Zin in de ouderdom

Jan van Baardwijk

Zin in de ouderdom

Poëzie I spiritualiteit I kunst I filosofie I film

 34,95

Paperback | 224 blz. | Jaar van uitgave: 2015 |
ISBN 9789492183149

Zin in de ouderdom is hét boek over zingeving in de ouderdom.

 

  • voor ieder die zich wil verdiepen en bezinnen in de ouderdom
  • rijk geïllustreerd met oude en hedendaagse kunst en poëzie
  • met gespreksvragen en suggesties voor bijeenkomsten

 

 

'Dit boek is geschreven voor mensen die hun laatste levensfase bewust willen doorléven en daarin zoeken naar zin en betekenis. De toon is meditatief en informatief, praktisch en spiritueel, breed en diep tegelijk. Fotografie, beeldende kunst, film, poëzie, filosofie en theologie – alle mogelijke perspectieven worden benut om het rijkgeschakeerde landschap van de ouderdom in beeld te brengen en tot leven te wekken. Een creatief en inspirerend boek, heel dicht op de rimpelige huid geschreven.'
Frits de Lange

 

'Ook de meest verstokte golfer, wandelaar, lezer, aquarellist of culinair bevlogene zal bij tijd en wijlen iets anders willen doen dan iets 'leuks'. Zin in de ouderdom biedt een uitvoerige excursie langs de vragen die een mens bestormen als de arbeidsplicht ophoudt en het 'golfen' te weinig blijkt te bieden.'
Bert Keizer

 

MEER REACTIES:

 

De schrijvers, een predikant en een geestelijk verzorger, verkennen in deze mooi verzorgde en prachtig geïllustreerde uitgave het ouder-zijn vanuit verschillende perspectieven. Niet alleen filosofisch, spiritueel en meditatief, maar ook praktisch en geschreven ‘met de voeten op de grond’. De auteurs weten vanuit hun werk- en levenservaring duidelijk waar het bij dit onderwerp om gaat en doen recht aan de oudere in deze huidige tijd. De zes hoofdstukken bieden steeds een andere blik op het landschap van de ouderdom en geven de lezer alle ruimte om op eigen wijze ermee bezig te zijn. De tekst nodigt uit tot overdenking en uitwisseling, maar kan ook als informatie gelezen worden. De opbouw is overzichtelijk met vragen die kunnen aanzetten tot een gesprek en suggesties voor het opzetten van gesprekskringen. De vele poëtische teksten geven dit boek nog meer diepgang. Al met al zeer inspirerend en werkbaar.

Tijdschrift Herademing

 

Een handzaam boek, mede door de praktische insteek […] vooral geschikt voor professionals en vrijwilligers die zich bezighouden met groepswerk voor ouderen. De praktische gesprekssuggesties [...] heb ik, met veel dank, al in mijn gesprekgroepen kunnen gebruiken.

Eric de Rooij (geestelijk verzorger Amstelkring) in Tijdschrift Geestelijke Verzorging

 

Een reflectief en inspirerend boek over zin in de ouderdom, dat de lezer trakteert op verrassende, diepzinnige én verfrissende visies en vragen.
NBD Biblion

 

Een inspirerend boek vol poëzie, verhalen, filosofie en films. De uiteenlopende perspectieven op ouderdom dagen de lezer uit zelf zin en betekenis te zoeken in de laatste levensfase.
Volzin


Een prachtig uitgegeven, creatief en inspirerend boek.

Stad Amersfoort

 

De auteurs brengen een geweldige hoeveelheid – en de term ‘geweldige’ slaat niet slechts op de omvang! – stof, ideeën, suggesties, proza en poëzie onder onze aandacht. Stof waarmee hele gesprekken van de grond kunnen komen. [...] We wensen dit boek nog jááárenlang in de handen van velen.
Protestantse Kerkbode Groningen

 

----

Voor de interviews in Algemeen DagbladReformatorisch Dagblad en Stad Amersfoort, alsook de recensies zelf, zie tabblad 'Recensies'.

 

Downloaden

Interview in Algemeen Dagblad

interview AD

Downloaden (1.07MB)

Interview in RD

Interview RD

Downloaden (209.12KB)

Artikel Raad van Kerken A\'foort

Artikel Raad van Kerken A\'foort

Downloaden (1.4MB)

interview Stad Amersfoort

interview met Stad Amersfoort

Downloaden (183.82KB)

Recensie Zin in de ouderdom

Recensie in Protestantse Kerkbode Groningen

Downloaden (79.98KB)

Recensie NBD Biblion

Bespreking van Zin in de ouderdom

Downloaden (625KB)