Auteurs

Advertising

Zin in de ouderdom
Jan van Baardwijk en Rene Rosmolen
  • Full colour paperback met flappen
  • 224 pagina's


€ 32,99 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Zin in de ouderdom is hét boek over zingeving in de ouderdom.

 

  • voor ieder die zich wil verdiepen en bezinnen in de ouderdom
  • rijk geïllustreerd met oude en hedendaagse kunst en poëzie
  • met gespreksvragen en suggesties voor bijeenkomsten

 

 

Symposium
Ouderen: van kwetsbaarheid naar weerbaarheid

11 NOVEMBER 2019 Bergkerk Amersfoort (10.45 - 16.00 uur, inloop 10.00 uur)
Lees meer

 

 

'Dit boek is geschreven voor mensen die hun laatste levensfase bewust willen doorléven en daarin zoeken naar zin en betekenis. De toon is meditatief en informatief, praktisch en spiritueel, breed en diep tegelijk. Fotografie, beeldende kunst, film, poëzie, filosofie en theologie – alle mogelijke perspectieven worden benut om het rijkgeschakeerde landschap van de ouderdom in beeld te brengen en tot leven te wekken. Een creatief en inspirerend boek, heel dicht op de rimpelige huid geschreven.'
Frits de Lange

 

'Ook de meest verstokte golfer, wandelaar, lezer, aquarellist of culinair bevlogene zal bij tijd en wijlen iets anders willen doen dan iets 'leuks'. Zin in de ouderdom biedt een uitvoerige excursie langs de vragen die een mens bestormen als de arbeidsplicht ophoudt en het 'golfen' te weinig blijkt te bieden.'
Bert Keizer

 

MEER REACTIES:


De schrijvers, een predikant en een geestelijk verzorger, verkennen in deze mooi verzorgde en prachtig geïllustreerde uitgave het ouder-zijn vanuit verschillende perspectieven. Niet alleen filosofisch, spiritueel en meditatief, maar ook praktisch en geschreven ‘met de voeten op de grond’. De auteurs weten vanuit hun werk- en levenservaring duidelijk waar het bij dit onderwerp om gaat en doen recht aan de oudere in deze huidige tijd. De zes hoofdstukken bieden steeds een andere blik op het landschap van de ouderdom en geven de lezer alle ruimte om op eigen wijze ermee bezig te zijn. De tekst nodigt uit tot overdenking en uitwisseling, maar kan ook als informatie gelezen worden. De opbouw is overzichtelijk met vragen die kunnen aanzetten tot een gesprek en suggesties voor het opzetten van gesprekskringen. De vele poëtische teksten geven dit boek nog meer diepgang. Al met al zeer inspirerend en werkbaar.

Tijdschrift Herademing


Een handzaam boek, mede door de praktische insteek […] vooral geschikt voor professionals en vrijwilligers die zich bezighouden met groepswerk voor ouderen. De praktische gesprekssuggesties [...] heb ik, met veel dank, al in mijn gesprekgroepen kunnen gebruiken.

Eric de Rooij (geestelijk verzorger Amstelkring) in Tijdschrift Geestelijke Verzorging

 

Een reflectief en inspirerend boek over zin in de ouderdom, dat de lezer trakteert op verrassende, diepzinnige én verfrissende visies en vragen.
NBD Biblion


Een inspirerend boek vol poëzie, verhalen, filosofie en films. De uiteenlopende perspectieven op ouderdom dagen de lezer uit zelf zin en betekenis te zoeken in de laatste levensfase.
Volzin


Een prachtig uitgegeven, creatief en inspirerend boek.

Stad Amersfoort


De auteurs brengen een geweldige hoeveelheid – en de term ‘geweldige’ slaat niet slechts op de omvang! – stof, ideeën, suggesties, proza en poëzie onder onze aandacht. Stof waarmee hele gesprekken van de grond kunnen komen. [...] We wensen dit boek nog jááárenlang in de handen van velen.
Protestantse Kerkbode Groningen


----

Voor de interviews in Algemeen DagbladReformatorisch Dagblad en Stad Amersfoort, alsook de recensies zelf, zie tabblad 'Recensies'.


 

Voor meer informatie over het organiseren van een lezing bij u in de buurt, klik hier

Jan van Baardwijk (1959) is predikant van de Bergkerk te Amersfoort. Naast zijn kennis en ervaring van liturgie en kerkmuziek heeft hij verschillende pastorale/therapeutische vervolgopleidingen gevolgd. In 2009 initieerde hij samen met collega René Rosmolen het project ‘Onder de Vijgenboom, zin in de ouderdom’, over ouderen en zingeving. 

 

René Rosmolen (1957) werkt als geestelijk verzorger bij  Beweging 3.0 in Leusden. Hij is een van initiatiefnemers van het project ‘Onder de Vijgenboom, zin in de ouderdom’. Van zijn hand verscheen In betrouwbare handen. Liturgie en dementie: vieren in het verpleeghuis (2009) en De kruisweg (2014). Hij schilderde twee kruiswegen die geëxposeerd kunnen worden. Hij is beeldredacteur van het tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap Handelingen. Tevens is hij creatief therapeut (beeldend) met een eigen praktijk voor rouw- en verliesverwerking. www.renerosmolen.nl