Vergeten vragen

Roelf Haan

Vergeten vragen

 22,95

Paperback | 248 blz. | Jaar van uitgave: 2016 |
ISBN 9789492183194

Vergeten vragen

Humanisme in economisch-theologisch perspectief.


Waarom genezen artsen zieken, maar genezen economen geen armen? Waar bevinden zich de handvatten van een menswaardige economie? Met die vragen heeft Haan, naast vakgenoten, iedereen op het oog die zich vragen stelt rondom de vruchtbaarheid van het economisch denken van vandaag. In het boek Vergeten vragen staat een reeks wandteksten, die je menig lezer van harte zou toewensen.

Nederlands Dagblad (klik voor hele recensie)


Dit is een belangrijk werk voor ieder die geïnteresseerd is in de relatie tussen economie en theologie. Theologen, economen en historici van het economisch denken zullen in dit werk hun gading vinden.

Collationes, december 2017


Baanbrekend is volgens Haan dat Calvijn de eerste is die de theologische (naar God verwijzende) basis herkent van economie, als uitdrukking van de solidariteit van mensen en als teken van de spirituele gemeenschap van mensen onderling. Van hieruit is ook zijn positieve spreken over arbeid, geld en rente te begrijpen, als respectievelijk de concrete fysieke inzet en middelen om deze solidariteit op een billijke wijze (met oog voor ieders belang en dat van de gemeenschap) te realiseren. Deze solidariteit is uitdrukking van het burgerschap van het Koninkrijk der hemelen.

Diakonie & Parochie

 

Kort samengevat: het dienmodel (Calvijn) is vervangen door het verdienmodel. … dit riike, verrassende, verhelderende en onthullende boek. Voor een economische leek over het geheel genomen goed te begrijpen.

Piet Warners in Kerk in de Stad


recensie in De stem van het boek


recensie op www.socialealliantie.nl


recensie in Zicht (wetenschappelijk instituut SGP)


Het appel dat van dit boek uitgaat dient dringend gehoor te vinden.

Rinse Reeling Brouwer

 

Dit boeiende boek van Roelf Haan geeft een zeer inzichtelijke introductie in het sociaaleconomisch denken van Calvijn en is toch beknopt en daardoor heel toegankelijk. Het beklemtoont dat de manier waarop Calvijn vanuit Bijbels licht naar de economie van zijn dagen keek nog steeds heel leerzaam is.

Johan Graafland

 

Dit boek is een broodnodige correctie op de christelijke kapitalistische mythologie van vandaag en gaat prachtig samen met wat Ellul schreef over geld en economie.

David Gill (USA)

 

Dit lees lekker en bied waardevolle perspektiewe op Calvyn se teologie en die im­pli­kasies daarvan vir die ekonomie – ook in die 21ste eeu. 

Chris Jones (Zuid-Afrika)  

 

De economische wetenschap lijkt zich meer bezig te houden met haar eigen denkmodellen dan met het economisch welzijn van mensen. Dient de economie eigenlijk de mens of is de mens ondergeschikt aan de economie zoals die nu eenmaal functioneert?

 

Vergeten vragen gaat te rade bij twee niet-economen die over de economische actualiteit veel te zeggen hebben door de manier waarop zij de wereld zien en zich daarin een houding bepalen.

 

Aan het begin van de moderne tijd is het de theoloog Johannes Calvijn (1509-1564), die stelde dat alle mensen in de economie wederzijds van elkaar afhankelijk zijn. Dat heeft invloed op keuzen in het dagelijkse leven.

 

En in de volstrekt nieuwe wereld van vandaag maakt de socioloog Jacques Ellul (1912-1994) ons bewust van de ingrijpende technische en maatschappelijke veranderingen die zich sinds een eeuw in versneld tempo voordoen. Die hebben tot gevolg dat de economische theorie in belangrijke mate verouderd is.

 

Tegenover de problemen van deze tijd kan het denken conform het systeem niet meer de enige richting bepalen. Wanneer de gangbare economische logica wordt overstegen, openen zich nieuwe mogelijkheden voor denken en doen.


Verslag van lezing Roelf Haan bij VU-vereniging


Interview met Roelf Haan in Friesch Dagblad (deel 1)

Idem (deel 2)


Interview met Roelf Haan in De Nieuwe Koers door Tjerk de Reus

Recensie in De Nieuwe Koers