De Profeten - Heschel. Bestel zonder verzendkosten.

Abraham Joshua Heschel

De profeten

 49,99

Genaaide paperback met flappen | 656 blz. | Jaar van uitgave: 2015 | 3e druk |
ISBN 9789492183156

Deze paperbackeditie is een waardige uitvoering: genaaid, met flappen, en met hetzelfde formaat en papier als de uitverkochte gebonden editie.


The Prophets van Abraham Heschel werd bij verschijning in 1962 meteen herkend als een meesterwerk, een boek vol bijbelse geleerdheid. Het is een briljant onderzoek naar de oudtestamentische profeet als uniek mens, en in die gedaante als boodschapper van God. Het boek toont de hartstochtelijke betrokkenheid van de Eeuwige bij de geschiedenis van de mensheid.

De profeten kijken naar de samenleving vanuit de optiek van God, die schreeuwt over onrecht en ijvert voor gerechtigheid. Dit door velen gewaardeerde boek (zie de vele reviews op internet, voor voorbeelden klik hier) biedt lezers van het Oude Testament – joden, christenen en anderen die geïnteresseerd zijn in het bijbelse denken – de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de betekenis van religie en de diepste vragen van de mens.

Deze uitgave kwam tot stand op verzoek van rabbijn prof. Yehuda Aschkenasy (1924-2011) en in samenwerking met de stichting ‘De profeten NU’.


Anderen over De profeten:


"Iedere zin in dit lijvige boek is raak."
Volzin

"Wat een geluk dat dit theologisch en filosofisch belangrijke en ook spiritueel zeer boeiende werk breed toegankelijk wordt voor ons taalgebied. Heschel schetst de profeten als de pleitbezorgers van Gods liefde voor de mensen. De betrokkenheid start vanuit de relatie. […]De centrale vraag waar de profeet mee confronteert is: wat te doen met de betrokkenheid die God laat blijken, steeds opnieuw? Hoe antwoord je op liefde?"
Herademing

"Wat een grandeur, wat een breedte van visie, wat een grondigheid aan bijbels inzicht! De superlatieven zijn eventjes niet te onderdrukken in de eerste uren waarin je leest en bladert in dit grootse boek."
De Nieuwe Koers

"Het is een schitterend boek. Die kwalificatie geldt ook voor de uitgave: prachtig gebonden, gedrukt op mooi papier en een fantastische lay-out."
Dagblad van het Noorden

"Lees het, en laat je meeslepen door de kracht van Gods aanwezigheid in deze wereld, zijn zorg en liefde voor recht en mensen. Lees: er ligt nu een prachtige vertaling van Hans van der Heiden, met een terecht gebruik van de Naardense Bijbel. Lees, laat niets je tegenhouden. Lees, en laat je overspoelen door een profetische gloed die ook nu nog raakt en bindt. Lees!"
doopsgezind.nl

"Je mag deze uitgave gerust voor bijbellezers, docenten en geestelijk werkers een standaardwerk noemen. Heschel schrijft eenvoudig (maar niet oppervlakkig). Dit boek laat zich ook goed in collegiaal verband per hoofdstuk behandelen. Een goede prijs-kwaliteitverhouding; u krijgt echt waar voor uw geld!"
Parakleet

"Dit imposante boek getuigt van een rijke wetenschappelijke kennis, maar laat tegelijk de harteklop voelen van een mensch (zeggen ze in het Jiddisch), die diep geraakt is door het geheimenis van God en het wonder van de profetie. Voortdurend wordt het unieke van Israëls profetie vergeleken met profetische vormen en verschijnselen in andere religies en culturen. En altijd weer komt het neer op de bewogenheid van God voor de mens in zijn (Zijn) wereld."
Israel en de kerk


De uitgave wordt van harte aanbevolen door:

Jacqueline Aschkenasy-van Dam, Hilversum
Ds. G. Hette Abma, em. predikant, Gouda
Drs. Marja J. van den Beld-Rijfkogel, predikant, Vught
Prof. dr. Christiane Berkvens-Stevelinck, em. hoogleraar Cultuurgeschiedenis en remonstrants predikant, Rotterdam
Dr. K. Blei, voorheen secretaris-generaal van de Ned. Herv. Kerk, Haarlem
Dr. Antoine Bodar, priester en auteur, Rome en Amsterdam
Daniël Beaupain, directeur Stichting Pardes, voorheen Folkertsma Stichting voor Talmudica, Amsterdam
Mr. Menno ten Brink, rabbijn, Amsterdam
Dr. C. Constandse, predikant, Bunnik
Dr. W. S. Duvekot, em. predikant, Utrecht
Ds. Wybrand Ganzevoort, em. Predikant, Voorzitter Prov. Commissie Kerk & Israël te Zeist
Ds. Willem Glashouwer, voorzitter Christenen voor Israël Internationaal Amersfoort
Dr. ir. J. van der Graaf, voorheen secretaris van de Geref. Bond in de Ned. Herv. Kerk te Huizen
Prof. dr. G. C. den Hertog, hoogleraar Systematische Theologie, Universiteit Apeldoorn
Prof. dr. Hans Jansen, hoogleraar te Brussel, Heusden
Dr. Tzvi Marx, rabbijn, Vught
Huub Oosterhuis, theoloog en dichter, Amsterdam
Ds. Pieter Oussoren, Naardense Bijbelvertaling Utrecht
Mevrouw prof. dr. R. D. N. van Riessen, hoogleraar Christelijke Filosofie, Universiteit Leiden
Prof. dr. Marcel Poorthuis, hoogleraar Interreligieuze dialoog, Universiteit Tilburg
Prof. dr. Simon Schoon, o.a. predikant te Nes Ammim, Amersfoort
Avraham Soetendorp, rabbijn, Den Haag
Dr. Henk Vreekamp, voorheen secretaris van de Hervormde Raad voor Kerk en Israël, Epe
Ds. Sjirk van der Zee, em. predikant, voorheen Voorzitter van de Hervormde Raad voor Kerk & Israël,  Sleeuwijk