Auteurs

Advertising

De Koran
Eduard Verhoef
  • derde druk
  • isbn: 9789492183224
  • 384 pagina's
  • Uitgave: gebonden met leeslint


€ 29,95 incl. Btw

zet op verlanglijstje

'Eindelijk een goede vertaling van de Koran.'

De Volkskrant

 

'Verhoefs kennis van de theologie, exegese en taal van het Heilig boek van de islam gaat samen met een excellente schrijftrant, die de wereld van de Koran toegankelijk maakt voor allerlei doelgroepen. Een unieke vertaling.'

Dr. Tijani Boulaouali (gepromoveerd op Nederlandse koranvertalingen)

 

‘Een toegankelijke vertaling van een even eminent als complex boek, zonder afbreuk aan het literaire en mystieke. Dat is een prestatie van formaat.’

Mohammed Benzakour, schrijver en socioloogVerhoef heeft de Koran zo begrijpelijk mogelijk vertaald én is dicht bij de grondtekst gebleven. Deze twee doelstellingen (begrijpelijk Nederlands en brontekstgetrouw) vereisen compromissen. Soms is “hij” vervangen door “God” om duidelijk te maken wie bedoeld wordt. Eendere woorden in het Arabisch zijn soms met uiteenlopende Nederlandse woorden vertaald omwille van begrijpelijk Nederlands.


De stijl van de Koran is hier en daar zó compact dat het verleidelijk is om in het Nederlands een zinsnede toe te voegen; daar is echter van afgezien.  Sommige verzen van de Koran zijn moeilijk te begrijpen. Dat geldt op die plaatsen ook voor de Nederlandse vertaling. Op die plaatsen wordt nader ingegaan in de Uitleg bij de Koran die Eduard Verhoef schreef.


De naam ‘Allah’ is met God vertaald, net zoals we dat met het Franse ‘Dieu’ zouden doen. (Omgekeerd gebruiken christenen in Arabische landen zonder enige aarzeling ‘Allah’ voor God, en wordt ‘Allah’ ook gebruikt in Arabische edities van de Bijbel.)

 

Dr. Eduard Verhoef is theoloog en studeerde Semitische talen. Hij is kenner van de Koran en de ontstaansgeschiedenis van de islam. Hij geeft lezingen in binnen- en buitenland en publiceert in internationale tijdschriften. Jarenlang begeleidde hij Koranleesgroepen.


Uitleg bij de Koran
In 2017 verscheen de Uitleg bij de Koran die Eduard Verhoef schreef.
De set met De Koran en Uitleg bij de Koran is ook samen te bestellen - met setkorting!Voor lezingen door Eduard Verhoef zie: www.eduardverhoef.nl


Bekijk een inkijkexemplaar


Bekijk een erratum bij de tweede druk, bij de inleiding van Jan Jaap de RuiterREACTIES

 

'Een unieke Nederlandse vertaling van de Koran. Verhoefs kennis van de theologie, exegese en taal van het Heilig boek van de islam gaat samen met een excellente schrijftrant, die de wereld van de Koran toegankelijk maakt voor allerlei doelgroepen. In zijn uitmuntende Uitleg bij de Koran brengt hij de lezer bovendien dichter bij de context van de Koran, maakt zijn betekenis inzichtelijk en zoomt in op de Koran als de Arabische ‘versie’ van de joods-christelijke traditie, een traditie waarop de Koran steunt.'

Dr. Tijani Boulaouali (gepromoveerd op Nederlandse koranvertalingen)  Faculteit Theologie en Godsdienstwetenschappen, KU Leuven

 

'Prachtige heruitgave van de bejubelde vertaling van de Koran door protestants theoloog Eduard Verhoef.'

Volzin


 ‘Wat mij bij het lezen opviel was dat ik het veel langer uithield dan in andere koranvertalingen. ... Kortom, ik ben blij met het werk van Verhoef'.

Kerk&Israel onderweg, maart 2018, Reinier Gosker


Een toegankelijke vertaling van een even eminent als complex boek, zonder afbreuk aan het literaire en mystieke. Dat is een prestatie van formaat.’

Mohammed Benzakour, schrijver en socioloog


'Zijn vertaling leest alsof je een moderne Bijbelvertaling aan het lezen bent. Met zijn Protestantse hermeneutiek heeft hij de Koran ‘Nederlandser’ gemaakt dan elke Koranvertaling voor hem. Voor niet-moslims is daardoor het gehanteerde discours herkenbaar, en moslims leren de Koran te lezen in Protestantse terminologie zonder daarbij te hoeven vrezen dat er aan de algehele betrouwbaarheid van de vertaling tekort is gedaan.'

Arnold Yasin Mol op nieuwwij.nl


‘Deze Koranvertaling is een aanwinst. Verhoef verstaat de kunst om zich heel goed in de lezer te verplaatsen.’

ir. Enis Odaci, voorzitter stichting Humanislam

 

‘Ik vind de vertaling prachtig. Chapeau voor deze bijzondere prestatie.’

Jan Jaap de Ruiter, arabist


Het boekje Een jihad van liefde maakt gebruik van de vertaling van Eduard Verhoef. Auteur Mohamed El Bachiri zegt in deze bestseller: ‘Je kunt kritiek hebben op de Koran, maar als poëzie is die weergaloos.’


De set met De Koran en Uitleg bij de Koran is ook samen te bestellen - met korting!Dr. Eduard Verhoef is theoloog en studeerde Semitische talen. Hij is kenner van de Koran en de ontstaansgeschiedenis van de islam. Hij geeft lezingen in binnen- en buitenland en publiceert in internationale tijdschriften. Jarenlang begeleidde hij Koranleesgroepen.

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.