Auteurs

Advertising

Het kwaad: Reflecties op de zwarte zijde van ons bestaan
Bettine Siertsema en Bert Musschenga (red.)
  • isbn: 978 94 90708 36 8
  • 264 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 22,50 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Waardevolle reflecties door gerenommeerde wetenschappers.
NBD Biblion

 

Aardbevingen, alzheimer, oorlog en kindermisbruik – het valt allemaal onder de term ‘kwaad’. Waar komt het vandaan, wat is de aard en het wezen ervan, kan het voorkomen worden? Geen religie, geen ideologie, geen wetenschappelijke theorie heeft ooit een sluitend en definitief antwoord gevonden op deze vragen, terwijl elk mensenleven vroeg of laat ermee geconfronteerd wordt. En dus blijft het verschijnsel kwaad ons beroeren, zoals het dat al eeuwenlang doet.

Dit boek bevat zestien reflecties op het kwaad, vanuit verschillende wetenschapsgebieden. In het eerste deel ligt het accent op de oorsprong en het wezen ervan, in het tweede deel gaat het om meer specifieke uitingsvormen van het kwaad en de wijze waarop de cultuur ermee omgaat. Als één ding duidelijk wordt uit deze waaier aan invalshoeken, dan is het wel dat het laatste woord over dit onontkoombare fenomeen nog niet gesproken is.


Met bijdragen uit ondermeer de biologie, culturele antropologie, filosofie, ethiek, geschiedenis, literatuurwetenschap, politicologie, sociologie en theologie. Auteurs zijn onder anderen Erik Borgman, Govert Buijs, Willem B. Drees, Hermann Häring, Jan Oegema en Koert van der Velde.


Zie onder 'extra's voor de samenvatting per hoofdstuk.

 

Siertsema’s bijdrage is voor mij een van de essays waar ik werkelijk van onder de indruk was. Zelfs af en toe een tikje overstuur – en zo hoort dat als men werkelijk over kwaad nadenkt. Dat geldt ook voor Mussenga’s ‘Hoe menselijk is het kwaad?’. De beide redacteuren alleen al zijn een goede reden deze bundel te lezen en te overdenken.

Hendrik Jan Nieuwenhuis in Tijdschrift Geestelijke Verzorging


Bettine Siertsema (1955) studeerde Nederlands aan de VU. Na haar afstuderen in 1983 werkte zij onder andere voor de gemeenteraad van Amsterdam en op de bestuursafdeling van de VU. Vanaf 1990 werkte ze voor het Blaise Pascal Instituut.

Vanaf 2000 deed zij daarnaast onderzoek naar de levensbeschouwelijke aspecten van Nederlandse dagboeken en memoires over de concentratiekampen. In 2007 promoveerde zij bij prof.dr. J.D.F. van Halsema en prof.dr. A. van Harskamp op de studie Uit de diepten. Ze geeft regelmatig lezingen over haar promotieonderzoek, Holocaustliteratuur in bredere zin en Nederlandse poëzie.

Bert (A.W.) Musschenga (1950) studeerde theologie aan de Vrije Universiteit, met als afstudeerrichting Ethiek. In 1979 promoveerde hij aan deze universiteit op het proefschrift Sociale moraal: begrip funktie en inhoud. Hij is hoogleraar Wijsgerige Ethiek aan de faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit.

Van 1999 t/m 2003 was Musschenga wetenschappelijk directeur van de Onderzoekschool Ethiek. Hij is medeoprichter en eindredacteur van het tijdschrift Ethical Theory and Moral Practice