Auteurs

Advertising

Dominee zoekt God
Wim Jansen
  • isbn: 9789492183118
  • 216 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 17,95 incl. Btw

zet op verlanglijstje


Predikant Wim Jansen laat zien met hoeveel plezier je dominee en pastor kunt zijn – en bezig kunt zijn en blijven met de vraag: hoe vind ik God? Op een (fictieve) zondagmorgen, de ochtend van de laatste viering voor zijn emeritaat, blikt hij terug. Een heel leven van dominee-zijn balt hij samen in een aanstekelijk verslag van die ene zondagmorgen. Veel komt aan bod: natuurbeleving, erotiek, eenzaamheid, meditatie, de filosoof Schopenhauer, de dood. De liefde speelt op allerlei manieren de hoofdrol: voor het pastoraat, de vieringen, zijn gemeenteleden, maar ook voor zijn muze, zijn vrouw.

Dominee zoekt God geeft de kern van Jansens predikantschap weer. Ook een

dominee is geen vinder, maar een zoeker. Jansen neemt de lezer mee in deze

zoektocht, in zijn jaren van voorgaan en in zijn pastorale gesprekken.

 

Interviews en quotes:


Lees hier de column van José Baars in de Provinciale Zeeuwse Courant over het oeuvre van Wim Jansen.


Niets is zo fijn als mensen te ontmoeten die met hun wortels stevig in de christelijke traditie staan en zich juist daarom vrijmoedig durven te laten inspireren door andere religies. Wim Jansen is zo iemand. In zijn boek Dominee zoekt God vertelt Jansen ons openhartig en poetisch hoe veel mysterieuzer en groter God is dan wij ooit durfden denken. Dat ervaart de schrijver puur door dagelijks open te staan voor het ontzaglijke wonder van ons bestaan. Een boek om in te verwijlen. 

Annemiek Schrijver op Facebook, presentator 'Zin in weekend!'

- interview Ziw!


Het grote mysterie is dat alles doordrenkt is met liefde, ook het banale en platte. Juist in die afscheidspreek [in Dominee zoekt God] laat ik zien dat het in alles aanwezig is, zoals mijns inziens ook God in alles aanwezig is.

- Wim Jansen, interview Nieuwwij.nl

 

Prachtig, een aanrader!

Greco Idema (eindredacteur Nieuwwij.nl) op Facebook 

 

Het boek Dominee zoekt Godvan Wim Jansen is een verrassing. Voluit religieus

leven in verbinding met het heilige is niet voor watjes. Wim Jansen ervaart het

leven met hartstocht en als een mysticus en deelt openhartig zijn ervaringen.

[…] Ontroerend zijn zijn belevingen met Eros, ervaren in diepe verbinding met

zijn levenspartner, zijn diepe liefde voor de natuur en de bijzondere contacten

met de mensen in zijn gemeenten. [...] Met andere woorden: lezen dit boek.

Anja Schaafsma op Facebook


Het geheel is een persoonlijk en uitnodigend boek dat makkelijk leest en de lezer zelf ook aan het denken zet. Want doordat het leven van Jansen bladzijde na bladzijde voorbij komt, rijzen de vragen over het eigen leven op: welke keuzes heb ik gemaakt? Waar worstelde ik mee? [lees verder]

VVP - beweging voor eigentijds geloven


- Interview in de PZC (Zeeuwse Courant)


- recensie in VrijZinnig 'een even intiem als intrigerend theologisch testament'Info over Wim Jansen, zie tabblad 'Auteur'
Wim Jansen (1950) was tot zijn emeritaat predikant van de Vrijzinnig Hervormden in Delft en van de Vrijzinnige Koorkerkgemeenschap in Middelburg. Van zijn hand verscheen o.a. Popmuziek en geloof (1995), Voorbij de leegte (2008), Waar ben je nu? – over de dood van onze dierbaren (2012), Vlammend Paradijs (2013) en Dominee zoekt God (2015). Meer informatie: www.wimjansen.nu