwarder Courant & Dagblad van het Noorden

 

(1) 'Ik zal niet verhullen dat ik dit een lekker boek vind. Een van de redenen dat het een goed boek is, is dat het behalve veel instemming ook kritische vragen bij me oproept. [...] Het boek is tot de nok toe gevuld met zinnige vragen en overwegingen over het geloof.'
(II) 'Het is een heel reflectief boek: alle auteurs gaan met God op weg, maar vragen zich ook voortdurend af wat dat dan precies betekent. En of dat eigenlijk wel kan.'
(III) 'Voor de reflectieve christen is dit smakelijke kost. Het boek neemt de context waarin geloven in het Westen plaatsvindt (moderniteit, postmoderniteit) volkomen serieus zonder er domweg in op te gaan. Ook vind ik opvallend: vrijwel nergens worden de klassieke christelijke symbolen simpelweg bij het vuilnis gezet, maar steeds wordt 'aangeklopt' bij de traditie, op zoek naar nieuwe betekenis.'
(IV) 'Ik voelde mij bij het lezen van dit boek weer als een kritische student die smult van een aantal excellente en informatieve theologiecolleges. Colleges die hun eigen tegenspraak oproepen en organiseren - zoals de Bijbel dat zelf ook doet.'

Wolter Huttinga in dagblad Trouw

 

 

Interviews:

 

- Nieuwwij, interview met Jan Offringa (over o.a. de reacties op Liberaal christendom), klik hier

 

Omroep Gelderland, Rinus van Warven interviewt tweemaal een uur lang de redacteuren Rick Benjamins en Jan Offringa: deel 1 (07-02-2016) klik hier, deel 2 (06-03-2016) klik hier

 

- Trouw 'Geloven voorbij God' (30-01-2016), zie trouw.nl (inloggen vereist)

 

Reformatorisch Dagblad, zie tabblad 'Recensies'

 

- Leeuwarder Courant (met mede-auteur Sytze Ypma), zie tabblad 'Recensies'

 

- Volzin (met redacteur Jan Offringa), zie tabblad 'Recensies'

 

Downloaden

interview RD

interview Reformatorisch Dagblad

Downloaden (254.29KB)

Prot. Kerkbode Groningen

Recensie Prot. Kerkbode Groningen

Downloaden (136.28KB)

interview Leeuwarder Courant

interview met mede-auteur Sytze Ypma

Downloaden (256.65KB)

Recensie Vrijzinnig

Recensie Vrijzinnig

Downloaden (1.94MB)

Bespreking Van der Meer

Bespreking Simone van der Meer, kerkjournalist

Downloaden (63.68KB)

Recensie Woord & Dienst

Recensie Woord & Dienst

Downloaden (175.94KB)

Algemeen Dagblad

Alg. Dagblad over Liberaal Christendom

Downloaden (1.13MB)

Recensie Liberaal christendom

in de Leeuwarder Courant

Downloaden (106.18KB)

Recensie Dagblad v.h. Noorden

Bespreking van \'Liberaal christendom\'

Downloaden (422.46KB)

Interview Offringa in Volzin

Interview met Offringa in Volzin over de heilige Geest

Downloaden (422.3KB)

Recensie Predikant & Samenleving

Bespreking van Liberaal christendom

Downloaden (117.31KB)

Recensie in Ad Rem

Bespreking van Liberaal christendom

Downloaden (90.91KB)

Recensie Volzin

over Liberaal christendom

Downloaden (555.18KB)

Rencensie Friesch Dagblad

bespreking van Liberaal christendom

Downloaden (177.45KB)

Recensie TGV

Recensie over Liberaal christendom in Tijdschrift Geestelijke Verzorging

Downloaden (741.4KB)