Auteurs

Advertising

In Babel: Actuele bespiegelingen bij Ezechiël
Ad van Nieuwpoort
  • isbn: 978-94-90708-34-4
  • 96 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 15,95 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Elke dag horen we er nieuwe berichten over: spanningen tussen landen en bevolkingsgroepen, het ontbreken van visie bij politici, (moreel) verval bij machthebbers. Er is niets nieuws onder de zon en dus valt er veel te leren en te ontdekken in oude bronnen. Zoals in het bijbelboek Ezechiël.

In Babel
laat de essentie én de actualiteit zien van het profetische bijbelboek Ezechiël. Het centrale thema van Ezechiël is de ‘ballingschap’, een situatie waarin een samenleving de weg kwijt is en leeft zonder bevrijdend verhaal en daarmee zonder oriëntatie. Daarin vertoont de thematiek van Ezechiël opmerkelijke parallellen met de huidige tijd: een maatschappij zonder richtinggevende visie. Dwars door de brokstukken van het menselijk bestaan blijkt echter een Stem te spreken van hoop op een nieuwe wereld.

 

Huub Oosterhuis:
"Geen spiritueel ego-document maar een boek uit het ‘leerhuis’: over het grote
bijbelse visioen van de nieuwe wereldstad. Een noodzakelijk boek."

 

Rens Kopmels in In de Waagschaal:
"Ad van Nieuwpoort verheugde me in deze kille wintertijd met zijn verkwikkende en overtuigende uitleg van de profetie van Ezechiël. ‘Tolle et lege!’ Koop het en lees het."


Piet van Die:

"In de 40 dagentijd van 2012 staat het boek Ezechiël op het leesrooster van veel kerken. ‘In Babel’ biedt voorgangers en gemeenteleden een gids om een weg te vinden door het ingewikkelde landschap van dit gedeelte van de Schrift, richting Pasen. Ad van Nieuwpoort heeft ons een dienst bewezen."


Jessa van der Vaart in Woord & Dienst:
"Een behulpzaam en origineel commentaar [...] Hij schrijft zoals de expressionistische schilders [...] Zoals hun beelden in louter primaire kleuren van het doek knallen, laat Van Nieuwpoort de niet altijd gemakkelijk te verteren woorden van Ezechiël bij de lezer binnenkomen."

 

Aarnoud Jobsen in Interpretatie:

"Er is genoeg reden tot cynisme; Ezechiël biedt perspectief. Ad van Nieuwpoort brengt dit overtuigend onder woorden."


Ook het Friesch Dagblad is enthousiast:
lees recensie

 

 

Van Ad van Nieuwpoort verschenen bij Skandalon ook:.

 

Nu ook te krijgen in een voordelig pakket met zijn drie boeken van 45 voor slechts 32,50 euro.

Dr. Ad van Nieuwpoort (1966) is predikant te Bloemendaal en Overveen en voorzitter van De Nieuwe Bijbelschool. Van zijn hand verschenen ondermeer De kleine Mensengod (1997), Tenach opnieuw (2006), In Babel (2011) en samen met Ruben van Zwieten De Bijbel op de Zuidas (2012).