Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

Alledaags en buitengewoon
Angela Berlis en Anne-Marie Korte (red.)
  • isbn: 9789490708474
  • 152 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 17,95 incl. Btw

zet op verlanglijstje


De spiritualiteit van vrouwen heeft vaak het gewone leven van alledag tot uitgangspunt (gehad). Hoe ontdekken en ervaren zij wat 'heilig' is in dit alledaagse leven? Dit boek, geschreven door vrouwelijke theologen en religiewetenschappers, ontdekt sporen van 'alledaagse heiligheid' in oude en nieuwe vrouwendomeinen. Onderweg komen we langs een scala van even alledaagse als buitengewone plaatsen: huiskamers en slaapkamers, keukens en badkamers, schrijftafels en schildersateliers, kloostervertrekken en stadspleinen.“Velen denken dat tegenwoordig niets meer heilig is. Dit boek maakt duidelijk dat er een overvloed is aan heiligheid. Het heilige houdt zich midden in het alledaagse leven schuil, en het zijn met name vrouwen die dit aan het licht brengen. Zij vinden het heilige in hun eigen leefomgeving, dat daarmee in een ander licht komt te staan. Ik vind het een compliment aan de schrijfsters van dit boek dat zij zo het mysterie van het heilige niet kleiner maken, maar groter.”
Erik Borgman - meest spraakmakende theoloog 2012


Angela Berlis is hoogleraar voor de Geschiedenis van het Oud Katholicisme en voor Algemene Kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Bern (Zwitserland), co-directeur van het Kompetenzzentrum Liturgik en hoofd van het Departement für Christkatholische Theologie van de Theologische Faculteit te Bern. Haar onderzoek richt zich op de historische reconstructie van de geschiedenis van vrouwen, met name in het oud-katholicisme en in aanverwante kerkhistorische bewegingen, met de uitgave van brieven van vrouwen, historische mannelijkheidsconstructies (met name in discussies rond het celibaat van priesters).


Anne-Marie Korte is hoogleraar voor Religie, Gender en Moderniteit aan de Universiteit Utrecht en wetenschappelijk directeur van de Nederlandse Onderzoeksschool voor Theologie en Religiewetenschap (NOSTER). Ze is hoofdredacteur van Religion and Gender, een online tijdschrift over de systematische studie van Religie en Gender in interdisciplinair perspectief (www.religionandgender.org). Haar onderzoeksprioriteiten liggen bij theologische antropologie, theorie en methodologie van genderstudies in theologie en religiestudies, wonderverhalen en hedendaagse vormen van blasfemie.


Angela Berlis en Anne-Marie Korte verzorgden de redactie van dit boek. Zij schreven het samen met andere theologes en religiewetenschapsters, te weten: Riet Bons-Storm, Maaike de Haardt, Akke van der Kooi, Willien van Wieringen, Jacqueline Borsje, Mathilde van Dijk, Goedroen Juchtmans en Magda Misset-van de Weg.