Auteurs

Advertising

Het Pentateuch Plan - een bijbelse onderneming in zorg en onderwijs
Aartjan van den Berg
  • isbn: 978-94-90708-900
  • 224 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 19,50 incl. Btw

zet op verlanglijstje


'Een boek over de invloed van de Bijbel op de samenleving dat leest als een spannende roman' - zinweb.nl


Het Pentateuch Plan laat op een originele manier het verhaal van de joodse en de christelijke tradities zien in hun oorspronkelijke inspiratie en in hun veelkleurige praktijk door de eeuwen heen. Het is geen kerk, geen godsdienst, geen staat, en al helemaal geen wereldrijk, maar een ondernemende beweging die kansen zoekt, vindt en creëert voor een menselijk bestaan. Zorg en onderwijs voor iedereen zijn de belangrijkste terreinen waarop deze onderneming zich richt.
(Pentateuch is de Griekse naam van eerste vijf bijbelse geschriften)


Reacties en recensies


Heerlijk om te lezen […] een hoopvol boek voor mensen die wel eens twijfelen of al die oude opgetekende woorden nog wel betekenis hebben. De auteur slaat bruggen vanuit exegetisch materiaal naar hedendaagse ontwikkelingen en somt zo tal van ‘vertalingen’ op van de missie uit de Pentateuch.

Jos van Oord op zinweb.nl. Voor de hele recensie, klik hier


De Pentateuch als onderneming, en daarom ook dit boek, is een eyeopener in een tijd waarin het ondernemen voor eigen gewin op korte termijn de hoogste waarde lijkt te zijn.

Drs. Dick M. de Jong, geestelijk verzorger

 

Een zeer verrassend, gewoonweg leuk en verhelderend boek, waarin jodendom en christendom in een gezamenlijk perspectief worden gesteld.
Drs. Peter E. Janssen (België), theologisch dialogist in joods-christelijke betrekkingen


Dr. Van den Berg beschrijft in dit boek, op een heel boeiende manier, hoe dit Joodse verhaal van meer dan 2000 jaar geleden nog steeds leeft in onze hedendaagse wereld. Een intrigerend, verrassend boek.

David L. Giancoli, Ph.D. Amerikaans psycholoog en godsdienstpedagoog

 

Het Pentateuch Plan is vanaf het begin een spannend en toegankelijk boek. Door de hele uitgave heen loopt een oecumenische lijn van culturele openheid en betrokkenheid op het geheel van de wereld.|
Drs. ing. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland

 

 

Klik hier

Aartjan van den Berg (1939) is emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Promotie in 1988 in Brussel over integratie van religieuze ervaring in de kerkelijke gemeente. Predikant in Rekken en ’s-Gravenzande (1969-1976), daarna werkzaam in de landelijke kerk voor opleiding en educatie. In de periode 1979-2003 gaf hij leiding aan de driejarige cursus ‘Theologische Vorming Gemeenteleden’ (TVG). Hij was bestuurslid van het Open Theologisch Onderwijs (1987-1998) en publiceerde over educatie, spiritualiteit en historiciteit.

Website: www.histospir.nl


Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.