Onder de regenboog

Adriaan van Klinken

Onder de regenboog

De Bijbel queer gelezen

 19,50

Paperback | 220 blz. | Jaar van uitgave: 2010 |
ISBN 9789490708122

Vaak wordt met een beroep op de Bijbel heteroseksualiteit tot norm verklaard en homoseksualiteit veroordeeld. De bijdragen aan deze bundel laten zien dat de Bijbel volop ruimte biedt voor alternatieve interpretaties. De auteurs lezen bekende en onbekende bijbelse teksten, van Genesis tot Openbaring, door een queer bril. Dat betekent dat ze vragen over (homo)seksualiteit aan de orde stellen, de norm van heteroseksualiteit uitdagen en nieuwe perspectieven openen op gender, seksualiteit en diversiteit in relatie tot de Bijbel, de kerk, de theologie en de samenleving.

 

Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

- Is Simson echt zo’n überseksuele macho als het bijbelverhaal ons op het eerste gezicht doet geloven?

- Wat te denken van de Emmaüsgangers: twee vrienden onder één dak, die Jezus uitnodigen te blijven slapen?

- Het paradijsverhaal, met die boom van kennis van goed en kwaad: is dat echt de basis voor een vaststaande heteroseksuele scheppingsorde?

- Als er in Christus geen jood of Griek, geen man of vrouw is, hoe zit het dan met het onderscheid tussen homo en hetero?De veertien auteurs zijn allen theologen. De samenstellers van deze bundel, Adriaan van Klinken en Nienke Pruiksma, zijn theoloog en beiden als promovendus verbonden aan de Universiteit Utrecht.

 

Anderen over Onder de regenboog:

"Queer Bijbellezen is de zoektocht naar wat het betekent om de teksten te lezen vanuit de marge. Tegen de vanzelfsprekende mannelijke en heteroseksuele interpretaties wordt hier een lezing aangeboden die er volgens velen niet mag zijn, die niet deugt."
– Ruard Ganzevoort (hoogleraar praktische theologie, Vrije Universiteit)

 

"De bijdragen in dit boek laten het enthousiasme zien van eerste verkenningen van nieuw terrein, de opwinding en de begeestering wanneer bijbelteksten, dankzij ongehoorde vragen, nieuwe samenscholingen van betrokken lezers, andere leeswijzen en creatieve interpretaties, veel spannender, meer divers en ambigu blijken ten aanzien van (homo)seksualiteit en gender dan vaak wordt aangenomen."
– Anne-Marie Korte (hoogleraar religie en gender, Universiteit Utrecht)

158