Auteurs

Advertising

Talmoed, Tractaat Zegenspreuken 3
Jacob de Leeuwe
  • isbn: 978-90-81193-63-4
  • 188 pagina's
  • Uitgave: gebonden met leeslint


€ 45,00 incl. Btw

zet op verlanglijstje

De Babylonische Talmoed is een van de belangrijkste boeken in het jodendom. Het vormt de uitleg van de Tora en bevat discussies, voorschriften, anekdotes, legenden en interpretaties van tradities. Dit deel 3 is het derde hoofdstuk (van de negen) van het Talmoed-tractaat Berachot (Zegenspreuken). Jacob de Leeuwe heeft ze op een toegankelijke en nauwgezette wijze in het Nederlands vertaald, verklaard en toegelicht, inclusief de commentaren van Rasji.

 

Een betrouwbare vertaling van de Talmoed sluit naadloos aan bij de Naardense Bijbel, die uitgeverij Skandalon eerder heeft uitgegeven. Die Bijbel is een complete vertaling van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament, waarbij de stijl en taal van het origineel zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Brontaalgetrouw zoals dat heet, in plaats van doeltaalgericht. De Naardense Bijbel vervult een belangrijke functie in theologisch en kerkelijk Nederland: inmiddels zijn er 25.000 exemplaren van verkocht. Ook in joodse kringen is deze vertaling geliefd.

 

Uiteindelijk zullen het 200 delen worden, zo’n omvangrijk werk is de Talmoed. De vertaler is blij met de ondersteuning door Skandalon, omdat hij zich nu kan concentreren op het vertalen. Hij denkt er nog 15 jaar mee bezig te zijn, naast zijn werk als arts.

Zie hier voor Tractaat Zegenspreuken 1 en 2, en hier voor Tractaat Zegenspreuken 4 en 5.

Zie ook: www.talmoed-online.nl

Jacob de Leeuwe is arts en groot kenner van de joodse traditie. Door zijn ouders werd hij in de joodse traditie opgevoed en leerde Talmoed met de huidige Opperrabbijn van Amsterdam A. Ralbag. De Leeuwe heeft talloze voorgangersfuncties binnen de joodse gemeenschap vervuld en geeft cursussen voor beginners en gevorderden.